CULTIVÆRE: Sosiokulturelle tilnærminger til psykisk helse og menneskelige verdier

Forskningsgruppens oppgave er å fremme en følelse av betydning og tilhørighet der mennesker kan oppleve mening og formål på måter som også bidrar til det felles beste på et samfunnsmessig og globalt nivå.

Publisert Sist oppdatert
Illustrasjon av innbyggere i ulike situasjoner i et bymiljø

Forskningsgruppen ledes av Olga Lehmann.

Vi er en gruppe tverrfaglige forskere, aktivister og interessenter som er har som mål å sikre at nyttige tiltak for psykisk helse og velvære er både inkluderende og tilgjengelige for alle, uavhengig av kjønn, diagnose, alder eller kulturell bakgrunn. Vårt mål er å fremme en følelse av å bety noe og å høre til, der mennesker kan oppleve mening og formål på måter som også bidrar til det felles beste på et samfunnsmessig og globalt nivå. Derfor er vi også eksplisitt interessert i individuelle, relasjonelle, samfunnsmessige og strukturelle endringer som gjør tiltak for psykisk helse og velvære mer nyttige og mer i samsvar med menneskelige verdier. FNs bærekraftsmål (FN, u.å.) som vi bidrar til, er 3.4, 4.5, 5.5, 10.2 & 17.6 

Vi har fire forskningsområder. Alle våre kommende publikasjoner er relatert til minst en av disse forskningslinjene: 

 • Fremme medfølelse og motstandskraft i psykisk helse og velvære
 • Fremme kollektiv rettferdighet innen psykisk helse og velvære
 • Fremme tillit, betydning og tilhørighet i psykisk helse og velvære
 • Fremme kreativitet og fantasi i psykisk helse og velvære

Medlemmer fra UiS

Førsteamanuensis i psykologi
51832074
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Professor i sosialt arbeid
51834137
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Førsteamanuensis i sosialt arbeid
51832018
Kjell Arholms Hus, Floor 2, Office A-235
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Førstelektor i rettsvitenskap
51834259
Kjell Arholmshus. 2. etg
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Førsteamanuensis i sosialt arbeid
51831728
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Førsteamanuensis i sosialt arbeid/barnevern
51831262
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Førsteamanuensis i psykologi
51831192
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Førsteamanuensis i psykologi
51832145
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Postdoktor i psykologi
51833141
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Postdoktor i psykologi
51832142
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Førsteamanuensis i sosialt arbeid/barnevern
51832840
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag

Eksterne medlemmer

 • Liv Sand, Cand.Psychol, Ph.DLeader, BUP HINNA, SUS – Stavanger University Hospital 
 • Irene Kingswick, General Manager, ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser 
 • Trine Giving Kalstad, Director of public health and bereavement support, PhD Candidate, The Norwegian SIDS & Stillbirth Association, and Center for Crisis Psychology, University of Bergen 
 • Ottar Ness, Professor, Wellbeing and social sustainability, Department of Education and Lifelong Learning, NTNU, Norway    
 • Valeria Markova, Psychologist & Associate professor, Researcher at RVTS Vest, Norway & Associate Professor, University of Bergen 
 • Joao Costa Ribeiro, Assistant professor in design thinking and google design sprints, University of Bergen/Lean Innovation at GALP, Portugal  
 • Per-Einar Binder, Professor in Clinical Psychology, Department of Clinical Psychology, University of Bergen 
 • Ingvild Salsvik Lehouillier, Professor in personality and Organizational Psychology, Department of Psychology, NTNU 
 • Vlad Glaveanu, Professor in Psychology, Dublin City University, Ireland