Praksis i arbeidslivet for endringsledelse, energi, miljø og samfunn og digitale samfunn

Gjennom praksisemnet, som du kan ta i tredje semester, får du relevant arbeidserfaring fra en av virksomhetene Institutt for medie- og samfunnsfag samarbeider med. Praksisoppholdet gir deg en uvurderlig mulighet til å få et innblikk i hvordan din faglige kompetanse kan anvendes i arbeidslivet.

Publisert Sist oppdatert

Frist for å søke praksisplass er 22. mars, hvis ikke annet er formidlet. Se informasjon om hvordan lenger ned på siden.

6. mars var det praksistreff for studentene. Der kunne de møte noen av virksomhetene som tilbyr praksisplass. Les om praksistreffet.

Praksisvirksomheter så langt i 2024:

 • Spectrum Blue
 • NEB-STAR
 • Stavanger frivillighetsentraler
 • UN Global Compact
 • eDrilling
 • Stavanger kommune
 • UiS/Liv Sunnercrantz (POL-AID)
 • Gjesdal kommune
 • Haugaland vekst
 • Nordic Edge
 • NORCE
 • Digi Rogaland
 • Kolumbus
 • Validé Norwegian Smart Care Lab
 • Utsira kommune
 • FN Sambandet
 • Baseline energy
 • Norled
 • Prosjektil
 • Strand kommune
 • Energi i nord
 • Clean Shores
 • Terran AS
 • Ogoori
 • Nivel
 • Thrust
 • Stavanger kommune (Helsehuset Stavanger)
 • Manpower
 • Lyse
 • Stavanger University Hospital
  • Department for Climate and Environment - focus on sustainability and climate

Listen oppdateres fortløpende, med presentasjoner fra de virksomheter som sender det inn.

Søknadsprosess

Studenter med opptak på masterprogrammet i endringsledelse, energy, environment, and eociety eller digital society and societal transformation kan søke om praksisplass.

Du søker direkte til virksomhetene. Virksomhetene kaller inn aktuelle kandidater til intervju. For å ha en god sjanse for å få praksisplass anbefaler vi deg å sende søknad til maks tre virksomheter.

Bruk god tid på å skrive søknadene og CV-en.

Det er ikke gitt at alle som søker får tilbud om jobbintervju hos virksomhetene de søker til, ei heller at alle får tilbud om praksisplass. Blir du ikke tatt opp på praksisemnet må du ta andre valgemner.

PS. Det er viktig å fullføre semesterregistreringen, melde seg opp til undervisning og vurdering i MENPRA-emnet og betale semesteravgift innen 1. september!