Hopp til hovedinnhold

Ny studentprest

Han er samtalepartner for alle som trenger noen å lufte tankene med. Enten de er kristne eller ikke. Sigbjørn Rydland Jårvik er den nye studentpresten ved UiS.

Publisert: Endret:

Studentpresten har kontor på Studentenes hus. Presten har taushetsplikt og fører heller ikke journal.

Jeg tror det er godt å ha en arena der du kan lufte tanker du kanskje ikke våger lufte andre steder. En slik utlufting er god mentalhygiene. Samtalene er ikke behandling, men en mulighet til å snakke om ting du opplever som vanskelig i livet. Relasjoner, prestasjonsjag, eksistensielle spørsmål, sorg, ensomhet. Personlige ting vi nok alle opplever i løpet av livet, som ikke nødvendigvis har en diagnose, men som kan være tøft likevel, sier Jårvik.

Kan snakke om alt

– Jeg har egentlig ingen sperrer på hva folk kan ta kontakt med meg om. Vi kan snakke om Gud og åndelige ting og vi kan be en bønn, men det er ikke noe jeg i utgangspunktet legger opp til. Det hender jeg opplever at de jeg snakker med trenger behandling fra helsetjenesten, for eksempel en psykolog. Det er de ofte også klar over selv, men de vil gjerne gjøre begge deler.

Studentpresten har også ansvar for sosiale og åndelige arrangementer.  Foreløpig Coffee Around the World, Vaffelmandag og Hverdagsmesse.

Så langt har Jårvik ikke merket noen spesiell koronaeffekt på henvendelsene han får.

I hvert fall ikke når det gjelder tematikk. Jeg tror kanskje mange som har slitt, opplever at livet blir lettere når ting nå løses litt mer opp, sier han.

Stille rom

Han er ansatt av bispedømmerådet for å være prest for studenter og ansatte og skal legge til rette for at folk skal kunne leve et åndelig liv også på studiestedet, uansett trosretning.

I Arne Rettedals hus fins et stille rom (V-212) der alle som ønsker det kan komme for å be eller ha en stille stund, uansett hvilken religion man tilhører.

– Det er ikke et «livssynsnøytralt» rom, men et «livssynsåpent». Det henger ikke et stort bilde av Jesus på korset på veggen, men rommet har en utsmykning med en litt mer åpen tolkning. I et skap finner du bibler, sangbøker, koran, bønnesjal og forhåpentligvis det du måtte trenge, sier Jårvik.

– Ordet «livssynsnøytralt» er et mye brukt, men etter mitt syn dårlig, ord. Jeg tenker krav om livssynsnøytralitet fører til en anonymisering av trosuttrykk. Det blir noe man må gjemme bort. Livsynsåpenhet er noe annet. Da kan trosuttrykk få komme fram og man kan få være seg selv i møte med andre, uansett hvilket livssyn man har. Det «livssynsåpne» samfunn var også det Stålsettutvalget tok til orde for.

Variert bakgrunn

Sigbjørn Rydland Jårvik ble cand theol ved Misjonshøgskolen i 2005. De siste 16 årene har han jobbet som prest i Hundvåg og Hinna. 

I tillegg til teologiutdannelsen har han grunnfag psykologi fra Universitetet i Bergen og ett år på sosionomstudiet ved daværende Høgskolen i Stavanger. Ved siden av studiene jobbet han på hotell og i psykiatrien.

Jårvik begynte i stillingen som studentprest 2. august. Han har erfart at det tar det tid å bli kjent med en så stor organisasjon som UiS er.

Oppvokst like ved campus

Det tar litt tid å finne ut hva som finnes og hvem det kan være lurt å snakke med for å orientere seg. Jeg jobber med saken, men hvis det er enheter i organisasjonen eller ansatte som tenker at jeg burde vært i kontakt med dem, så gi beskjed.

Det er likevel ikke helt ukjent farvann han har lagt ut på. Den nye presten er oppvokst på gården like sør for universitetsområdet - med UIS, eller Rogaland Distriktshøyskole som det het den gang - som nærmeste nabo.

Jeg husker vi lekte i gangene her som barn, humrer han og forteller at han også hadde vaskejobb på Kitty Kiellands hus, eller Servicebygget som det da het, i ungdommen.  

Tekst: Elin Nyberg