Feiret framtidens ledelse og innovasjon

Det nye UNESCO-professoratet innen ledelse, innovasjon og framtidskyndighet ble feiret med refleksjoner om framtiden og hvordan forventingene våre påvirker nåtiden.

Published Endret

Rune Todnem By (f.v.), Per Koch, Hanne Ersdal og Riel Miller. Foto: Live Kolstad Kvalsvik.


– Hvilke forventninger vi har til framtiden, har stor betydning. Det forandrer nåtiden, sa Riel Miller, leder for framtidskompetanse, eller Head of Futures Literacy som er den egentlige tittelen, ved UNESCO.
Hvordan vi forholder oss til framtiden i et lederperspektiv, var utgangspunktet for seminaret som ble avholdt 20. januar 2022, for å feire det nye UNESCO-professoratet innen ledelse, innovasjon og framtidskyndighet.

Miller forklarte at Futures Literacy er en respons på det mektige behovet vi har for å forstå framtiden.

– Måten folk oppfatter framtiden på, er at det er noe som kommer senere. Det er en vag mate å bestemme hva framtiden er, og det gir ikke nok substans, forklarte han.

– Bilder av framtiden kan berike forståelsen av nåtiden

Riel Miller, leder for framtidskompetanse ved UNESCO. Foto: Live Kolstad Kvalsvik.

Ifølge Miller kan Futures Literacy gi oss evne og kapasitet til å skille mellom ulike begrunnelser og metoder for å forestille oss framtiden, og vi må lære oss å identifisere hva som egentlig er våre egne forventninger om framtiden. Noen ting er sikre, som at solen vil stå opp, og den vil gå ned igjen. Men mange aspekter av framtiden kan ikke forutsees, og forventingene og ønskene våre endrer seg hele tiden.

– Det finnes mange framtider, ikke bare én. Måten vi ser for oss framtiden på, er essensiell, sa Miller.

Også Per Koch, spesialrådgiver ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), la vekt på hvordan det i nåtiden ligger ulike fortellinger om framtiden, i sitt foredrag.

– Poenget er å ikke forutsi framtiden, for det kan vi ikke, den er for kompleks, men vi kan bruke forskjellige bilder av framtiden til å berike vår egen forståelse av hva vi gjør nå, hvem vi er, hva vi ønsker og hvilke valg vi har for framtiden, forklarte han.

Per Koch, spesialrådgiver ved NIFU. Foto: Live Kolstad Kvalsvik.

Koch påpekte at vi kan bruke denne måten å jobbe på, til å identifisere mulige trusler i framtiden.

– I ansvarlig forskning og innovasjon er det alltid en risiko for at noe vil gå galt, men vi kan sørge for å unngå de verste tabbene, sa han.

For han er det viktig at det ikke bare er eksperter som jobber med innovasjon og spørsmålet om hva framtiden vil innebære, men at flere involveres.

– Det å ha flere hoder med i læringsprosessen beriker prosessen og gir flere alternativer. Å trekke brukere og kunder inn i innovasjonsprosesser, er ikke bare et spørsmål om å få bedre innovasjon, det er også et demokratisk element i det. Det bidrar til inkludering, folk føler påvirkningskraft, og det bidrar til mindre fremmedgjøring, sa han.

Viktig å improvisere

Hanne Ersdal, avdelingsleder i Inventas. Foto: Rune Todnem By.

Hanne Ersdal, avdelingsleder i Inventas, jobber til daglig med å skape løsninger for framtidens utfordringer. I likhet med Koch påpekte hun viktigheten av å involvere flere for å komme fram til de beste løsningene.

– Det handler om å finne info ved å snakke med folk, observere, delta på workshoper og bygge kunnskap. Lek at du er en journalist som må finne ut av noe. Deretter skjer det et bytte, hvor du skal skape og foreslå noe, fortalte hun.

Ersdal forklarte at essensen i all designtenkning er å søke, snu rundt på og foreslå en løsning basert på det du vet.

– Å søke handler om å tørre å improvisere, sa hun.

Samskaping av nytt masterprogram står for tur

Rune Todnem By, professor ved Norsk hotellhøgskole og leder for UNESCO-professoratet innen ledelse, innovasjon og framtidskyndighet, formidlet at vi står overfor store forandringer, som vi ikke kan snu det blinde øye til og overlate til neste generasjon.

– Med utfordringer kommer også muligheter. Det finnes flere framtider som vi alle er en del av på grunn av valgene vi tar. Vi snakker alle om det grønne skiftet som noe som haster, men vi ser etter svar ved å bruke gamle og eksisterende verktøy, metoder og tankesett, sa han.

Rune Todnem By, professor ved Norsk hotellhøgskole og leder for UNESCO-professoratet innen innen ledelse, innovasjon og framtidskyndighet. Foto: Live Kolstad Kvalsvik.

Nettopp er noe av det som vil bli vektlagt i utviklingen av det nye masterprogram i strategisk design og ledelse, som Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har innvilget Norsk hotellhøgskole og UNESCO-professoratet nesten fem millioner kroner til å utvikle.

– Neste steg er å muliggjøre endringer av tankesett. Masterprogrammet er ikke laget enda, nå skal vi samskape det, fortalte han, og viste til de 23 partnerne fra ulike sektorer som er involverte i utviklingen.

Tekst: Live Kolstad Kvalsvik