Rektor Klaus Mohn i media

Klaus Mohn, rektor ved Universitetet i Stavanger, har ei tydeleg stemme i det offentlege ordskiftet. Han er fast spaltist i Morgenbladet og i Stavanger Aftenblad. Han skriv og jamleg i andre medium.

Publisert Sist oppdatert

Klaus Mohn, rektor UiS. Foto: Tommy Ellingsen

Meir informasjon om Klaus Mohn finn du på heimesida hans.

2024

Hundrevis av studieplassar vil truleg stå ledige til hausten, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 14. mai 2024

Regjeringas strategi for meir forsking og utvikling er eit skot i stanga, gjestekommentar, Morgenbladet, 12. mai 2024

Det er yrket som dreg, ikkje utdanninga, debattinnlegg, Utdanningsnytt, 10. april 2024

Målet om lågare straumprisar står i vegen for ein ambisiøs klimapolitikk, gjestekommentar, Morgenbladet, 10. april 2024

Håpet for havvind: høgare straumprisar, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 3. april 2024

Attraktive yrke gir populære utdanningar, debattinnlegg, Khrono, 17. januar 2024

Universitet og høgskular kan ikkje ta ansvaret når eit yrke ikkje er attraktivt, gjestekommentar, Morgenbladet, 8. januar 2024

Storebrorsyndromet, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 7. januar 2024

Kunnskap opplyser politikken, debattinnlegg, Stavanger Aftenblad, 6. januar 2024

2023

Klimapolitisk spagat, gjestekommentar, Aftenposten, 17. desember 2023

Omstillinga til eit lågutsleppssamfunn vil framleis ta lang tid, gjestekommentar, Morgenbladet, 6. desember 2023

Letestans har også en strategisk klimaeffekt, kronikk sammen med professor og dekan ved Handelshøgskolen ved UiS, Ola Kvaløy, Dagens Næringsliv, 5. desember 2023

Feil tallgrunnlag, men vi har fortsatt råd til letestans, kronikk sammen med professor og dekan ved Handelshøgskolen ved UiS, Ola Kvaløy, Dagens Næringsliv, 30 november 2023

Letestans er skånsom klimapolitikk, kronikk sammen med professor og dekan ved Handelshøgskolen ved UiS, Ola Kvaløy, Dagens Næringsliv, 28. november 2023

Vi har råd til letestans, kronikk sammen med professor og dekan ved Handelshøgskolen ved UiS, Ola Kvaløy, Dagens Næringsliv, 27. november 2023

Eit studie­tilbod i tråd med sam­funnets behov er til lita hjelp om studentane vil noko anna, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 27. november 2023

Politikken må i større grad førebu ei framtid utan olje og gass, gjestekommentar, Morgenbladet, 30. oktober 2023

Ei framtid utan olje, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 29. oktober 2023

Utfordrande tid for UiS, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 16. oktober 2023

«Kultur og ukultur i klima­forskinga», gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 9. oktober 2023

Havvind er neppe eit kinderegg i energi- og klimapolitikken, gjestekommentar, Morgenbladet, 25. september 2023

Låge elprisar er hemmande for satsinga på havvind, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 4. september 2023

Lat straumprisane stige, gjestekommentar, Morgenbladet, 22. august 2023

Utdanning i omstilling, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 18. juli 2023

Vi treng ikkje auka kapasitet i utdanningar til yrke få vil ha, gjestekommentar, Morgenbladet, 17. juli 2023

Noreg på nye eventyr, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 12. juni 2023

Makt og avmakt i klimapolitikken, gjestekommentar, Morgenbladet, 9. juni 2023

Kven tek rekninga for elektrifiseringa?, gjestekommentar, Morgenbladet, 9. mai 2023

Slutt på billeg straum?, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 8. mai 2023

Oljen og omstillinga, gjestekommentar, Aftenposten, 17. april 2023

Uføreseieleg åtferd tærer på greina av tillit som me alle sit på, gjestekommentar, Morgenbladet, 11. april 2023

På leit etter oljeframtida, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 19. mars 2023

Når ytringsrommet kollapsar, debattinnlegg, Khrono, 13. mars 2023

Naudskrik for naturen, gjestekommentar, Morgenbladet, 28. februar 2023

Kor mange hender treng helsetenesta? gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 6. februar 2023

Mazzucatos idear kan bremse grøn omstilling, gjestekommentar, Morgenbladet, 25. januar 2023

2022

Potensialet er stort om ein lykkast i å omsette ny kunnskap til betre tenester – til beste for helsesektoren, pasienten og samfunnet, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 18. desember 2022

Omsynet til nasjonal sikkerheit utfordrar akademiske prinsipp, gjestekommentar, Morgenbladet, 16. desember 2022

Systemet av helserelaterte profesjonsutdanningar er modent for revisjon, gjestekommentar, Morgenbladet, 13. desember 2022

Trongare kår for kunnskapen, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 13. november 2022

Wisting i hardt vêr, gjestekommentar, Morgenbladet, 7. november 2022

Ny kurs for helseforskinga? Kronikk, Dagens Medisin, 6. november 2022

Utfordringane i helsesektoren vil tårne seg opp i åra som kjem, debattinnlegg, Khrono, 15. oktober 2022

Tid for å hausta inn av overskotet i Equinor, gjestekommentar, Morgenbladet, 4. oktober 2022

Myten om ei fattig norsk fortid før vi fann olje og gass,gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 3. oktober 2022

Kontantstøtte meir treffsikkert som fordelingspolitikk enn støttepakkar, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 20. august 2022

Regjeringa sit vegkart for grønt industri­løft er eit skalke­skjul for svak klima­politikk, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 6. juli 2022

I slaget om san­ninga blir språket stadig meir viktig, sær­leg når store verdiar står på spel, kronikk, Stavanger Aftenblad, 28. mai 2022

«Lykkeland» sesong 8 kan bli eit sørgelig kapittel, kommentar, Aftenposten, 10. april 2022

Det skal mot til å mæle, Ukens essay, Morgenbladet, 25. mars 2022

Læring for livet og arbeidslivet, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 25. mars 2022

Krigen og klimaet, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 5. mars 2022

Oljefyrt omstilling?, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 24. januar 2022

2021

Ei avgift for natur­inngrep vil gje innsikt i faktisk kostnad ved tap av natur, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 12. desember 2021

Festival for fritenking, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 28. oktober 2021

Klimaforskinga fortener betre, kronikk, Dagbladet, 18. oktober 2021

Konspirasjon mot klimaforskinga, kronikk, Dag og Tid, 15. oktober 2021 (pdf)

Konspirasjon mot klimaforskinga, kronikk, Vårt Land, 14. oktober 2021

Sand og sanninga, klimabobla brast på valdagen, gjestekommentar. Stavanger Aftenblad, 17. september 2021

Vi vil utdanne psykologer i Stavanger, kronikk, Stavanger Aftenblad, 16. august 2021

Men kva meiner Forskningsrådet om forskinga? debattinnlegg, Aftenposten, 15. august 2021

Ny start for studentane, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 8. august 2021

Oljen og pengane, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 28. juni 2021

Den siste olje, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 31. mai 2021

Husebekk teiknar skremmebilete, debattinnlegg, Khrono, 28. april 2021

Gjer døra høg..., debattinnlegg, Stavanger Aftenblad, 28. mars 2021

Krever forutsigbarhet for Students at Risk, debattinnlegg (med Eira Aas Eide og Simen Hagen Ekeberg), Khrono, 13. mars 2021

Forskingsfinansering til forarging, debattinnlegg, Khrono, 9. mars 2021

Medisinutdanning: Plass til ei til, debattinnlegg, Khrono, 1. mars 2021

Plass til fleire i medisinutdanninga, debattinnlegg, Dagens Medisin, 1. mars 2021

Staten er siste gjest til festen, kronikk, Dagens Næringsliv, 25. februar 2021

Medisinutdanning til UiS må vere ei nasjonal satsing, debattinnlegg, Khrono, 24. februar 2021

Pengane eller livet, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 21. februar 2021

Pass på pengane, kronikk, Dagens Næringsliv, 11. februar 2021

Rigga for omstilling? debattinnlegg, Dagsavisen, 9. februar 2021

Er Noreg rigga for omstilling?, kommentar i Energi og klima, 19. januar 2021

Eit hav av høve, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 10. januar 2021

2020

Draumspelet, kronikk, Khrono, 2. desember 2020

Det er den draumen…, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 29. november 2020.

Olje for utvikling – eller avvikling, innlegg i Dagens Næringsliv, 29. oktober 2020

Opplyst og høveleg meiningsbryting, debattinnlegg, Stavanger Aftenblad, 27. oktober 2020

Oljefyrt utvikling, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 19. oktober 2020

Den beste medisinen i Stavanger, debattinnlegg, Khrono, 9. oktober 2020

Legeutdanning ved UiS best for heile landet, debattinnlegg, Stavanger Aftenblad, 9. oktober 2020

Riv elfenbeinstårnet, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 6. september 2020.

Krafttak for kultur, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 27. juli 2020

Grøn omstilling, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 14. juni 2020

Rør ikkje oljeskatten, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 3. mai 2020

Korona korrigert, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 23. mars 2020

UiS ut i kulturen!, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 10. februar 2020. 

Verdiar i vinden, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 6. januar 2020.

2019

Ny medisin, debattinnlegg, Dagens medisin, 8. desember 2019

Universitetet i Stavanger bør få høve til å utdanna legar, "Dagens korte" i Aftenposten 4. desember 2019

Viktigare enn korleis me løyser oppgåvene våre er kva me faktisk gjer, debattinnlegg, Khrono, 26. november 2019

Digital dissonans i skule og utdanning, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 14. november 2019

Treng eit breiare perspektiv på helseforskinga, debattinnlegg, Khrono, 7. november 2019

Effektiv klimapolitikk hjelper lite om han ikkje er til å leve med, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 26. oktober 2019

Portrettintervju i Teknisk Ukeblad, 12. oktober 2019

Medisin for Vestlandet, kronikk skriven saman med adm.dir. i Helse Vest Herlof Nilssen og UiB-rektor Dag Rune Olsen, publisert i Stavanger Aftenblad 10. oktober 2019

Størrelse er ikkje alt: Medisinutdanning i Stavanger, debattinnlegg, Khrono, 9. oktober 2019

Se Khrono-intervju med Klaus Mohn i forbindelse med statsbudsjettet (video nederst i artikkelen) Khrono, 7. oktober 2019

Takhøgd og tillit er nøkkelen for at UiS skal lykkast, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 25. august 2019

Portrettintervju i Khrono, publisert 1. august 2019

Akkurat som dopapir-dugnaden er demokratiet eit spørsmål om deling, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 9. juli 2019 

Intervju i NRK Verdibørsen, 19. juni 2019

Klaus Mohns tale ved rektorseremonien 19. juni, publisert i Stavanger Aftenblad

Staten sin kapital – blind for omstilling og døv for klimaendring?, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 3. juni 2019

Utdanning til undring, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 23. april 2019.

Klimaskygge, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 11. mars 2019.

Tid for å ta seg saman, gjestekommentar, Stavanger Aftenblad, 26. januar 2019.