KSU-medarbeidere satte sitt preg på NKUL-konferansen i Trondheim

Fullt hus i NTNUs storsal da Sanna E. Forsström, Morten Njå og flere andre i GrunnDig-prosjektet holdt åpningsforedraget på NKUL - Norges største konferanse for digitalisering i utdanningen.

Publisert Sist oppdatert
Fire representanter fra UiS på konferanse
Synnøve H. Amdam (f.v.), Sanna E. Forsström, Morten Njå og Øystein Gilje slo an tonen for hele NKUL-konferansen med sin key note om GrunnDig-prosjektet. (Foto: Leif Tore Sædberg)

NKUL (Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring) blir denne uken arrangert i Trondheim, og Kunnskapssenter for utdanning (KSU) setter sitt klare preg på arrangementet.

Førsteamanuensisene Sanna E. Forsström og Morten Njå fra KSU holdt åpningsforedraget sammen med Øystein Gilje (UiO) og Synnøve Amdam (HVO), som alle er engasjert i GrunnDig-prosjektet.

Morten Njå presenterer på NKUL
Morten Njå, førsteamanuensis ved KSU og UiS.

GrunnDigs forskning og resultater sto da også sentralt i de fires key note, som hadde tittelen «Digitalisering i grunnopplæringen – hva vet vi? Foreløpige funn fra GrunnDig

Øystein Gilje, professor ved Universitetet i Oslo, presenterte hva GrunnDig går ut på, før Morten Njå gjorde rede for noen av funnene.

– Digitaliseringsbegrepet ble ikke særlig mye brukt før utpå 2010-tallet, før den tid snakket man oftere om IKT, var et av poengene hans, som var hentet fra en av GrunnDigs systematiske kunnskapsoppsummeringer.

Sanna E. Forsström fortalte om selve arbeidet med systematiske forskningsoppsummeringer i prosjektet, før Synnøve H. Amdam presenterte noe av forskningen på læreres digitale kompetanse.

– Fortsatt er det bruk av teknologi som er i fokus, ikke innholdet, og derfor må vi jobbe videre med det innholdsmessige, poengterte Amdam, til daglig høyskolelektor ved Høgskulen i Volda.

Sanna E. Forsström presenterer på NKUL
Sanna E. Forsström, førsteamanuensis ved KSU og UiS.

GrunnDig-teamet jobber for tiden et ut fra en systematisk kunnskapsoppsummering om dette temaet, og resultatene og forskningsnotatet blir presentert på vår nettside til sommeren.

GrunnDig-prosjektet er først fullført mot slutten av året, og derfor kunne ikke de fire fra prosjektet presentere klare konklusjoner enda.

NKUL er Norges største konferanse for digitalisering i utdanningen og arrangeres av NTNU.

Konferansen legger ut opptak av foredragene etterhvert, og vi deler lenken til opptaket av GrunnDig-foredraget når det er klart.