Elisabeth Brekke Stangeland

Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap/lesevitenskap

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
OD B-24115
Follow me

Bio

Jeg har en doktorgrad i spesialpedagogikk fra Universitetet i Stavanger, og er ansatt som førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, (Lesesenteret), Universitetet i Stavanger. Gjennom mitt arbeid har jeg bidratt til ny kunnskap om barn med språklige utfordringer i barnehagen, og kjennetegn som kan bidra til tidlig identifisering av språklige vansker. 

I min forskning har jeg fokus på språklæring og språkutvikling før skolestart, hvor jeg blant annet utforsker hvordan lesing kan fremme språklig vekst. Nå forsker jeg på språklæring hos flerspråklige barnehagebarn, og hvordan bruk av (digitale) bildebøker på morsmål kan bidra til å styrke barnas norskspråklige ferdigheter. Jeg leder to arbeidspakker i forskningsprosjektet SPrELL. I den ene arbeidspakken utforskes lesepraksiser i barnehagen gjennom en nasjonal spørreundersøkelse. I den andre arbeidspakken leder jeg en RCT som skal svare på om lesing hjemme på morsmål gir økt språklæring for flerspråklige 3-4 åringer.  Intervensjonen foregår i barnas hjem.  

For publikasjoner, se her

      

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2018)

   Språklig mestring, lek og sosial kompetanse hos de yngste barnehagebarna. En studie av variasjon og sammenhenger..

   ISBN 978-82-7644-765-1.

   Hefte 389.

  • Støle, Hildegunn; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2017)

   Rapport: Nasjonal prøve i lesing for 5. trinn 2016.

  • Skaftun, Atle; Stangeland, Elisabeth Brekke; Solheim, Oddny Judith; Mangen, Anne

   (2014)

   Den nasjonale prøven i lesing på 5. trinn 2013. Analyse av resultater og prøvekvalitet.

 • Formidling
  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Hoel, Trude

   (2024)

   Digitale bøker med barna dine teller ikke som skjermtid.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2024)

   Verdens bokdag.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2024)

   Virker det? preliminære resultater fra RCT intervensjonen.

   SPrELL fagmøte;

   2024-03-21.

  • Hoel, Trude; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2023)

   Din beste investering: Les for barnet ditt!.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Hoel, Trude

   (2023)

   Leser foreldre for barna sine.

  • Hoel, Trude; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2023)

   Lite lesing i hjemmet, er det så krise?.

   Nordisk barnebokkonferanse 2023;

   2023-02-06 - 2023-02-08.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Hoel, Trude

   (2023)

   Høytlesing hjemme.

  • Hoel, Trude; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2023)

   Ett av tre barn blir sjelden eller aldri lest for.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Hoel, Trude; Rodvelt, Birgit

   (2023)

   Foreldre leser lite med barna sine, viser ny studie.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Hoel, Trude

   (2023)

   En av tre blir ikke lest for.

  • Hoel, Trude; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2023)

   Er det far som skal redde gutta?.

  • Hoel, Trude; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2023)

   Ny norsk undersökning: Ett av tre barn blir aldrig läst för.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Hoel, Trude

   (2023)

   Eitt av tre born har ingen som les høgt for seg.

  • Sandgrind, Silje Wiken; Stangeland, Elisabeth Brekke; Hoel, Trude

   (2023)

   Tyder på at høytlesing er mindre verdsatt nå enn før.

  • Hansen, Joakim Evensen; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2023)

   Target words in books -utvikling av en intervensjonsnær språktest.

   Norsk barnehageforskningskonferanse;

   2023-10-25.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2023)

   Preliminære resultater, arbeidspakke 3.

   semesteravslutning, SPrELL;

   2023-08-17.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Hoel, Trude

   (2022)

   Funksjoner i bildebokappens paratekst.

   Barnehageforskningskonferansen 2021;

   2022-10-26 - 2022-10-28.

  • Østbø, Hilde Moi; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2021)

   Slik lærer barn språk- og dette skal du ikke gjøre.

  • Ramsdal, Åshild Thomassen; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2021)

   Galtvort-Sørbø.

  • Hoel, Trude; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2021)

   Før lesinga starter.

   Nasjonal lesekonferanse 2021;

   2021-03-22 - 2021-03-23.

  • Undheim, Marianne; Stangeland, Elisabeth Brekke; Eidsvåg, Gunnar Magnus

   (2021)

   FILIORUM lanserer Ressursbank for barnehagen.

  • Undheim, Marianne; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2021)

   Lanserer ressursbank og inviterer til konferanse - for å dele forskning med barnehagene.

  • Hoel, Trude; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2021)

   Før lesinga starter.

   FILIORUMs ressursbank.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2020)

   Barnehagens språkaktiviteter – et kjønnsperspektiv.

   Småbørnskonferencen 2020;

   2020-01-15.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2020)

   Språk og sosial kompetanse i barnehagen.

   Avslutningsseminar - språkkommunesatsinga;

   2020-06-03.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Hoel, Trude; Shulz-Heidorf, Katrin

   (2020)

   What happens before book reading starts? An analysis of teacher- child behaviours with print and e-books.

   Å skape bærekraftige barnehager - perspektiver, muligheter og utfordringer;

   2020-09-28 - 2020-09-30.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Ofstad, Gunn Helen; Hoel, Trude

   (2019)

   Gutter og lesing i barnehagen.

   Nasjonal konferanse i lesing;

   2019-04-09 - .

  • Hoel, Trude; Stangeland, Elisabeth Brekke; Shulz-Heidorf, Katrin

   (2019)

   Pre-understanding and joint attention - befor shared Reading of print Picture books and Picture book-apps.

   ! Les! Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving, og literacy ;

   2019-05-07 - 2019-05-09.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2019)

   Stavangerprosjektet-Det lærende barnet. Hva er våre hovedfunn?.

   Møte med Kunnskapsdepartementet;

   2019-10-18 - .

  • Sandgrind, Silje Wiken; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2018)

   Toåringer med svakt språk faller ofte utenfor leken i barnehagen.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   Sammenhenger mellom språk, lek og sosial kompetanse hos de yngste barna i barnehagen.

   Avslutningskonferanse Stavangerprosjektet;

   2018-11-15 - .

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Nordahl, Marianne

   (2018)

   Språksvake småbarn lekte mindre med andre.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Disputas om språklig mestring, lek og sosial kompetanse hos de yngste barnehagebarna..

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Lundetræ, Kjersti; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   Les for meg også!.

   Innspillskonferanse, Stoltenbergutvalget;

   2018-04-05.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2016)

   Impact of language skills and social competence in play behaviour in toddlers.

   ny Oslo Standard for systematisk oppfølging av barns språkutvikling;

   2016-01-07.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2016)

   Observasjon og kartlegging går ikke på akkord med norske barnehageverdier.

   Utdanningsnytt.no.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2016)

   Observasjon og kartlegging går ikke på akkord med norske barnehageverdier.

   Utdanning.

   ISSN 1502-9778.

   Hefte 12.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2016)

   Flerspråklige toddlere i barnehagen.

   Kanvas Toddlerkonferanse;

   2016-03-15.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2016)

   Bydel i Oslo ber om hjelp til å sikre god språkopplæring.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2016)

   Sammenhenger mellom språk og sosial fungering hos de yngste barna i barnehagen.

   Longitudinelle studier i barnehagen;

   2016-11-02.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2016)

   Språksvaga barn hamnar utanför i leken.

  • Mangen, Anne; Støle, Hildegunn; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2016)

   Nasjonal prøve i lesing 5. trinn 2015.

   Nasjonal fagmiljøsamling;

   2016-01-25 - 2016-01-26.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2015)

   gender differences in toddlers language.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2015)

   Gutter deltar ikke i språkaktivitetene i barnehagen.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2015)

   Gutter er mindre interessert i høytlesning.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2015)

   - må få trene på språk.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2015)

   Må få trene på språk der de er.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2015)

   Kindergarten boys less interested in language activities, study indicates.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2015)

   Språk,lek og sosial kompetanse hos de yngste barnehagebarna.

   90% seminar;

   2015-06-04.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2015)

   Gutter mindre interessert i språkaktiviteter i barnehagen.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2015)

   Kindergarten boys less interested in language activities, study indicates.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2015)

   Språksvake toåringer faller utenfor i lek.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2015)

   Two-year-olds with poor language skills fall behind at play.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Språksvake toåringer henger ikke med i leken.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   - Språksvake barn faller utenfor i lek.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Ny norsk forskning: Språksvake toåringer faller utenfor sosialt.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Språksvake barn faller utenom leken.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Språksvake toåringer faller utenfor leken.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Språksvake toåringer faller utenfor i lek.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Toåringer med dårlig språk faller utenfor sosialt.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Toddlers With Poor Language Skills Fall Behind in Play.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Two-year-olds with poor language skills fall behind at play.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Two-year-olds with poor language skills fall behind at play.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2015)

   Impact of Language Skills and Social Competence on Play Behaviour in Toddlers.

   Forskningssamling. Stavanger kommune;

   2015-11-04 - .

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2015)

   språk, lek og sosial kompetanse.

   Forskningssamling. PPT & Fysio/ergo;

   2015-11-19.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2015)

   Sosial kompetanse, språk og lek.

   Forskningssamling. Stavanger kommune;

   2015-11-04 - .

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2015)

   Kartlegging eller ikke kartlegging, er det dét som er spørsmålet?.

   Dagsavisen.

   ISSN 1503-2892.

  • Wagner, Åse Kari H.; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2014)

   Presentasjon av forskningsarbeid med utgangspunkt i språklig utvikling: 1) Flerspråklige barn, 2) Gutter og jenter, 3) Barn med svake vs barn med sterke språkferdigheter..

   Forskningssamling med presentasjon av siste års resultater fra Stavangerprosjektet. ;

   2014-11-05 - .

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Lundetræ, Kjersti; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2013)

   They will catch up, right? gender differnces in toddlers language.

   23rd EECERA Conference: Values, Culture and Contexts.;

   2013-08-28 - 2013-09-01.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2013)

   Resultater fra Stavanger prosjektet: forskjeller i gutter og jenters språk i barnehagen.

   Stavanger Prosjektets årsseminar;

   2013-11-05.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2013)

   Sammenhenger mellom språk og atferd.

   forelesning på master i utdanningsvitenskap;

   2013-11-01.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2013)

   Kartlegging i barnehagen, resultater fra Stavanger prosjektet. Presentasjon for bystyret i Oslo.

   Presentasjon for bystyret i Oslo;

   2013-01-17.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2013)

   Språkvansker.

   forelesning, master i utdanningsvitenskap;

   2013-01-30.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2013)

   50% seminar.

   50% seminar;

   2013-03-11.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Oxborough, Gunn Helen Ofstad

   (2013)

   Barns språkhverdag.

   Kurs for barnehagetilsatte;

   2013-05-23.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Wagner, Åse Kari H.

   (2013)

   flerspråklige og enspråklige barn. Språklig og sosial fungering i barnehagen.

   Skriv! Les!;

   2013-05-06 - 2013-05-08.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Wagner, Åse Kari H.; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2013)

   Enspråklige og flerspråklige barns språklige og sosiale fungering i barnehagen.

   Den 2. Skriv! Les!-konferansen;

   2013-05-06 - 2013-05-08.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Wagner, Åse Kari H.

   (2013)

   Enspråklige og flerspråklige barns språklige og sosiale fungering i barnehagen.

   Seminar;

   2013-11-05.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Wagner, Åse Kari H.

   (2013)

   Enspråklige og flerspråklige barns språklige og sosiale fungering i barnehagen.

   Gjesteforelesning;

   2013-09-20.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Løge, Inger Kristine

   (2010)

   The relationship between language and social competence in toddlers.

   The 20th EECERA Conference (European Early Childhood Education Research Association). Knowledge and voice in early childhood: who knows, who speaks, who listens?;

   2010-09-06 - 2010-09-08.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2010)

   Språk i et flerspråklig miljø.

   Kompetanseuka i Sandnessjøen 2010. Heldagskurs;

   2010-10-07.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2010)

   Presentasjon av doktorgradsprosjekt.

   Phd-dagene i Stavanger;

   2010-11-10 - 2010-11-11.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Filbrandt, Elisabeth Rege; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2020)

   Dokumentasjon og vurdering av språk.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Filbrandt, Elisabeth Rege; Schreuder-Lindløv, Inge; Hoel, Trude; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2019)

   Foreldresamarbeid.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Filbrandt, Elisabeth Rege

   (2019)

   Brobyggeren- en introduksjon.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2016)

   Med blikk for språk.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2016)

   Språk og deltakelse i lek.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway