Hopp til hovedinnhold

Plakat: Leselos

Leselos-sirkelen viser de 6 områdene i Leselos. Vi har laget plakater på bokmål og nynorsk av sirkelen slik at denne kan synliggjøre arbeidet med Leselos og sammenhengen mellom de forskjellige områdene.

Publisert: Endret:

Leselos er solid forankret både i leseforskning og praksis. Boka som beskriver teorien bak og bruken av Leselos, og skjemaet/"Leselosdraftet" retter oppmerksomheten mot 6 områder som synes å være av spesiell betydning for god leseutvikling målretting, førforståelse, koding, ordforråd, leseforståelse og metakognisjon. I hvert område inngår en rekke komponenter. Både områder og komponenter gjenspeiler teorier om leseutvikling, læreplanens kompetansemål, men også didaktiske erfaringer fra egen og mange andre læreres undervisningspraksis.

Last ned: