Solveig Bergsliens pris for kritisk tenkning i skolen ‒ 2024

Påmeldingen har åpnet! Prisen har som formål å stimulere lærere og elever til å arbeide med kritisk tekning i undervisning.

Publisert Sist oppdatert

Kritisk tenkning er helt avgjørende for at demokratiske samfunn i vår tid skal opprettholde og videreutvikle en opplyst debattkultur. Offentligheten trues i dag av fragmentering og polarisering, ulike radikaliseringsprosesser og økende populisme utfordrer både lokalt og globalt muligheten for opplyst forståelse. 

Skolereformen LK20 setter kritisk tenkning tydelig i fokus. Alle lærere i Rogaland inviteres til å utvikle og å gjennomføre et konkret undervisningsopplegg som har som mål å fremme kritisk tenkning blant elevene. Undervisningsopplegget kan knyttes opp mot læreplanene i alle fag i skolen. Det gis ingen indikasjon på tidsbruk eller omfang knyttet til opplegget. 

De tre beste prosjektene blir invitert til å presentere sine opplegg under Wonderful World - den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap i Stavanger 30.05.-02. juni 2024, i regi av KÅKÅ kverulantkatedralen.

Vinneren blir offisielt kåret under festivalen. Vi kan love spennende premier til de beste prosjektene!

Om prisen

Alle bidrag blir vurdert av en fagjury bestående av lærere, journalister og forskere.

Prisen tildeles både lærer og elever med det beste opplegget som på en instruktiv måte klarer å vise hvordan de har jobbet med kritisk tenkning og hva de har oppnådd.

Alle bidrag blir vurdert av en fagjury bestående av lærere, journalister og forskere.

Vedlegg (bilder, video m.m.) kan sendes til kritisktenkning@wonderfulworld.no
Merk mailen med Skole, trinn, fag. Følg lenke til nettside med påmeldingsskjema eller send tekstfil/PDF til: kritisktenkning@wonderfulworld.no

Frist for innsending: 1. mai 2024.

Solveig Bergslien deltok i motstandsarbeidet under andre verdenskrig. Hun ble arrestert av Gestapo og døde i fangeskap. (Foto: Wikipedia)