Startskudd etablering av master i rettsvitenskap ved UiS

Regjeringen åpner for at Universitetet i Stavanger kan etablere masterstudium i rettsvitenskap. Nå starter arbeidet med å utvikle og akkreditere studieprogrammet.

Published Sist oppdatert

I dag er det kun universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø som har mulighet til å tilby master i rettsvitenskap. Det betyr at for å bli advokat eller dommer, må du ta jusutdannelsen ved et av disse lærestedene.  

Fredag 19. mars la regjeringen frem et forslag for Stortinget om å endre gradsforskriften for jus, psykologi og teologi, noe som betyr at flere læresteder får mulighet til å tilby profesjonsutdanninger på disse fagområdene. UiS har lenge jobbet for å få tilby en fullverdig master i rettsvitenskap, og gladnyheten ble markert med kake tirsdag 23. mars.

– Det betyr mye at vi endelig får muligheten til dette. Nå starter vi arbeidet med å utvikle studieprogrammet. Hvis alt går etter planen, kan vi tidligst tilby studiet fra høsten 2022, sier Lana Bubalo som leder avdeling for rettsvitenskap og regnskap på Handelshøgskolen ved UiS.

Hvis UiS etablerer et masterstudium, vil man som ferdigutdannet jurist kunne jobbe som advokatfullmektig og senere få advokatbevilling.

Ifølge Bubalo er planen er å etablere en master i rettsvitenskap som fokuserer på forretningsjus.

LES OGSÅ: Gledelig med rettsvitenskap og psykologi – fortsatt håp for medisinutdanning til UiS

Førsteamanuensis Lana Bubalo, professor Benn Folkvord og stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø (H).

God nyhet for jusstudentene 

UiS tilbyr i dag en bachelor i rettsvitenskap. For å kunne jobbe som advokater, må studentene søke seg videre til en master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Her kjemper de om elleve studieplasser ved UiB, noe som har skapt et enormt karakterpress.  

Det andre alternativet er å søke via Samordna opptak med karakterene fra videregående og få godskrevet de tre første årene ved UiB. Dette har ført til at mange går tilbake for å forbedre karakterene fra videregående. 

Amalie Berg og Nora Olsen går første året på bachelor i rettsvitenskap ved UiS.

For jusstudent Amalie Berg har planen vært å sikre seg en av de elleve plassene ved UiB. 

– Jeg er veldig glad for at det kanskje kommer en master i rettsvitenskap i Stavanger. Det betyr at jeg vil ha muligheten til å fortsette å bo her. Jeg trives veldig godt, både faglig og sosialt. Den opprinnelige planen min var å søke til Bergen, men hvis det blir mulig å ta en master i Stavanger, så er det et alternativ jeg vurderer, sier Berg. 

– Kvalitet og behov som avgjør, ikke monopoler 

Stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø (H) er en av politikerne som har jobbet for å få endret gradsforskriften. Han er også selv student på bachelorstudiet i rettsvitenskap. 

– Vi vet at det er stort behov for flere jurister med kompetanse på skatterett og næringslivsjus, og Universitetet i Stavanger har kompetansen som trengs for å tilby en slik utdanning. Endringen i gradsforskriften gjør at det blir kvalitet og behovet for jurister som avgjør, ikke monopoler, sier Stokkebø. 

Som bachelorstudent i rettsvitenskap, kan det bli aktuelt for deg å søke på dette studiet selv? 

– Absolutt. UiS har en god plan og et veldig sterkt fagmiljø. I fremtiden vil jeg gjerne jobbe som advokat med næringslivsjus, skatterett og selskapsrett i energihovedstaden, forteller Stokkebø. 

Endringen i gradsforskriften gjør at det blir kvalitet og behovet for jurister som avgjør, ikke monopoler

Aleksander Stokkebø , stortingsrepresentant (H)

Tekst: Silje Marnburg Ellefsen

Vurderer du jusstudier?