Forsknings- og høyere utdanningsminister møtte studenter på rettsvitenskap

I tillegg til å møte dekan Ola Kvaløy og professor i skatterett Benn Folkvord, møtte statsråd Henrik Asheim studenter på bachelorstudiet i rettsvitenskap for å høre deres mening om endringen av gradsforskriften som muliggjøre etablering av master i rettsvitenskap på Handelshøgskolen ved UiS.

Publisert Sist oppdatert
Statsråd Henrik Asheim med Lene Kristine Solesvik og Aathesan Karunakaran, begge på studenter på bachelor i rettsvitenskap på Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.

Statsråd Henrik Asheim møtte studenter og fikk en introduksjon om rettsvitenskapmiljøet ved Handelshøgskolen ved UiS og studietilbudet innenfor rettsvitenskap. HHUiS har tilbudt bachelor i rettsvitenskap siden 2011 og studiet er et av de mest søkte ved UiS. I 2021 var det hele 300 førsteprioritetssøkere til 60 plasser. Frem til nå har ikke UiS fått lov til å tilby master i rettsvitenskap da dette studiet så langt har vært forbeholdt Universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø.

Endring av gradsforskrift

I og med endring i gradsforskriften i vår, gis det nå mulighet for andre universiteter etter godkjenning fra NOKUT også å tilby master i rettsvitenskap og master i psykologi. - Vi håper at kriteriene for å søke godkjenning av master i rettsvitenskap blir klare snarest mulig slik at blant annet Universitetet i Stavanger kan tilby opptak til masteren allerede høsten 2022, fortalte en optimistisk Henrik Asheim. Dekan Ola Kvaløy støttet dette og håper likeså at kriteriene og tempoet i saksbehandlingen blir slik at en oppstart er mulig allerede til høsten 2022.

Statsråd Henrik Asheim overrekker en symbolsk gave, Norges Lover med personlig hilsen og lykke til med arbeidet med utviklingen av mastergraden i rettsvitenskap, til dekan Ola Kvaløy ved HHUiS

Studenter med bachelor i rettsvitenskap har frem til nå kunnet studerer videre til master i Bergen, men med en begrensning på 11 plasser. Fra og med i høst tilbyr HHUiS bachelorstudentene å søke opptak til master i forretningsjus. Dette har vist seg er å være svært ettertraktet og med hele fem søkere per studieplass. Master i forretningsjus gir ikke anledning til å praktisere som jurist, så det er derfor svært viktig at Universitetet i Stavanger ved Handelshøgskolen ved UiS nå får mulighet til å videreutvikle en master i rettsvitenskap på lik linje med Bergen, Oslo og Tromsø.

Stort behov for master i rettsvitenskap i Stavanger

– Vi er veldig mange studenter på bachelor i rettsvitenskap som ønsker å ta en master i rettsvitenskap og synes det derfor er urettferdig at våre muligheter for videreutdanning inntil nå har vært begrenset sammenliknet med studenter i de tre andre byene. Student- og fagmiljøet her i Stavanger er veldig bra og vi trives svært godt sier andreårsstudent Lene Kristiene Solesvik og tredjeårsstudent Aathesan Karunakaran. Vår juridiske kompetanse på bachelorprogrammet står ikke tilbake for det som studentene i Bergen får etter tre år og vi forstår ikke hvorfor det derfor skal være en forskjellsbehandling når det gjelder mulighetene for videre studier.

Professor Benn Folkvord og dekan Ola Kvaløy informerer statsråd Henrik Asheim om arbeidet med å få etablert en master i rettsvitenskap på Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger

Professor Benn Folkvord støtter studentene og skyter inn at det er ironisk at han flyr til Bergen for å undervise der på mastergraden men har ikke lov å undervise det samme faget på tilsvarende grad i Stavanger hvor han tross alt er ansatt som professor i skatterett. - Vår ambisjon i Stavanger er selvfølgelig å kunne tilby en fullverdig mastergrad i rettsvitenskap på lik linje som ved de tre andre universitetene, avslutter Folkvord.

Foto og tekst: Egil C. Svela