Personvern- og informasjonssikkerhetskontakter ved UiS

Studenter tar kontakt med sin veileder eller emneansvarlig. Hvert fakultet/avdeling har egen personvern- og informasjonssikkerhetskontakt, som er listet under. Du kan også få hjelp ved å kontakte IT-hjelp@uis.no eller personvernombudet@uis.no

Published Endret
Seniorrådgiver
51832763
Divisjon for forskning
Forskningsavdelingen
Rådgiver
51834516
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for prosjektstøtte og ph.d. administrasjon
Seniorrådgiver
51831517
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Rådgiver
51831376
Fakultet for utøvende kunstfag
Fakultetsadministrasjonen UK
Førstekonsulent - studieadministrasjon/opptak
51831565
Det helsevitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen HV
Seniorrådgiver
51833747
Handelshøgskolen ved UiS
Fakultetsadministrasjonen HH-UIS
Seniorrådgiver
51831569
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen SV
Rådgiver
Arkeologisk museum
Museumsadministrasjonen
Univ.bibliotekar
51831907
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for ressurser og publisering
Førstekonsulent
51831260
Divisjon for organisasjon og infrastruktur
IT-avdelingen
Seksjon for informasjonsforvaltning
Rådgiver
51833766
Divisjon for innovasjon og samfunn
Avdeling for innovasjon og eksterne relasjoner
Seniorrådgiver
51831259
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Seniorrådgiver
51832991
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon NSLA Avd. Stavanger
Juridisk seniorrådgiver
51833039
Divisjon for organisasjon og infrastruktur
HR-avdelingen
Seniorrådgiver
Divisjon for innovasjon og samfunn
Avdeling for innovasjon og eksterne relasjoner
Seniorrådgiver
51833053
Divisjon for organisasjon og infrastruktur
Økonomiavdelingen
Seksjon for lønn og reiser
Seksjonssjef
51832577
Divisjon for utdanning
Utdanningsavdelingen
Seksjon for kvalitet og utvikling i utdanningene
IT-direktør
51833550
Divisjon for organisasjon og infrastruktur
IT-avdelingen
Seniorrådgiver
51833081
Rektors stab
Kontorsjef
Kjølv Egelands hus
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for prosjektstøtte og ph.d. administrasjon
Rådgiver
51832887
Fakultet for utøvende kunstfag
Fakultet for utøvende kunstfag
Fakultetsadministrasjonen UK
Seniorrådgiver
Divisjon for organisasjon og infrastruktur
IT-avdelingen
Seksjon for informasjonsforvaltning
Senior kommunikasjonsrådgiver
51833032
Divisjon for innovasjon og samfunn
Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt