Praksis i arbeidslivet for endringsledelse og energi, miljø og samfunn

Gjennom praksisemnet, som du kan ta i tredje semester, får du relevant arbeidserfaring fra en av virksomhetene Institutt for medie- og samfunnsfag samarbeider med. Praksisoppholdet gir deg en uvurderlig mulighet til å få et innblikk i hvordan din faglige kompetanse kan anvendes i arbeidslivet.

Published Endret


Her kan du jobbe som praksisstudent

Praksisplasser 2023

Det offentlige:

Nettverksselskap:

Forskningsprosjekter:

Frivillighet/idealistiske organisasjoner:

Tech/start-ups

Søknadsfrist

24. mars 2023.

Slik søker du

  • Du sender søknadene direkte til virksomhetene du ønsker å søke deg til.
  • Legg ved både søknad og CV i e-postene du sender til virksomhetene. I søknaden presenterer du deg selv som en praksiskandidat og dine ferdigheter, kvaliteter og motivasjon for den aktuelle stillingen.

Her sender du søknadene

Nedenfor ser du e-postadressene du kan bruke, når du sender søknadene dine. Har du spørsmål til noen av virksomhetene i forkant, kan du også sende dem til disse e-postadressene.

Opptakskrav

Studenter med opptak på masterprogrammet i endringsledelse eller energi, miljø og samfunn kan søke om praksisplass.

For å ha en god sjanse for å få praksisplass, anbefaler vi deg å søke deg til maks tre virksomheter. Bruk god tid på å skrive søknadene og CV-en.

Det er ikke gitt at alle som søker på praksisemnet, får tilbud om jobbintervju hos alle virksomhetene de søker til, ei heller at alle får tilbud om praksisplass. Blir du ikke tatt opp på praksisemnet, må du ta andre valgemner.

PS. Det er viktig å registrere seg til MENPRA-emnet og betale semesteravgift innen 1. september selv om man er i praksis.

Vil du vite mer?

Kontakt emneansvarlig Elin Merethe Oftedal.