Hopp til hovedinnhold

Elisabeth Brekke Stangeland

Førsteamanuensis

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
OD B-24115
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Hoel, Trude; Stangeland, Elisabeth Brekke; Schulz-Heidorf, Katrin

   (2020)

   What Happens Before Book Reading Starts? an Analysis of Teacher–Child Behaviours With Print and Digital Books.

   Frontiers in Psychology

   ISSN 1664-1078.

   Volum 11.

   DOI: 10.3389/fpsyg.2020.570652

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Lundetræ, Kjersti; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   Gender differences in toddlers' language and participation in language activities in Norwegian ECEC institutions.

   European Early Childhood Education Research Journal

   ISSN 1350-293X.

   Volum 26.

   Hefte 3.

   s.375-392.

   DOI: 10.1080/1350293X.2018.1463905

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2017)

   The impact of language skills and social competence on play behaviour in toddlers.

   European Early Childhood Education Research Journal

   ISSN 1350-293X.

   Volum 25.

   Hefte 1.

   s.106-121.

   DOI: 10.1080/1350293X.2016.1266224

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Wagner, Åse Kari H.; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2014)

   Enspråklige og flerspråklige barns språklige og sosiale fungering i barnehagen. I: Skriv! Les! 2. Artikler fra den andre nordiske forskerkonferansen om skriving, lesing og literacy.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-321-0381-2.

   s.65-90.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Færevaag, Margaret Klepstad

   (2014)

   Barn vi skal være spesielt oppmerksomme på i begynneropplæringen. I: Å lykkes med lesing: Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 9788205431164.

   s.68-97.

 • Bøker og kapitler
  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2018)

   Språklig mestring, lek og sosial kompetanse hos de yngste barnehagebarna. En studie av variasjon og sammenhenger..

   ISBN 978-82-7644-765-1.

   Hefte 389.

  • Støle, Hildegunn; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2017)

   Rapport: Nasjonal prøve i lesing for 5. trinn 2016.

  • Skaftun, Atle; Stangeland, Elisabeth Brekke; Solheim, Oddny Judith; Mangen, Anne

   (2014)

   Den nasjonale prøven i lesing på 5. trinn 2013. Analyse av resultater og prøvekvalitet.

 • Formidling
  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Hoel, Trude

   (2022)

   Funksjoner i bildebokappens paratekst.

  • Undheim, Marianne; Stangeland, Elisabeth Brekke; Eidsvåg, Gunnar Magnus

   (2021)

   FILIORUM lanserer Ressursbank for barnehagen.

  • Ramsdal, Åshild Thomassen; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2021)

   Galtvort-Sørbø.

  • Hoel, Trude; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2021)

   Før lesinga starter.

  • Østbø, Hilde Moi; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2021)

   Slik lærer barn språk- og dette skal du ikke gjøre.

  • Undheim, Marianne; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2021)

   Lanserer ressursbank og inviterer til konferanse - for å dele forskning med barnehagene.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Hoel, Trude; Shulz-Heidorf, Katrin

   (2020)

   What happens before book reading starts? An analysis of teacher- child behaviours with print and e-books.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2020)

   Barnehagens språkaktiviteter – et kjønnsperspektiv.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2020)

   Språk og sosial kompetanse i barnehagen.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2019)

   Stavangerprosjektet-Det lærende barnet. Hva er våre hovedfunn?.

  • Hoel, Trude; Stangeland, Elisabeth Brekke; Shulz-Heidorf, Katrin

   (2019)

   Pre-understanding and joint attention - befor shared Reading of print Picture books and Picture book-apps.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Ofstad, Gunn Helen; Hoel, Trude

   (2019)

   Gutter og lesing i barnehagen.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   Sammenhenger mellom språk, lek og sosial kompetanse hos de yngste barna i barnehagen.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Lundetræ, Kjersti; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   Les for meg også!.

  • Sandgrind, Silje Wiken; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2018)

   Toåringer med svakt språk faller ofte utenfor leken i barnehagen.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Disputas om språklig mestring, lek og sosial kompetanse hos de yngste barnehagebarna..

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Nordahl, Marianne

   (2018)

   Språksvake småbarn lekte mindre med andre.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2016)

   Flerspråklige toddlere i barnehagen.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2016)

   Impact of language skills and social competence in play behaviour in toddlers.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2016)

   Bydel i Oslo ber om hjelp til å sikre god språkopplæring.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2016)

   Observasjon og kartlegging går ikke på akkord med norske barnehageverdier.

   Utdanningsnytt.no

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2016)

   Observasjon og kartlegging går ikke på akkord med norske barnehageverdier.

   Utdanning

   ISSN 1502-9778.

   Hefte 12.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2016)

   Sammenhenger mellom språk og sosial fungering hos de yngste barna i barnehagen.

  • Mangen, Anne; Støle, Hildegunn; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2016)

   Nasjonal prøve i lesing 5. trinn 2015.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2016)

   Språksvaga barn hamnar utanför i leken.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2015)

   Kartlegging eller ikke kartlegging, er det dét som er spørsmålet?.

   Dagsavisen - Nye Meninger

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2015)

   gender differences in toddlers language.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2015)

   Kindergarten boys less interested in language activities, study indicates.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2015)

   Kindergarten boys less interested in language activities, study indicates.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Språksvake toåringer faller utenfor leken.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2015)

   Må få trene på språk der de er.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2015)

   - må få trene på språk.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2015)

   Gutter er mindre interessert i høytlesning.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2015)

   Språk,lek og sosial kompetanse hos de yngste barnehagebarna.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2015)

   Impact of Language Skills and Social Competence on Play Behaviour in Toddlers.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2015)

   språk, lek og sosial kompetanse.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2015)

   Sosial kompetanse, språk og lek.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Toåringer med dårlig språk faller utenfor sosialt.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Språksvake barn faller utenom leken.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Two-year-olds with poor language skills fall behind at play.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Språksvake toåringer faller utenfor i lek.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Toddlers With Poor Language Skills Fall Behind in Play.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   - Språksvake barn faller utenfor i lek.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Two-year-olds with poor language skills fall behind at play.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Språksvake toåringer henger ikke med i leken.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Ny norsk forskning: Språksvake toåringer faller utenfor sosialt.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2015)

   Two-year-olds with poor language skills fall behind at play.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2015)

   Språksvake toåringer faller utenfor i lek.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2015)

   Gutter mindre interessert i språkaktiviteter i barnehagen.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2015)

   Gutter deltar ikke i språkaktivitetene i barnehagen.

  • Wagner, Åse Kari H.; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2014)

   Presentasjon av forskningsarbeid med utgangspunkt i språklig utvikling: 1) Flerspråklige barn, 2) Gutter og jenter, 3) Barn med svake vs barn med sterke språkferdigheter..

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Wagner, Åse Kari H.

   (2013)

   Enspråklige og flerspråklige barns språklige og sosiale fungering i barnehagen.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Oxborough, Gunn Helen Ofstad

   (2013)

   Barns språkhverdag.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Wagner, Åse Kari H.

   (2013)

   Enspråklige og flerspråklige barns språklige og sosiale fungering i barnehagen.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Lundetræ, Kjersti; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2013)

   They will catch up, right? gender differnces in toddlers language.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2013)

   Sammenhenger mellom språk og atferd.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2013)

   50% seminar.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Wagner, Åse Kari H.

   (2013)

   flerspråklige og enspråklige barn. Språklig og sosial fungering i barnehagen.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2013)

   Kartlegging i barnehagen, resultater fra Stavanger prosjektet. Presentasjon for bystyret i Oslo.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2013)

   Resultater fra Stavanger prosjektet: forskjeller i gutter og jenters språk i barnehagen.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Wagner, Åse Kari H.; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2013)

   Enspråklige og flerspråklige barns språklige og sosiale fungering i barnehagen.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2013)

   Språkvansker.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Løge, Inger Kristine

   (2010)

   The relationship between language and social competence in toddlers.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2010)

   Språk i et flerspråklig miljø.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2010)

   Presentasjon av doktorgradsprosjekt.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Hoel, Trude; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2021)

   Før lesinga starter.

  • Filbrandt, Elisabeth Rege; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2020)

   Dokumentasjon og vurdering av språk.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Filbrandt, Elisabeth Rege; Schreuder-Lindløv, Inge; Hoel, Trude; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2019)

   Foreldresamarbeid.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Filbrandt, Elisabeth Rege

   (2019)

   Brobyggeren- en introduksjon.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2016)

   Språk og deltakelse i lek.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2016)

   Med blikk for språk.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway