Hopp til hovedinnhold

Åse Elisabeth Vagli

Dr.Philos, Associate Professor in Sociology

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
EAL H-140
Bio

I am educated as a sociologist from Oslo University.  My Dr. Philos degree is from University og Bergen. Currently working in Department for Media and Social Sciences at University of Stavanger.

To understand institutional logic in deifferent welfare institutional settings is a major line in my scholarly work. I have studied the treatment institutions for drug abuse, welfare institutions for elderly and institutional rehabilitation of intellectual disabled people. I am currently (2020-2024) leading a workpackage on  Digitalisation  of child welfare services. A research project funded by the Norwegian Research Council: Caring Futures Prosjekt #2494731 - Caring Futures: Developing Care Ethics for Technology-mediated Care Practices 

One of my favourite teaching is sociological theories of power and knowledge -Foucault, Bourdieu, Goffman,  Garfinkel. The Chicagoschool in Sociology has been my favorite tradition and ethnographic field work is my prefered method of knowledge seeking.

Work Experiences

 • 2006 - p.t Førsteamanuensis i sosiologi,  Universitetet i Stavanger
 • 2017-2018 Førsteamanuensis II, Universitetet i Bergen
 • 2014-2015 Professor II Høgskolen Stord/Haugesund, Avdeling for helsefag
 • 2000- 2005 Universitetsstipendiat, Universitetet i Bergen
 • 1999 - 2000 Førstelektor, Institutt for sosiologi, Universitetet i Tromsø
 • 1998 - 1999 Forsker, Agderforskning. Kristiansand
 • 1997- 1998 Universitetslektor, Institutt for sosiologi, Universitetet i Tromsø
 • 1994-1997: Faglig leder Barnevernets Utviklingssenter i Nord-Norge
 • 1989-1994: Amanuensis, avdeling for sosialarbeiderutdanning, Finnmark Distriktshøgskole
 • 1985-1989: forsker, Norsk Institutt for By- og Regionforskning, avdeling Nord-Norge
 • 1982-1984: Prosjektmedarbeider NAVF-prosjektet: «Kvinnelige akademikere - pionerer for likestilling»
 • 1980-1985 Stipendiat/lønnet medarbeider Statens Institutt for alkohol- og narkotikaforskning
 • 1977 - Au-pair, Maidenhead, England
 • 1975 - 76 Pleiemedhjelper, Menighetenes Alders - og Sykehjem, Haugesund
 • 1974 -75 Pianolærer, Tysvær Kommunale Musikkskole

Member of the scientific staff of  PROFRES Research School for Professions-Oriented and Practice-Near Research - a partnered collaboration between the Universities of Stavanger (UiS), Agder (UiA), Nord and South-Eastern Norway (USN).

Member of Network for  Welfare Research and  Network for Gender Studies at the University of Stavanger https://www.uis.no/forskning-og-ph-d-studier/vi-forsker-paa/samfunn-kultur-og-religion/kjoenn-og-identitet/forskergruppen/ and also The Multi Dispilinary Child Welfare Research Group  https://www.uis.no/forskning-og-ph-d/vi-forsker-pa/helse-medisin-og-velferd/barnevern/'

 

+
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Ramvi, Ellen; Gripsrud, Birgitta Haga; Hellstrand, Ingvil Førland; Gjerstad, Brita; Vagli, Åse Elisabeth

   (2021)

   CARING FUTURES: a study protocol for transdisciplinary qualitative research on technology-mediated care practices and theory development for ethics of care.

   BMJ Open

   ISSN 2044-6055.

   Volum 11.

   Hefte 9.

   DOI: 10.1136/bmjopen-2021-054458

  • Vagli, Åse Elisabeth

   (2021)

   Seksualitet som legitim faktor i vurdering av mors omsorgsevne.

   Tidsskriftet Norges Barnevern

   ISSN 0800-1014.

   Volum 98.

   Hefte 4.

   s.254-273.

   DOI: 10.18261/issn.1891-1838-2021-04-03

  • Herrero-Arias, Raquel; Hollekim, Ragnhild; Haukanes, Haldis; Vagli, Åse Elisabeth

   (2020)

   The emotional journey of motherhood in migration. The case of Southern European mothers in Norway..

   Migration Studies

   ISSN 2049-5838.

   DOI: 10.1093/migration/mnaa006

  • Kabatanya, Carol Lynnet; Vagli, Åse Elisabeth

   (2019)

   Parenting in double translation: lived experiences of Ugandan immigrant parents in Norway .

   Nordic Social Work Research

   ISSN 2156-857X.

   Volum 11.

   Hefte 1.

   s.77-89.

   DOI: 10.1080/2156857X.2019.1644531

  • Kristoffersen, Margareth; Vagli, Åse Elisabeth; Oftedal, Bjørg Synnøve Frøysland

   (2019)

   Norwegian PhD students' discourses about practice-relevant research in the field of health and social work.

   Nursing Open

   ISSN 2054-1058.

   Volum 7.

   Hefte 618.

   s.618-626.

   DOI: 10.1002/nop2.432

  • Vagli, Åse Elisabeth

   (2017)

   The Social Organisation of Legitimate Risk Assessments in Child Protection: A Study of Backstage Talk and Interaction in A Local Child Protection Agency in Norway 1. I: Listening to the Welfare State.

   Routledge

   ISBN 9781315250472.

  • Vagli, Åse

   (2014)

   Ubehag i barnevernsarbeid. I: Ubehaget i sosialt arbeid.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 978-82-05-46245-8.

   s.100-115.

  • Forsberg, Hannele; Vagli, Åse

   (2006)

   The Social Construction of Emotions in Child Protection Case Talk.

   Qualitative Social Work

   ISSN 1473-3250.

   Volum 5.

   Hefte 1.

   s.9-31.

   DOI: 10.1177/1473325006061535

  • Vagli, Åse

   (2001)

   The Social Organisation of Legitimate Risks Assessments in Child Protection - a Study of Backstage Talk and Interaction in a Local Child Protection Agency in Norway. I: Listen to the Welfare State.

   s.77-103.

 • Bøker og kapitler
  • Vagli, Åse

   (2009)

   Behind closed doors : exploring the institutional logic of child protection work.

   ISBN 978-82-308-0931-0.

  • Vagli, Åse

   (2001)

   Mellom straff, kontroll og behandling : om erfaringer fra et lokalt samarbeidsprosjekt for en psykisk utviklingshemmet med sikringsdom.

   ISBN 82-7602-060-7.

 • Formidling
  • Vagli, Åse Elisabeth

   (2021)

   Temanummer Kjønn Seksualitet Barnevern.

   Tidsskriftet Norges Barnevern

   ISSN 0800-1014.

   Volum 98.

   Hefte 4.

   s.234-236.

   DOI: 10.18261/issn.1891-1838-2021-04-01

  • Vagli, Åse Elisabeth

   (2020)

   Social work between empirical explorations, different contexts, voices and conceptual challenges.

   Journal of Comparative Social Work

   ISSN 0809-9936.

   Volum 15.

   Hefte 1.

   s.1-7.

   DOI: 10.31265/jcsw.v15.i1.351

  • Vagli, Åse Elisabeth

   (2020)

   Key note Roskilde Summerschool. Ethnographic field work and methodological challenges. From fieldwork to textual representation.

  • Herrero-Arias, Raquel; Hollekim, Ragnhild; Haukanes, Haldis; Vagli, Åse Elisabeth

   (2018)

   Mother Blame in Migration: The Experiences of Southern European Mothers in Norway.

  • Vagli, Åse

   (2013)

   Kritisk refleksjon i sosialt arbeid – hva, for hvem og hvordan?.

   Fontene forskning

   ISSN 1890-9868.

   Hefte 1.

   s.105-108.

  • Vagli, Åse

   (2013)

   Kjønn i helse- og sosial utdanningene.

  • Seltzer, Michael; Makitalo, Åsa; Vagli, Åse

   (2012)

   Dorothy E. Smith Interview of 7 October 2011 in Oslo.

   Sosiologisk Årbok

   ISSN 0808-288X.

   Volum 1.

   s.11-32.

  • Vagli, Åse

   (2011)

   Sociology and Social work. Mates or rivals?.

  • Vagli, Åse

   (2011)

   Dorothy E. Smith.En kontekstuell presentasjon- liv og tenkning.

  • Vagli, Åse

   (2011)

   Kunnskap, makt og avmakt bak lukkede dører i barnevernet.

  • Vagli, Åse

   (2011)

   Institusjonell etnografi og etnografi i institusjonelle settinger- likheter, forskjeller? en sammenlignende lesing av Gerald de Montigy Social Workings og Åse Vagli Behind closed Doors. Exploring the Institutional Logic of child Protection Work.

  • Vagli, Åse

   (2011)

   Hva er en god mor? Normative tenkemåter i barnevernet.

  • Vagli, Åse

   (2011)

   Review of Sosiologi for sosionomer.

   Journal of Comparative Social Work

   ISSN 0809-9936.

   Volum 2.

  • Jenssen, Toril Synnøve; Vagli, Åse Elisabeth

   (2008)

   Kjønnsdiskurser i praksisfeltet. Empiriske evidenser.

  • Vagli, Åse

   (2003)

   Utforskning av samtaler og samhandlinger i barnevernets praksisrom. I: Barnevernets PUFF : Forskning og praksis - hånd i hånd.

   ISBN 8271175238.

   s.135-158.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Bjørnstad, Brænne, Gunhild; Byrkjeland, Hallgjerd; Moen, Vegard; Vagli, Åse

   (2012)

   Fire videocase til bruk i undervisning: "MØTE", "PAUSE", "MONOLOG", "VALG".

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway