Hopp til hovedinnhold

Siv Hilde Berg

Postdoktor

Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Bio

Current project COVCOM- risk communication in pandemics. Psychologist and safety scientist. 

Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Viksveen, Petter; Bjønness, Stig Erlend; Cardenas, Nicole Elizabeth; Game, Julia Rose; Berg, Siv Hilde; Salamonsen, Anita; Storm, Marianne; Aase, Karina

   (2021)

   User involvement in adolescents’ mental healthcare: a systematic review.

   European Child and Adolescent Psychiatry

   ISSN 1018-8827.

   DOI: 10.1007/s00787-021-01818-2

  • Berg, Siv Hilde; Rørtveit, Kristine; Walby, Fredrik A; Aase, Karina

   (2020)

   Safe clinical practice for patients hospitalised in mental health wards during a suicidal crisis: qualitative study of patient experiences.

   BMJ Open

   ISSN 2044-6055.

   Volum 10:e040088.

   Hefte 11.

   s.1-11.

   DOI: 10.1136/bmjopen-2020-040088

  • Berg, Siv Hilde; Rørtveit, Kristine; Walby, Fredrik A; Aase, Karina

   (2020)

   Adaptive capacities for safe clinical practice for patients hospitalised during a suicidal crisis: a qualitative study.

   BMC Psychiatry

   ISSN 1471-244X.

   Volum 20.

   s.1-12.

   DOI: 10.1186/s12888-020-02689-8

  • Berg, Siv Hilde; Aase, Karina

   (2019)

   Resilient Characteristics as Described in Empirical Studies on Health Care. I: Exploring Resilience A Scientific Journey from Practice to Theory.

   Springer Nature

   ISBN 978-3-030-03189-3.

   s.79-87.

   DOI: 10.1007/978-3-030-03189-3_10

  • Berg, Siv Hilde; Akerjordet, Kristin; Ekstedt, Mirjam; Aase, Karina

   (2018)

   Methodological strategies in resilient health care studies: An integrative review.

   Safety Science

   ISSN 0925-7535.

   Volum 110.

   s.300-312.

   DOI: 10.1016/j.ssci.2018.08.025

  • Berg, Siv Hilde; Rørtveit, Kristine; Walby, Fredrik A; Aase, Karina

   (2017)

   Safe clinical practice for patients hospitalised in a suicidal crisis: a study protocol for a qualitative case study.

   BMJ Open

   ISSN 2044-6055.

   Volum 7.

   Hefte 1.

   DOI: 10.1136/bmjopen-2016-012874

  • Berg, Siv Hilde; Rørtveit, Kristine; Aase, Karina

   (2017)

   Suicidal patients’ experiences regarding their safety during psychiatric in-patient care: a systematic review of qualitative studies .

   BMC Health Services Research

   ISSN 1472-6963.

   Volum 17.

   Hefte 1.

   s.1-13.

   DOI: 10.1186/s12913-017-2023-8

 • Bøker og kapitler
  • Berg, Siv Hilde; Aase, Karina; Rørtveit, Kristine; Walby, Fredrik A

   (2020)

   Safe clinical practice for patients hospitalised in mental healthcare during a suicidal crisis. Doktorgradsavhandling i helse og medisin.

   ISBN 978-82-7644-949-5.

  • Berg, Siv Hilde

   (2010)

   Den tredje bølge av kognitiv atferdsterapi: et utvalg av behandlingsmodeller for generell angstlidelse og en diskusjon av evidens.

 • Formidling
  • Berg, Siv Hilde

   (2021)

   Tailoring the health risk communication message by using the mental models approach.

  • Berg, Siv Hilde; Shortt, Marie Therese; Røislien, Jo; Lungu, Daniel Adrian; Thune, Henriette; Brønnick, Kolbjørn Kallesten; Wiig, Siri

   (2021)

   Health authorities’ health risk communication with the public during pandemics: a rapid scoping review.

  • Pileberg, Silje; Berg, Siv Hilde

   (2020)

   Ny studie om helsearbeidere og suicidale pasienter.

  • Viksveen, Petter; Bjønness, Stig Erlend; Cardenas, Nicole Elizabeth; Game, Julia Rose; Berg, Siv Hilde; Salamonsen, Anita; Aase, Karina; Storm, Marianne

   (2020)

   Brukermedvirkning ved ungdoms bruk av psykiske helsetjenester: en systematisk litteraturstudie..

  • Berg, Siv Hilde

   (2020)

   Adaptive capacities for safe clinical practice for patients hospitalised during a suicidal crisis: a qualitative study.

  • Berg, Siv Hilde

   (2020)

   Helsepersonells kapasitet til å oppfatte fare og tilpasse arbeidet er viktig for sikker klinisk praksis. Nettavis UIS .

  • Berg, Siv Hilde

   (2020)

   What is safe clinical practice in the care of suicidal patients and how can safe clinical practice contribute to resilience?.

  • Berg, Siv Hilde

   (2020)

   Møte med selvmorstruede pasienter.

  • Berg, Siv Hilde

   (2020)

   Helsepersonells kapasitet til å oppfatte fare og tilpasse arbeidet er viktig for sikker klinisk praksis.

  • Berg, Siv Hilde

   (2020)

   Resiliens i helsetjenesten: tilpasninger og interaksjoner.

  • Berg, Siv Hilde

   (2020)

   Hva erfares som sikkert og trygt av pasienter i selvmordskrise?.

  • Berg, Siv Hilde

   (2020)

   Færre selvmord: – Korona er en felles krise som kan deles med andre De første månedene av pandemien har selvmordstallene gått ned..

  • Berg, Siv Hilde

   (2020)

   Disputas om sikkerhet for suicidale pasienter Hvordan kan vi forstå sikker klinisk praksis for pasienter i selvmordskrise som er innlagt på psykiatrisk avdeling? Det har Siv Hilde Berg forsket på.

  • Berg, Siv Hilde

   (2020)

   Disputas: Sikkerhet for pasienter i selvmordskrise.

  • Berg, Siv Hilde

   (2020)

   Safe clinical practice in the care of suicidal patients: A resilient health care perspective .

  • Berg, Siv Hilde

   (2019)

   Utfordrende terapier: Suicidvurderinger. Master i relasjonsbehandling.

  • Berg, Siv Hilde

   (2019)

   «Safe clinical care for patients hospitalized in mental wards during a suicidal crisis: patients’ experiences”. .

  • Viksveen, Petter; Bjønness, Stig Erlend; Cardenas, Nicole Elizabeth; Game, Julia Rose; Berg, Siv Hilde; Salamonsen, Anita; Aase, Karina; Storm, Marianne

   (2019)

   User involvement in adolescents’ mental healthcare: A systematic review.

  • Wigestrand, Heidi Hjorteland; Berg, Siv Hilde; Rørtveit, Kristine

   (2019)

   Miriam kjempar ikkje lenger for å døy. Ho kjempar for å leva.

  • Berg, Siv Hilde

   (2018)

   Safe clinical practice in mental health wards: suicidal patients’ experiences. Methods and analysis.

  • Viksveen, Petter; Bjønness, Stig Erlend; Berg, Siv Hilde; Salamonsen, Anita; Cardenas, Nicole Elizabeth; Game, Julia Rose; Aase, Karina; Storm, Marianne

   (2018)

   User involvement in adolescents’ mental healthcare: A systematic review.

  • Viksveen, Petter; Bjønness, Stig Erlend; Berg, Siv Hilde; Johannessen, Torunn Beate; Ree, Eline; Schibevaag, Lene; Aase, Karina

   (2018)

   Ungdom og psykisk helse, som del av InvolveMENT prosjektet..

  • Berg, Siv Hilde; Viksveen, Petter

   (2018)

   Pasientopplevd pasientsikkerhet i mental helse: forslag til samarbeidsprosjekt .

  • Berg, Siv Hilde; Aase, Karina

   (2017)

   Enacting resilient work practices as mirrored by suicidal patients in psychiatric inpatient care.

  • Berg, Siv Hilde

   (2017)

   Undervisning om suicidalitet: hvordan møte individer i selvmordskrise, Norsk Folkehjelp Sanitet .

  • Viksveen, Petter; Bjønness, Stig Erlend; Berg, Siv Hilde; Cardenas, Nicole Elizabeth; Game, Julia Rose; Aase, Karina; Storm, Marianne

   (2017)

   User involvement in adolescents’ mental healthcare: protocol for a systematic review..

   BMJ Open

   ISSN 2044-6055.

   Volum 7.

   Hefte 12.

   DOI: 10.1136/bmjopen-2017-018800

  • Berg, Siv Hilde; Aase, Karina

   (2017)

   Resilient characteristics as described in empirical studies on health care.

  • Viksveen, Petter; Bjønness, Stig Erlend; Berg, Siv Hilde; Aase, Karina; Storm, Marianne

   (2017)

   User involvement in adolescents' mental Health care.

  • Berg, Siv Hilde; Walby, Fredrik A; Rørtveit, Kristine; Aase, Karina

   (2017)

   Selvmordsrisikovurdering: bare en prosedyre eller også en intervensjon?.

  • Berg, Siv Hilde; Rørtveit, Kristine; Walby, Fredrik A; Aase, Karina

   (2017)

   Being asked about suicide thoughts and plans: suicidal patients' experiences..

  • Berg, Siv Hilde

   (2016)

   Pasientsikkerhet i et resiliense perspektiv.

  • Berg, Siv Hilde

   (2016)

   Safe clinical practice for patients hospitalised in a suicidal crisis.

  • Berg, Siv Hilde

   (2016)

   Methodological approaches in resilient health care studies- a litterature review.

  • Berg, Siv Hilde

   (2015)

   Suicidale pasienters erfaringer med psykiatrisk sengepostbehandling. Den suicidale prosess og pasientenes behov i møte med helsepersonell. Basert på et systematisk litteraturstudie..

  • Berg, Siv Hilde; Aase, Karina

   (2015)

   Methodological Approaches in Resilient Health Care Studies –A Literature Review. .

  • Berg, Siv Hilde

   (2015)

   Hva er pasientsikkerhet for selvmordstruede pasienter i psykiatrisk sengepost?.

  • Berg, Siv Hilde

   (2015)

   Møte med selvmordstruede pasienter.

  • Berg, Siv Hilde

   (2015)

   Suicidal patients' experiences of safety in psychiatric inpatient care: a systematic review of qualitative studies.

  • Berg, Siv Hilde

   (2015)

   Psycho-social crisis management for front line personnel in crisis; Psychological resilience, social support, preparedness, tactic and psychological debriefing.

  • Berg, Siv Hilde

   (2014)

   Suicidal patients' experiences of inpatient care.

  • Berg, Siv Hilde

   (2014)

   Suicidalitet: Fakta om suicidalitet. Hvordan opplever individer den suicidale krisen? Hva har den suicidale pasient behov for i møte med hjelpepersonell, og hvordan møte et individ i selvmordskrise?.

  • Berg, Siv Hilde; Rørtveit, Kristine; Aase, Karina

   (2014)

   Suicidale pasienters erfaringer med psykiatrisk sengepostbehandling. Systematisk litteraturstudie av kvalitative studier.

  • Berg, Siv Hilde; Aase, Karina; Rørtveit, Kristine

   (2014)

   Suicidal patients' experiences of psychiatric inpatient care: A systematic review of qualitative studies.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway