Hopp til hovedinnhold

Hva har skjedd siden forrige helse- og trivselsundersøkelse?

Her kan du lese om studentaktiviteter ved UiS og hva som er gjort siden forrige SHoT-undersøkelse.

Publisert: Endret:

Studentenes helse og trivselsundersøkelse (SHoT) for 2022 ble lagt frem 8. og 9. september 2022. Undersøkelsen gjennomføres hvert fjerde år, men på grunn av koronapandemien ble det gjennomført en tilleggsundersøkelse i 2021.

SHoT er en landsomfattende undersøkelse som kartlegger studentenes helse og trivsel i bred forstand, med hovedvekt på psykososiale forhold. Folkehelseinstituttet gjennomfører undersøkelsen og analyserer resultatene på oppdrag fra studentsamskipnadene i Trondheim, Oslo og Vestlandet.

Arbeidsgruppen UiS satte ned for å følge opp SHoT 2021 konkluderte med at det allerede var mange gode tiltak, men at det manglet en samlet oversikt og at aktivitetene kunne synliggjøres bedre for studentene i målgruppen.

Oversikter

På gruppens anbefaling ble det derfor bestemt at det i studieprogramrapportene årlig skal lages en oversikt med beskrivelse av hva som gjøres for å fremme tilhørighet og motvirke ensomhet hos studentene.

I tillegg er det en årlig gjennomgang i Læringsmiljøutvalget over sosiale aktiviteter, og oversikten over tilbud innenfor læringsstøtte på uis.no er bygd ut med en oversikt over sosiale tiltak.

Studentaktiviteter ved UiS

Aktivitetene kan deles i fire kategorier; sosiale aktiviteter, pedagogiske aktiviteter, faglige aktiviteter og kombinasjoner av disse.

De sosiale aktivitetene spenner fra pizza- og kinokvelder, grilling med ansatte og studenter, og «Studentpresten serverer vafler» til «Julekalender i biblioteket», julegløgg og utdeling av Luciabakverk.

I tillegg kommer de ulike linjeforeningenes arrangementer. 

Pedagogiske aktiviteter er kollokviegrupper/gruppearbeid, kick-off arrangement, flipped classroom, i tillegg til eget emne på Canvas med oppstartinformasjon og brosjyre.

Faglige aktiviteter er aktiviteter som primært har et faglig innhold, men som ikke nødvendigvis er knyttet opp til undervisning og læringsutbytte i et spesifikt studieprogram eller emne. Eksempler her er fagdrøs, «Påfyll», «Den røde sofaen», bransjetreff, kurs og workshops, «Skrivenatt», språkkafe og veiledning/læringsstøtte i studiemestring.

I tillegg kommer aktiviteter som er en blanding av de andre aktivitetene som kick-off arrangementer, studentmentorer, studentassistenter og tillitsvalgtarbeid.

Sosiale aktiviteter fra SIS

Studentsamskipnaden i Stavanger (SIS) har også en rekke sosiale lavterskeltilbud, totalt drøyt 100 arrangement, med mer enn 15.000 påmeldinger i fjor.  

Det faste programmet består av

 • Sporty Mandag: Fysisk aktivitet sammen. Studenter møtes til en lavterskel-økt, ulike idretter hver gang. Både sosialt, lett å bli kjent med nye og viktig å være i fysisk aktivitet grunnet mye stillesitting som student.
 • Chat & eat: Annenhver tirsdag er det chat & eat på hver eneste institusjon/campus. Her får studentene gratis lunsj, og blir plassert på bord med minst noen ukjente.
 • SiS by night: Hver torsdag skjer det sosiale aktiviteter på ulike utesteder. Alt fra musikkbingo til shuffle board. Det er alltid mulig å komme alene, og man blir i så fall plassert med andre på lag/grupper.
 • Tappefredag: Samarbeid med Tappetårnet og baren er nå også åpen hver fredag (i tillegg til sine torsdager). Her skjer det ulike aktiviteter som karaoke og stand-up. Viktig tiltak i ønsket om å dra flere studenter (fra alle institusjoner/campuser) opp til tilbudene som finnes på UiS, campus Ullandhaug.
 • Lørdagsgodt: Sosiale aktiviteter på kveldstid der det er naturlig (og ikke mulig) å drikke alkohol. Alt fra laser tag til escape room. Her kommer mange uten å kjenne noen, det er en ypperlig mulighet til å få nye venner. Lørdager er en dyr dag for studenter å finne på aktiviteter (alt er billigere i hverdagene), så dette er en viktig satsing i det sosiale programmet, og det er viktig at denne er alkoholfri.
 •  Søndagskos: Dager fylt med friluftsliv/fysisk aktivitet. Alt fra klatrekurs på SiS sportssenter og turer til Preikestolen, til kajakktur m/guide og tur til Jærgarden. På disse dagene er det ofte mulig å ha med barn for studenter, slik at de kan bli kjent med andre studenter med barn.

Da mye av programmet over er fullt, er det i tillegg lagt til tre faste eventer i programmet:

 • Tirsdagspause: Stand-up hver tirsdag. Vi tester ut og ser om det blir populært, da tirsdager er en litt vanskelig dag. Målet er å gi studentene en pause i en tung uke, med latter og en sosial opplevelse.
 • Improonsdag: Improteater med Marlene i sosialt-teamet. Fantastisk mulighet til å bli kjent med andre og øve seg på å gå utenfor komfortsonen. Foregår på norsk.
 • Lillelørdag: Intimkonserter o.l. i samarbeid med Alf & Werner.

SIS tilbyr også vegansk matlagingskurs på tre onsdager samt karrierekurs rettet mot internasjonale studenter "How to get a job in Norway" to ganger i løpet av semesteret.

SIS har også fire store arrangementer som ikke er en del av det faste programmet:

 • Kunstutstilling: Studenter ved alle institusjonene fikk stille ut valgfri kunst i Stavanger Maritime Museum. Studenter kuraterte, og utstillingen var 100 prosent av og med studenter (men for alle som ønsket å ta turen innom). Dette ble en stor suksess, med 25 studenter som stilte ut kunst - hvorav mange stilte ut flere verk, så det var mye kunst å få med seg - tre studenter som kuraterte og full kunståpning. I tillegg spilte en jazztrio bestående av tre studenter fra Bjergsted på åpningen.
 • Tur til Kristiansand dyrepark: Den 23. oktober blir det langtur til Kristiansand dyrepark. Dette ble en erstatning av hytteturen, da det ikke fantes ledige, aktuelle hytter i helgene. Enormt viktig sosialiseringstiltak.
 • StOr SiS-festival: StOr og SiS går sammen om å skape en gratisfestival for studenter. Programmet fylles med sosiale aktiviteter, stand-up, musikk og én stor artist per dag. Plass til ca. 1200 stykker, og en viktig satsing i å samle studenter fra ulike institusjoner. 28.-30. oktober.
 • Student hack: Fagdag på Clarion Hotel Energy for studenter. 12. november fra klokken 16. Temaet er livsmestring for studenter, og skal ta opp temaer som gjør det lettere å mestre livet som student - alt fra studentøkonomi til psykisk helse og ernæring. Vil foregå på norsk.