Informasjon om Ukraina

På denne siden vil du finne relevant informasjon knyttet til Russlands invasjon av Ukraina.

Publisert Sist oppdatert
Nordisk fordypning, illustrasjonsfoto med studenter foran pc

Norsk språk og kultur trinn 1 og 2 for flyktninger fra krigen i Ukraina, HNO111 og HNO112

Nytt studieprogram i norsk språk og kultur for flyktninger i forbindelse med krigen i Ukraina.

Du kan finne informasjon om dette studiet her

En stor gruppe studenter, flere med gule Fadder-t-skjorter, går på campus

Norsk språk og kultur trinn 3 og 4 for flyktninger fra krigen i Ukraina, HNO230 og HNO240

Nytt studieprogram i norsk språk og kultur for flyktninger i forbindelse med krigen i Ukraina.

Du kan finne informasjon om dette studiet her

Dispensasjon fra opptakskrav for flyktninger i forbindelse med krigen i Ukraina. Studieåret 2022/2023 og studieåret 2023/2024

Universitetet i Stavanger vil bidra til at ukrainske studenter kan fortsette utdannelsen i Norge.

Ukrainsk flagg mot blå himmel

I brev fra Kunnskapsdepartementet av 5.april 2022 fremgår det at universiteter og høyskoler skal kunne tilby studiemuligheter til flyktninger fra Ukraina som kan komme til Norge i tiden fremover.

For å sikre at flyktninger fra Ukraina kan få opptak på studier ved UiS, er det er behov for tilpasninger i opptaksregelverket. I første omgang vil tilpasningene gjelde for opptak til studieåret 2022/2023 og studieåret 2023/2024 kun for flyktninger fra krigen i Ukraina. Det bes derfor om å åpne opp for dispensasjon i Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Stavanger.

Følgende vedtak er fattet av rektor på fullmakt:

Styret ved Universitetet i Stavanger gir rektor fullmakt til i enkelte tilfeller å gi dispensasjon fra reglene fastsatt i forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Stavanger. Dispensasjon kan gis til flyktninger fra krigen i Ukraina som søker opptak til enkeltemner eller til masterstudier i studieåret 2022/2023 og studieåret 2023/2024, når dette er nødvendig og faglig forsvarlig.

Vedtaket finnes her
Forlengelse av dispensasjon finnes her

Etablerer beredskapsgruppe

UiS har etablert en beredskapsgruppe for koordinering og håndtering av Ukraina-relatert saker.

Sommerbilde fra campus Ullandhaug med syklist

Gruppen består av:

Utdanningsdirektør Veslemøy Hagen

Forskningsdirektør Kjersti Melberg

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Vibecke Lykke Olsen

HR-direktør Gro Sokn

Beredskapskoordinator Even Heien

Organisasjonskonsulent Mikael Johnsen, StOr

Assisterende direktør Øyvind Lorentzen, SiS

Informasjon fra norske myndigheter

Her har vi lenket til nettsider med nyttig informasjon fra regjeringen og Utlendingsdirektoratet.

Skjermbilde regjeringens nettside

Regjeringen: oppdaterer fortløpende informasjon om konsekvenser av Russlands angrep på Ukraina og håndteringen i Norge.

Regjeringen fryser forsknings- og utdanningssamarbeidet med Russland

Utlendingsdirektoratet (UDI): informasjon om hvordan ukrainske og russiske statsborgere i Norge skal forholde seg.

Trenger du noen å snakke med?

Studenter og ansatte som trenger å snakke med noen, kan henvende seg til følgende kontaktpunkter.

Alvorlig ung kvinne snakker i telefon

Studenter

Ansatte

Ansatte blir fulgt opp av ledelsen ved fakulteter, institutter og enheter. Ved behov, ta kontakt med din nærmeste leder. Du kan også ta kontakt med:

  • Organisasjonspsykolog Gunhild Bjaalid i HR-avdelingen, telefon 91 30 89 99 / gunhild.bjaalid@uis.no Hun kan henvise videre til bedriftshelsetjenesten.
  • Studentprest Sigbjørn Jårvik er også tilgjengelig for ansatte. Telefon 99 79 35 88 / sigbjorn.jarvik@uis.no

Vil du hjelpe?

Mange vil gjerne hjelpe. Å ta kontakt med ukrainske studenter eller ansatte eller å støtte en hjelpeorganisasjon er noe du kan gjøre.

Kvinne overleverer eske med Ukraina-flagg på siden

Informasjon knyttet til kunnskapssektoren

Khrono og Universitets- og høgskolerådet samler informasjon knyttet til utdanningssektoren.

Studenter i auditorium sett bakfra med foreleser i bakgrunnen

Universitets- og høgskolerådet (UHR): Nyheter, råd og annen nyttig informasjon for universiteter og høgskoler

Khrono: Samleside med artikler knyttet til Ukraina