Hva har skjedd siden forrige helse- og trivselsundersøkelse?

Les om studentaktiviteter ved UiS og hva som er gjort siden forrige SHoT-undersøkelse.

Publisert Sist oppdatert

Studentenes helse og trivselsundersøkelse (SHoT) for 2022 ble lagt frem 8. og 9. september 2022. Undersøkelsen gjennomføres hvert fjerde år, men på grunn av koronapandemien ble det gjennomført en tilleggsundersøkelse i 2021.

SHoT er en landsomfattende undersøkelse som kartlegger studentenes helse og trivsel i bred forstand, med hovedvekt på psykososiale forhold. Folkehelseinstituttet gjennomfører undersøkelsen og analyserer resultatene på oppdrag fra studentsamskipnadene i Trondheim, Oslo og Vestlandet.

Arbeidsgruppen UiS satte ned for å følge opp SHoT 2021 konkluderte med at det allerede var mange gode tiltak, men at det manglet en samlet oversikt og at aktivitetene kunne synliggjøres bedre for studentene i målgruppen.

Oversikter

På gruppens anbefaling ble det derfor bestemt at det i studieprogramrapportene årlig skal lages en oversikt med beskrivelse av hva som gjøres for å fremme tilhørighet og motvirke ensomhet hos studentene.

I tillegg er det en årlig gjennomgang i Læringsmiljøutvalget over sosiale aktiviteter, og oversikten over tilbud innenfor læringsstøtte på uis.no er bygd ut med en oversikt over sosiale tiltak.

Studentaktiviteter ved UiS

Aktivitetene kan deles i fire kategorier; sosiale aktiviteter, pedagogiske aktiviteter, faglige aktiviteter og kombinasjoner av disse.

De sosiale aktivitetene spenner fra pizza- og kinokvelder, grilling med ansatte og studenter, og «Studentpresten serverer vafler» til «Julekalender i biblioteket», julegløgg og utdeling av Luciabakverk.

I tillegg kommer de ulike linjeforeningenes arrangementer. 

Pedagogiske aktiviteter er kollokviegrupper/gruppearbeid, kick-off arrangement, flipped classroom, i tillegg til eget emne på Canvas med oppstartinformasjon og brosjyre.

Faglige aktiviteter er aktiviteter som primært har et faglig innhold, men som ikke nødvendigvis er knyttet opp til undervisning og læringsutbytte i et spesifikt studieprogram eller emne. Eksempler her er fagdrøs, «Påfyll», «Den røde sofaen», bransjetreff, kurs og workshops, «Skrivenatt», språkkafe og veiledning/læringsstøtte i studiemestring.

I tillegg kommer aktiviteter som er en blanding av de andre aktivitetene som kick-off arrangementer, studentmentorer, studentassistenter og tillitsvalgtarbeid.

Sosiale aktiviteter fra SIS

 Arrangementene til Studentsamskipnaden i Stavanger (SIS) er tilgjengelige ikke bare for studentene på UiS, men også for studentene på VID, BI, Noroff og Kunstskolen i Stavanger.

SiS har en rekke sosiale lavterskeltilbud hver dag i uken ut året. I september var det for eksempel tur til Kongeparken, Preikestolen, kajaktur i Lysefjorden, bowling, paint and sip, spillkveld og surfekurs. 

SiS arrangerte også intimkonsert i Stavanger sentrum i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse. Kvelden besto av quiz, bli-kjent, god mat, konsert og kunst av studenter fra de ulike tilsluttede undervisningsinstitusjonene. 

På arrangementene er det trygt å komme alene. Her er det flere som har truffet nye venner, på tvers av linjer og utdanningsinstitusjon. Det er masse morsomme arrangement planlagt for ut året, med flere kurs, turer, filmkvelder og kos. 

Noen av de faste arrangementene i uken: 

Mandag - Chat, eat & quiz

Studentene får muligheten til å besøke de ulike campusene rundt om i Stavanger, hvor de blir kjent med studenter, får prøvd mat fra ulike restauranter i Stavanger, delta på quiz i grupper med personer de ikke kjenner fra før, og få muligheten til å vinne et gavekort som de kan bruke på noe sosialt sammen i Stavanger. Hver mandag er det nytt campus og ny matrett. 

Onsdag - Yoga 

Hver onsdag holdes det yoga på den nye campusen til VID. Her kan studentene ta med seg   favorittkoppen, nyte en god kopp te med gode samtaler med gruppen før yogaen starter. Det er variert med yoga, alt fra avslappende yoga inne, til yoga for miljø hvor man først går ut og plukker søppel også beveger seg inne. 

Torsdag - Movie night 

Hver torsdag er det filmkveld på Bokkaféen på UiS. Få den koselige hjemmefølelsen her med pledd, popcorn og snacks. Her vises det gode klassiske filmer på storskjerm, bla. Harry Potter, Dead poet society, Istid, Ratatouille osv. Før filmen har studentene mulighet til å bli kjent ved å stille hverandre spørsmål som står på film-billetten.  

Den til enhver tid oppdaterte kalender finnes her:  https://minsis.no/eventer.