Får pris for å fremme godt læringsmiljø

Professor Eirik Bjorheim Abrahamsen har utmerket seg gjennom sitt årelange arbeid og engasjement knyttet til undervisnings- og utdanningskvalitet, og ikke minst studentenes læringsmiljø. For dette tildeles han Utdannings- og læringsmiljøprisen for 2022.

Publisert Sist oppdatert

Joakim R. Ramsland, Eirik Bjorheim Abrahamsen og Klaus Mohn
Eirik Bjorheim Abrahamsen (i midten) er tildelt Utdannings- og læringsmiljøprisen for 2022. Prisen ble delt ut av rektor Klaus Mohn og nestleder for læringsmiljø i StOr, Joakim R. Ramsland.

Abrahamsens utdanningsfilosofi oppsummeres slik av priskomiteen: «Eiriks grunnleggende utdanningsfilosofi kjennetegnes med studentinvolvering, aktivisering, studentenes refleksjon over egen læring, og samarbeid mellom studenter på tvers av studier. Denne filosofien er også selve fundamentet i kvalitetsfaktorene og verdigrunnlaget ved UiS.»

Honnør til fagmiljøet

Eirik Bjorheim Abrahamsen er professor ved Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging (ISØP) ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TN). Han var svært glad da han mottok utmerkelsen, som består av 50.000 kroner og et diplom.

– Dette var fantastisk kjekt! Det er en honnør til hele fagmiljøet ved instituttet, men også til fakultetet. Ved ISØP og TN jobbes det kontinuerlig for å bedre utdanningskvaliteten og læringsmiljøet, sier Abrahamsen.

– Det er ingenting som er mer motiverende enn å høre at studentene verdsetter arbeidet som har blitt lagt ned. Det gir en utrolig inspirasjon til videre arbeid, sier Abrahamsen.

Unik evne til å inspirere og involvere

Prisen knytter seg særlig til hans arbeid med bachelorutdanningen i toll, vareførsel og grensekontroll.

I en tilbakemelding fra Tolletaten, heter det: «Abrahamsen har en unik evne til å inspirere og involvere studentene. Han er svært entusiastisk i alt han gjør og har en sjelden god formidlingsevne. Formidlingsevnen, hans entusiasme og evne til å inspirere bidrar til at det i utdanningene legges til rette for aktivitet, diskusjoner og at man også selv som student kan reflektere over egen læring».

Etablerte ordning med studentmentorer

Komiteen trekker blant annet frem at Abrahamsen var en av idéskaperne til etablering av studentmentor-ordningen for TN-studenter på årsstudier, bachelor- og integrerte masterprogram. I tillegg har han tatt initiativ til og arbeidet med etablering av en tverrfaglig læringsarena for masterstudenter i risikostyring og industriell økonomi, i tillegg til tverrfaglig emne på doktorgradsnivå. Et slik tverrfaglig arbeid både i undervisningen og tilrettelegging for samarbeid mellom studenter, bidrar til et læringsmiljø som er aktiviserende og engasjerende for studentene, ikke minst med tanke på det psykososiale aspektet.  Dette bidrar også til økt studentinvolvering på alle nivå, fra årsstudiet til ph.d.-utdanning.

Eirik Bjorheim Abrahamsen har tidligere mottatt utmerkelse for sine forelesninger og pedagogiske ferdigheter og har status som merittert underviser ved UiS. Prisvinneren var 32 år da han i 2012 ble UiS’ yngste professor.

I fjor ble Abrahamsen tildelt Lyses forskningspris.

Kan overføres til andre miljø

Komiteen er ikke i tvil om at Abrahamsen systematiske nybrottsarbeid med både undervisnings- og utdanningskvalitet, samt studentenes læringsmiljø har en overføringsverdi til andre miljø på UiS. 

Formålet med utdannings- og læringsmiljøprisen er å anerkjenne godt arbeid med utdanningskvalitet og læringsmiljø, og stimulere til systematisk kvalitetsarbeid i utdanningen. Prisen ble delt ut av rektor Klaus Mohn sammen med nestleder for læringsmiljø i StudentOrganisasjonen (StOr) Joakim R. Ramsland under universitetets årsfest 28. oktober 2022.

Tekst: Benedicte Pentz
Foto: Kristin Horne