Alice Kjellevold mottok hederspris

Professor emerita Alice Kjellevold har over mange år belyst utfordringer i helsetjenesten og hvilke rettigheter og muligheter pårørende har. I dag mottok hun Pårørendealliansens aller første hederspris.

Published Sist oppdatert

Portrettbilde av kvinne med kort, blondt hår, blå genser og blått, mønstrete sjal rundt halsen. Foto.
Professor emerita Alice Kjellevold har mottatt Pårørendealliansens første hederspris. Foto: Elisabeth Tønnessen.

– Jeg føler meg bæret, og jeg er veldig varm om hjertet nå, sier en tydelig glad Kjellevold.

Onsdag kveld fikk hun telefon fra Pårørendealliansen om at hun blir den første noensinne til å motta alliansens hederspris.

– Pårørende står i så mye, og mange av de som driver alliansen, jobber enormt, så det var fantastisk at jeg skulle få den, sier Kjellevold

Blitt mer oppmerksomhet rundt temaet

Den tidligere UiS-professoren har i årevis jobbet med den juridiske biten av det å være pårørende. Kjernen i hennes arbeid på feltet har vært å finne ut av og analysere hvilke rettigheter og muligheter pårørende har, og å jobbe for tydeligere reguleringer og støtteordninger.

– Det har absolutt blitt en forbedring, det er blitt mye større oppmerksomhet på det, sier hun om hvilken utvikling hun har sett opp gjennom årene.

Hun forteller at søsken, etterlatte og barn nå i større grad blir sett i deres rolle som pårørende.

– Det å se på barn som pårørende og det arbeidet barn gjør, ofte i det skjulte, som pårørende til foreldre som er psykisk eller somatisk syke, eller hvor det er rusproblematikk, må vi få fram og ikke slippe taket på, sier hun.

Fortsatt aktuelle problemstillinger

Pårørendealliansen skriver i en pressemelding at Kjellevold «har i særlig grad benyttet sin kunnskap til å peke på samarbeidet mellom kommunale helsetjenester og pårørende og de utfordringer som kan oppstå her.»

I sin begrunnelse skriver Pårørendealliansen også at Kjellevold «har i perioden fra 2003 og frem til 2018 produsert en rekke bøker og artikler som belyser hvilke utfordringer som pårørende kan komme i og det juridiske rundt dette.»

Videre påpeker de at mange av områdene Kjellevold har arbeidet med, fortsatt er aktuelle i dag og at det fortsatt er «en pågående debatt om de utfordringer som ble påpekt den gangen, da bøkene og artiklene ble skrevet.»

I 2013 var Kjellevold med på å etablere Nettverk for pårørendeforskning, som jobber for å styrke forskning innen pårørendestøtte og pårørendeinvolvering. Nå er hun blitt pensjonist, og andre har videreført arbeidet. Hun har likevel noen tanker om hva som er i viktig innen pårørendeforskning framover:

– Det er bare å pushe mer og mer på, og vi må fortsette å få fram hvilken belastning de pårørende har og hvilke muligheter det finnes for å avlaste dem på en god måte.

Tekst: Live Kolstad Kvalsvik