Campus Ullandhaug: På historisk grunn

Det er historisk sus over campus til Universitetet i Stavanger på Ullandhaug. Herfrå ser vi ned på Hafrsfjord, der Harald Hårfagre i år 872 svinga sverdet og samla Noreg til eitt rike.

Published Endret
Dronefoto av campus Ullandhaug
Campus er grønt og frodig, med tre og store plenar kor du kan slappe av med ei bok, eller ta ein pause frå studia.

Også sentrale politikarar i Stavanger sette seg eit høgt mål då dei i 1966 vedtok å regulere 1300 dekar, det vil seie omlag 200 fotballbaner, på Ullandhaug til eit universitetsområde. Grunnlaget for Universitetet i Stavanger var lagt.

No kallar vi universitetsområdet for ”campus” på UiS. Campus ligg både sentralt og landleg til. Det er berre ti minutt med buss til Stavanger sentrum og sykkelavstand til studentbustadene. Du kan bli nærare kjend med området ved å sjå på vårt interaktive kart.

Campus er grønt og frodig, med tre og store plenar kor du kan slappe av med ei bok, eller ta ein pause frå studia. Joggarar, idrettslag, turgåarar og barnehagar brukar området flittig. Her finn du også Universitetsbiblioteket, bokhandel, kafear, kaffibar, treningsfasilitetar og helsetenester. Og det kort veg frå campus til både skog og hav.

Dei seks fakulteta ligg i hovudsak på Ullandhaug, fordelt på fleire bygningar. Eit unntak er Fakultet for utøvande kunstfag, som ligg i idylliske omgivnader i Bjergsted, i Stavanger sentrum. Fakultetet  er næraste nabo til Konserthuset i Stavanger.

Studentekspedisjonen, opptakskontoret, studierettleiinga, rektoratet, leiinga og administrasjonen held til i Arne Rettedals hus, eit naturleg midtpunkt på campus, omgjeve som det er av gangstiar og uteområde.

Som student ved UiS har du unike treningsforhold. SiS sportssenter opna ved semesterstart i 2005, og har fleire år blitt kåra til det beste treningssenteret i byen.

Velkomen skal du vere!

Mat og drikke

Du skal ete godt

Ingen er gode studentar utan god mat. Heldigvis har du fleire tilbod når svolten melder seg. Kafeane på universitetsområdet er kjende for god mat til ein fornuftig pris. Dei fleste kafeane vert drivne av SiS, Studentsamskipnaden i Stavanger

SiS kafe i Arne Rettedals hus, UiS

Studentkafeane på universitetsområdet fungerer som sosiale treffstader på campus. SiS kafé tilbyr mat som er rimeleg og sunn. På menyen finn du fleire middagsrettar, salatbar, vegetarmat, pizza og variert kaldmat.

Bokkafeen i Kjølv Egelands hus, UiS

Bokkafeen i Kjølv Egelands hus på campus tilbyr te og espresso-baserte kaffidrikkar. Smoothies, vin, øl og andre kalde drikkar kan du nyte medan du lyttar til musikk eller les, eller berre slappar av i ein sofa. Bokkafeen har både inne- og uteservering.

Bokhandel og bibliotek

Glad i bøker?

Som student treng du bøker. Heldigvis - du treng ikkje forlate universitetsområdet for å få tak i det du treng. Både Universitetsbiblioteket og SiS bok har gode tilbod til studentar.

Kongsgårdstuen i Univeristetsbiblioteket

Universitetsbibstudlioteket er plassert i Kjølv Egelands hus. Her finn du det du treng, og det du ikkje finn, kan skaffast. Samlingane der dekkjer dei fem fakulteta som held til på Ullandhaug: Det Teknisk-naturvitenskapelige fakultetDet Samfunnsvitenskapelige fakultet, Det Helsevitenskapelige fakultetHandelshøgskolen ved UiS og Fakultetet for Utdanningsvitenskap og humaniora.


Avdeling Bjergsted ligg i Bjergstedparken nær Stavanger sentrum, og dekkjer faga innanfor musikk og dans. På lytterommet kan du lytte til musikk fra platesamlinga, som består av i alt ca 4000 CD-plater og 3000 LP-plater innan klassisk musikk, jazz og folkemusikk.

Arkeologisk museum i Stavanger sentrum sitt biblioteket er open for besøkjande og for alle med interesse for historie. Biblioteket har eit stort utval av bøker og tidsskrifter.

Studentsamskipnaden har ein stor bokhandel, SiS bok, omtrent midt på universitetsområdet, i Kitty Kiellands hus. SiS bok er den største fagbokhandelen i regionen. Her finn du pensumlitteraturen du treng, ei skjønnlitterær avdeling, samt studiemateriell.

SiS bok hjelper deg også med å skaffe supplerande litteratur. Du kan bestille og kjøpe bøkene dine på nettsidene. Rundt semesterstart har bokhandelen utvida opningstider.

Otto tar en master i robotteknologi og signalbehandling, og har allerede sikret seg en fast jobb etter studiene

I løpet av studietiden har Otto engasjert seg i både faglige og sosiale tilbud. Dette har ført til tett kontakt med næri...

DigSoc - vil bidra til et tettere miljø

DigSoc er linjeforeningen til masteren i digitale samfunn og sosiale transformasjoner.

Hvordan opplever ungdom med flyktningbakgrunn helsetilbudet i kommunen?

Forskere ved Universitetet i Stavanger skal undersøke hvordan unge med flyktningbakgrunn fra Afrika opplever møtet med k...

GPT UiO tilgjengelig for studenter ved UiS ut 2023

GPT UiO er en chat-GPT klient som ivaretar krav innen personvern.

Masterstudent Camilla vil jobbe for menneske, og siktar seg inn på ein karriere som arealplanleggar

Då Camilla tok ein bachelor i byggingeniør, visste ho ikkje heilt kva ho ville etterpå. Men så fann ho ut at byplanleggi...

UiS tilbyr spesialisering i elkraft fra høsten 2024

Universitetet i Stavanger samarbeider med næringslivet om å opprette en egen studiespesialisering kalt elkraft og elektr...

Hannah tar mastergrad i dirigering ved Fakultetet for utøvende kunstfag

- Min drøm er å gjøre en forskjell innenfor likestilling i kulturmiljøet.

Ann Michelle studerer energi, reservoar og geovitenskap: – Det som er så unikt med studiet, er at du faktisk får jobbe ute i felt

Då UiS kom på skulebesøk, oppdaga Ann Michelle at ho faktisk kunne finne ein jobb innanfor geologi. No håpar ho fleire u...

Freemover - utveksling som gjestestudent

Utveksling på eige initiativ til ein institusjon Universitetet i Stavanger ikkje har avtale med.

Bli med når anerkjent arkeolog holder historiens første Steffens-forelesning!

285 personer har så langt meldt seg på for å høre den britiske arkeologen, professoren og forfatteren David Wengrow. Han...

Amnesty UiS

Amnesty UiS er en studentorganisasjon som jobber for å gjøre en forskjell!

Institusjonelle avtaler for semesterutveksling

UiS har en rekke avtaler utenfor EU, som ofte er inngått på institusjonsnivå. Disse avtalene gjelder for hele universite...

Utveksling gjennom nettverket north2north

UArctic sitt studentutvekslingsprogram north2north gir studenter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet muligheten...

Utveksling gjennom Nordplus

Nordisk ministerråds samarbeidsprogram for utveksling av studenter og lærere innen høyere utdanning.

UiS er tett på arbeids- og næringslivet

Har du tenkt på at du allerede i studietiden kan knytte kontakter med din fremtidige arbeidsgiver? Universitetet i Stava...

Rekordval for studentane ved Universitetet i Stavanger

Deltakinga ved Studentvalet i 2023 var på heile 21,74 prosent. Dette er den høgaste valdeltakinga nokon sinne ved UiS, o...

Oversikt over semesterordninger anbefalte utvekslingssteder utøvende dans

Hvilke anbefalte utvekslingssteder for bachelorprogrammet i utøvende dans har en semesterordning som samsvarer med vår?

Dette har dei nye doktorane forska på

Konstruksjon av havvind-turbinar, KI-teknologi, utvikling i det tidlege universet, forebygging av demens, pustehjelp for...

DDV sin podkast: "Fremtidens klasserom"

Didaktisk digitalt verksted på UiS har sin helt egen podkast og nå har det kommet nye episoder.

Årsfest til ettertanke

Universiteta si rolle i ei verd prega av uro og globale utfordringar og at me må få økt respekt for meiningsmotstandarar...

Paramedisinstudiet får pris for godt læringsmiljø

Aktiv bruk av ny teknologi og mange studentaktive undervisningsformer har ført til høy kvalitet og svært fornøyde studen...

Husk å svare på Studiebarometeret!

Ny frist! Er du 2. eller 5. årsstudent? Da må du huske å svare på Studiebarometeret innen 26. november.

LO Studentene ved UiS

Bli en del av Norges sterkeste lag! LO Studentene ved UiS er et studentlag som er åpent for alle studenter i Stavanger.

UiS står i solidaritet med ofrene for krigen i Midtøsten

Uttalelse fra rektor Klaus Mohn og det akademiske fellesskapet ved Universitetet i Stavanger.

Bli studentassistent ved Handelshøgskolen!

Handelshøgskolen ved UiS er på jakt etter dyktige og motiverte studenter som ønsker å kombinere studiene med jobb våren ...

Om ambisjoner og karriere og sånt

Må man være ambisiøs for å få en karriere? Opplever studenter et større press i dag enn tidligere? Hva skal UiS oppnå de...

Tofaktorautentisering aktiveres for alle studenter ved UiS

Fra 1. november vil UiS-IT starte med å rulle ut tofaktorautentisering for alle studenter ved UiS ved pålogging til Micr...

Katrine studerer biologisk kjemi og er leder for linjeforeningen Kjemi i Stavanger

- Linjeforeningen var så viktig for meg da jeg flyttet til Stavanger at jeg ville være med og bidra selv.

Studentvalget 2023: Disse stiller til valg

Bli med og bestem hvem som skal representere deg og dine interesser i studentdemokratiet ved Universitetet i Stavanger. ...

Nå kan du søke om masterstipend på 15.000 kroner

Stavanger har 900 års-jubileum i 2025. Forskertalenter på masternivå inviteres til å søke om masterstipend på 15.000 kro...

Jordmorstudenter deler erfaringer på tvers av land

Fem ferske jordmorstudenter fra UiS har deltatt på vinterskole i Tsjekkia for å få et innblikk i utøvelsen av jordmorfag...

Kortfilmar skal lære studentar statistikk

– Statistikk er kanskje det faget som aller flest studentar slit med. Meg sjølv inkludert då eg var student, seier stati...

Musikk hjelper barnehagebarn å se egne og andres muligheter og verdi

Bevisst bruk av musikkaktiviteter i barnehagen kan hjelpe barna til å utvikle empati og påvirke oppfatningen deres av se...

UiS må spare - påverkar det meg som student?

Heller ikkje UiS slepp unna kutt og hardare rammevilkår i universitets- og høgskolesektoren. Men det skal du som student...

Studenten Robin fekk 1 million kroner i støtte frå Innovasjon Norge til sin eigen startup

Robin vart ein del av innovasjonsmiljøet ved UiS. Det førte til at han starta si eiga bedrift.

Hva påvirker tiendeklassingers tanker om medborgerskap og statsborgerskap?  

Hva har undervisningen om medborgerskap i skolen og den offentlige debatten om innvandring å si for elevenes oppfatninge...

STAi

Studentorganisasjonen STAi jobber for å øke studenters interesse og forståelse av AI.

UiS Brettspill

UiS Brettspill er en organisasjon for studenter med en felles interresse for brettspill.

Metallsøker fant århundrets norske gullskatt: – Trodde det var sjokoladepenger

Gjorde enestående gullfunn fra 500-tallet på Rennesøy i Stavanger.

Stavanger 2025 lyser ut stipend til masterstudentar

Studerer du til master og ønsker å skrive om Stavanger 2025? Søk om kr 15 000 til forsking på jubileet.