Åse Elisabeth Vagli

Førsteamanuensis i sosiologi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
EAL H-140

Bio

I am educated as a sociologist from Oslo University.  My Dr. Philos degree is from University og Bergen. Currently working in Department for Media and Social Sciences at University of Stavanger.

To understand institutional logic in deifferent welfare institutional settings is a major line in my scholarly work. I have studied the treatment institutions for drug abuse, welfare institutions for elderly and institutional rehabilitation of intellectual disabled people. I am currently (2020-2024) leading a workpackage on  Digitalisation  of child welfare services. A research project funded by the Norwegian Research Council: Caring Futures Prosjekt #2494731 - Caring Futures: Developing Care Ethics for Technology-mediated Care Practices 

One of my favourite teaching is sociological theories of power and knowledge -Foucault, Bourdieu, Goffman,  Garfinkel. The Chicagoschool in Sociology has been my favorite tradition and ethnographic field work is my prefered method of knowledge seeking.

Work Experiences

 • 2006 - p.t Førsteamanuensis i sosiologi,  Universitetet i Stavanger
 • 2017-2018 Førsteamanuensis II, Universitetet i Bergen
 • 2014-2015 Professor II Høgskolen Stord/Haugesund, Avdeling for helsefag
 • 2000- 2005 Universitetsstipendiat, Universitetet i Bergen
 • 1999 - 2000 Førstelektor, Institutt for sosiologi, Universitetet i Tromsø
 • 1998 - 1999 Forsker, Agderforskning. Kristiansand
 • 1997- 1998 Universitetslektor, Institutt for sosiologi, Universitetet i Tromsø
 • 1994-1997: Faglig leder Barnevernets Utviklingssenter i Nord-Norge
 • 1989-1994: Amanuensis, avdeling for sosialarbeiderutdanning, Finnmark Distriktshøgskole
 • 1985-1989: forsker, Norsk Institutt for By- og Regionforskning, avdeling Nord-Norge
 • 1982-1984: Prosjektmedarbeider NAVF-prosjektet: «Kvinnelige akademikere - pionerer for likestilling»
 • 1980-1985 Stipendiat/lønnet medarbeider Statens Institutt for alkohol- og narkotikaforskning
 • 1977 - Au-pair, Maidenhead, England
 • 1975 - 76 Pleiemedhjelper, Menighetenes Alders - og Sykehjem, Haugesund
 • 1974 -75 Pianolærer, Tysvær Kommunale Musikkskole

Member of the scientific staff of  PROFRES Research School for Professions-Oriented and Practice-Near Research - a partnered collaboration between the Universities of Stavanger (UiS), Agder (UiA), Nord and South-Eastern Norway (USN).

Member of Network for  Welfare Research and  Network for Gender Studies at the University of Stavanger https://www.uis.no/forskning-og-ph-d-studier/vi-forsker-paa/samfunn-kultur-og-religion/kjoenn-og-identitet/forskergruppen/ and also The Multi Dispilinary Child Welfare Research Group  https://www.uis.no/forskning-og-ph-d/vi-forsker-pa/helse-medisin-og-velferd/barnevern/'

 

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Vagli, Åse

   (2009)

   Behind closed doors : exploring the institutional logic of child protection work.

   Universitetet i Bergen.

   ISBN 978-82-308-0931-0.

  • Vagli, Åse

   (2001)

   Mellom straff, kontroll og behandling : om erfaringer fra et lokalt samarbeidsprosjekt for en psykisk utviklingshemmet med sikringsdom.

   ISBN 82-7602-060-7.

 • Formidling
  • Vagli, Åse Elisabeth

   (2021)

   Temanummer Kjønn Seksualitet Barnevern.

   Tidsskriftet Norges Barnevern.

   ISSN 0800-1014.

   Volum 98.

   Hefte 4.

   s.234-236.

   DOI: 10.18261/issn.1891-1838-2021-04-01

  • Vagli, Åse Elisabeth

   (2020)

   Key note Roskilde Summerschool. Ethnographic field work and methodological challenges. From fieldwork to textual representation.

   Sommerskole Ph D;

   2020-08-18 - 2020-08-21.

  • Vagli, Åse Elisabeth

   (2020)

   Social work between empirical explorations, different contexts, voices and conceptual challenges.

   Journal of Comparative Social Work.

   ISSN 0809-9936.

   Volum 15.

   Hefte 1.

   s.1-7.

   DOI: 10.31265/jcsw.v15.i1.351

  • Herrero-Arias, Raquel; Hollekim, Ragnhild; Haukanes, Haldis; Vagli, Åse Elisabeth

   (2018)

   Mother Blame in Migration: The Experiences of Southern European Mothers in Norway.

   The European Scientific Association on Residential & Family Care for Children and Adolescents (EUSARF) Conference;

   2018-09-02 - 2018-10-05.

  • Vagli, Åse

   (2013)

   Kjønn i helse- og sosial utdanningene.

   Konferanse;

   2013-11-04 - 2013-11-06.

  • Vagli, Åse

   (2013)

   Kritisk refleksjon i sosialt arbeid – hva, for hvem og hvordan?.

   Fontene forskning.

   ISSN 1890-9868.

   Hefte 1.

   s.105-108.

  • Seltzer, Michael; Makitalo, Åsa; Vagli, Åse

   (2012)

   Dorothy E. Smith Interview of 7 October 2011 in Oslo.

   Sosiologisk Årbok.

   ISSN 0808-288X.

   Volum 1.

   s.11-32.

  • Vagli, Åse

   (2011)

   Sociology and Social work. Mates or rivals?.

   Sociology an dSocial Work. Past. Present. Future;

   2011-05-27 - 2011-05-28.

  • Vagli, Åse

   (2011)

   Dorothy E. Smith.En kontekstuell presentasjon- liv og tenkning.

   Arbeidsseminar om Institutjonell Etnografi;

   2011-11-24.

  • Vagli, Åse

   (2011)

   Institusjonell etnografi og etnografi i institusjonelle settinger- likheter, forskjeller? en sammenlignende lesing av Gerald de Montigy Social Workings og Åse Vagli Behind closed Doors. Exploring the Institutional Logic of child Protection Work.

   Arbeidsseminar om Institutjsonell Etnografi;

   2011-11-24.

  • Vagli, Åse

   (2011)

   Review of Sosiologi for sosionomer.

   Journal of Comparative Social Work.

   ISSN 0809-9936.

   Volum 2.

  • Vagli, Åse

   (2011)

   Kunnskap, makt og avmakt bak lukkede dører i barnevernet.

   Høgskulen i Volda Fagdag/Personalseminar;

   2011-09-22.

  • Vagli, Åse

   (2011)

   Hva er en god mor? Normative tenkemåter i barnevernet.

   Feministisk Forskningskafe ;

   2011-10-04 - .

  • Jenssen, Toril Synnøve; Vagli, Åse Elisabeth

   (2008)

   Kjønnsdiskurser i praksisfeltet. Empiriske evidenser.

   Seminar;

   2008-04-14.

  • Vagli, Åse

   (2003)

   Utforskning av samtaler og samhandlinger i barnevernets praksisrom. I: Barnevernets PUFF : Forskning og praksis - hånd i hånd.

   Universitetet i Agder.

   ISBN 8271175238.

   s.135-158.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Bjørnstad, Brænne, Gunhild; Byrkjeland, Hallgjerd; Moen, Vegard; Vagli, Åse

   (2012)

   Fire videocase til bruk i undervisning: "MØTE", "PAUSE", "MONOLOG", "VALG".

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway