Hopp til hovedinnhold

Hildegunn Støle

Førsteamanuensis

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
OD B-24151
Bio

Hildegunn Støle er førsteamanuensis på Lesesenteret, hvor hun har vært ansatt siden 2012. Støle underviste i norsk og engelsk i videregående yrkesfaglig skole i mange år, og interessen for språk førte til en PhD i engelsk historisk pragmatikk. Hennes forskningsinteresser er fremdeles undervisning og språk, men også effekter av boklesing og digitale medier i leseopplæring.
Støle jobber i den norske PIRLS-gruppa (Progress in International Reading Literacy Study). PIRLS er en internasjonal leseundersøkelse som gjennomføres hvert 5. år blant 10-åringer.
Utover den positive effekten som mengdelesing har på leseferdighet, er Støle interessert i psykologiske effekter, som innlevelse, selvbilde, perspektivtaking og empatisk ferdighet, i tråd med LK20s tverrfaglige tema Folkehelse og Livsmestring og Demokrati og medborgerskap.
Sammen med Hoem og Mangen er Støle prosjektleder i innovasjonsprosjektet DigUp som i samarbeid med Jærskulen utvikler et digitalt verktøy for undervisningsplanlegging. Støle og Mangen leder også Grensesnitt/Interfaces, som er et nettverk av forskere med interesse for digitalisering i et livslangt læringsperspektiv, fra barnehage til høyere utdanning.
Støle var nasjonalt medlem i EU COST-nettverket e-READ, og har publisert mest internasjonalt. Støle underviser tidvis på videreutdanning for lærere og på praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag- og ettfagslærere.

For oversikt over publikasjoner: ORCID eller se profil på Researchgate

+
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Støle, Hildegunn; Wagner, Åse Kari H.; Schwippert, Knut

   (2020)

   The importance of parents own reading for 10-year-old students reading achievement in the Nordic countries. I: Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education.

   Springer

   ISBN 9783030616472.

   s.363-384.

   DOI: 10.1007/978-3-030-61648-9_14

  • Støle, Hildegunn; Mangen, Anne; Schwippert, Knut

   (2020)

   Assessing children's reading comprehension on paper and screen: A mode-effect study.

   Computers & Education

   ISSN 0360-1315.

   Volum 151.

   DOI: 10.1016/j.compedu.2020.103861

  • Støle, Hildegunn; Mangen, Anne; Frønes, Tove Stjern; Thomson, Jenny

   (2018)

   Digitisation of reading assessment. I: Learning to read in a digital world.

   John Benjamins Publishing Company

   ISBN 9789027201225.

   s.205-224.

   DOI: 10.1075/swll.17

  • Støle, Hildegunn

   (2018)

   Why Digital Natives Need Books: The Myth of the Digital Native.

   First Monday

   ISSN 1396-0466.

   Volum 23.

   Hefte 10.

   DOI: 10.5210/fm.v23i10.9422

  • Schulz-Heidorf, Katrin; Støle, Hildegunn

   (2018)

   Gender differences in Norwegian PIRLS 2016 and ePIRLS 2016 results at test mode, text and item format level.

   Nordic Journal of Literacy Research

   ISSN 2464-1596.

   Volum 4.

   Hefte 1.

   s.167-183.

   DOI: 10.23865/njlr.v4.1270

  • Mangen, Anne; Begnum, Anne Charlotte; Kuzmičová, Anežka; Nilsson, Kersti; Steenberg, Mette; Støle, Hildegunn

   (2018)

   Empathy and literary style : A theoretical and methodological exploration.

   Orbis Litterarum

   ISSN 0105-7510.

   Volum 73.

   Hefte 6.

   s.471-486.

   DOI: 10.1111/oli.12193

  • Kuzmičová, Anežka; Mangen, Anne; Støle, Hildegunn; Begnum, Anne Charlotte

   (2017)

   Literature and readers’ empathy: a qualitative text manipulation study..

   Language and Literature

   ISSN 0963-9470.

   Volum 26.

   Hefte 2.

   s.137-152.

   DOI: 10.1177/0963947017704729

  • Støle, Hildegunn; Schwippert, Knut

   (2017)

   Norwegian results from ePIRLS - Online Informational Reading. I: Klar framgang! Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et femtenårsperspektiv.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215030241.

   s.50-74.

   DOI: 10.18261/9788215030258-2017

  • Rønneberg, Vibeke; Støle, Hildegunn

   (2014)

   Lesing i engelsk. I: Leseboka. Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-40457-4.

   s.167-179.

 • Bøker og kapitler
  • Støle, Hildegunn; Gabrielsen, Egil; Hovig, Johanne Birgitte; Rongved, Elisabeth; Toft, Trond Egil

   (2017)

   Godt nytt! Norske resultater fra PIRLS 2016.

   ISBN 82-7649-085-9.

  • Støle, Hildegunn; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2017)

   Rapport: Nasjonal prøve i lesing for 5. trinn 2016.

  • Gabrielsen, Egil; Hovig, Johanne Birgitte; Rongved, Elisabeth; Strand, Olaug; Støle, Hildegunn; Toft, Trond Egil

   (2016)

   Godt nytt! Norske resultater fra PIRLS 2016.

   ISBN 82-7649-085-9.

  • Støle, Hildegunn

   (2013)

   Interjections in Late Middle English play texts.

   ISBN 978-82-7644-526-8.

   Hefte 188.

 • Formidling
  • Støle, Hildegunn

   (2022)

   Storskalaundersøkelsen PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study): en kilde til nordisk samarbeid og sammenlikning av system og resultater .

  • Støle, Hildegunn

   (2022)

   Effect of digital media on reading comprehension in primary school education.

  • Støle, Hildegunn

   (2022)

   Storskalaundersøkelsen PIRLS: en kilde til nordisk samarbeid og sammenlikning av system og resultater.

  • Støle, Hildegunn

   (2021)

   Foreldres leseglede i PIRLS.

  • Støle, Hildegunn

   (2021)

   Innspill med kort foredrag til Oslo byråds utvalg for kultur og utdanning: strategi for digitale verktøy i skolen .

  • Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek; Støle, Hildegunn

   (2021)

   Foreldres leseglede kan utligne sosiale forskjeller.

   Forskning.no

   ISSN 1891-635X.

   Volum online.

  • Støle, Hildegunn; Wagner, Åse Kari H.; Schwippert, Knut

   (2021)

   The influence of Nordic parents' reading interest on 10-year-olds' reading achievement in PIRLS.

  • Støle, Hildegunn

   (2020)

   Elever måste få lära sig strategier som stödjer läsförståelse vid skärmläsning .

   Specialpedagogiska skolmyndigheten

   Volum online.

  • Støle, Hildegunn

   (2020)

   Why digital natives need books: The myth of the digital native. .

   International Publishers Association

   s.33-44.

  • Støle, Hildegunn; Todal, Per Anders

   (2020)

   Alle pilar peikar mot skjermen.

  • Støle, Hildegunn

   (2020)

   Dyp læring - hva er det?.

  • Støle, Hildegunn

   (2019)

   Some findings from e-PIRLS 2016 in Norway.

  • Støle, Hildegunn; Strand, Olaug

   (2019)

   "Digital assessment of reading: digital-PIRLS and e-PIRLS".

  • Støle, Hildegunn; Blå, Berit Hope; Pettersen, Karin Dahlberg

   (2019)

   Språkløyper barnetrinn: Helhetlig og språkutviklende skriveundervisning i engelsk.

  • Støle, Hildegunn; Blå, Berit Hope; Pettersen, Karin Dahlberg

   (2019)

   Språkløyper: Fremmedspråk nivå 1: helhetlig og språkutviklende skriveundervisning.

  • Otterdal, Øystein; Støle, Hildegunn

   (2018)

   Lesing på papir og digitalt - konferanse på UiS.

  • Støle, Hildegunn

   (2018)

   What can we [Slovakia] do to improve assessment results?.

  • Støle, Hildegunn

   (2018)

   Reading Assessment - a workshop for teachers.

  • Støle, Hildegunn

   (2018)

   What did Norway do to improve Reading results as measured by international assessment?.

  • Støle, Hildegunn

   (2018)

   Lesing og språklærig i engelsk på videregående.

  • Otterdal, Øystein; Støle, Hildegunn

   (2018)

   Lesing på papir og digitalt https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-rogaland/DKRO02019818/03-10-2018 .

  • Støle, Hildegunn

   (2018)

   How to measure Reading Comprehension.

  • Støle, Hildegunn; Magerøy-Grande, Linn Maria

   (2018)

   Språkløyper for vgo: Norskfaglige praksiser - yrkesfag.

  • Støle, Hildegunn; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   De ivrigste bokleserne forstår også mest av internett-tekster.

  • Støle, Hildegunn

   (2017)

   Paper vs. CBA reading test: Differences in fifth grade student performance.

  • Støle, Hildegunn

   (2017)

   ePIRLS - hva er det og hvordan gikk det?.

  • Støle, Hildegunn; Schwippert, Knut

   (2017)

   Norske resultater fra ePIRLS.

  • Støle, Hildegunn

   (2017)

   Forskjeller i barns leseprestasjon i digital vs papirbasert prøve.

  • Mangen, Anne; Støle, Hildegunn; Begnum, Anne Charlotte; Kuzmicova, Anezka; Nilsson, Kersti

   (2016)

   Experiential deep-reading: a pilot study among students in teaching training programs in the Nordic countries..

  • Støle, Hildegunn

   (2016)

   Digital og papirbasert læring - hva funker?.

  • Støle, Hildegunn

   (2016)

   Lesing og skriving i norsk og YF: Frå FYR til Språkløyper.

  • Mangen, Anne; Støle, Hildegunn; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2016)

   Nasjonal prøve i lesing 5. trinn 2015.

  • Mangen, Anne; Støle, Hildegunn; Begnum, Anne Charlotte; Kuzmicova, Anezka; Steenberg, Mette; Therman, Cecilia; Nilsson, Skans Kersti

   (2015)

   IGEL North: An empirical study of literary reading in the Nordic countries.

  • Støle, Hildegunn

   (2015)

   Digital nasjonal prøve i lesing på 5. trinn.

  • Støle, Hildegunn

   (2015)

   Fagmiljøsamling om NP og VfL.

  • Kuzmicova, Anezka; Mangen, Anne; Støle, Hildegunn; Begnum, Anne Charlotte

   (2015)

   Foregrounding, reading strategy, and theory of mind..

  • Støle, Hildegunn

   (2015)

   review of Ursula Lutzky. 2012. Discourse Markers in Early Modern English.

   Journal of Historical Pragmatics

   ISSN 1566-5852.

   Volum 16.

   Hefte 1.

   s.142-147.

  • Støle, Hildegunn

   (2015)

   Språk og fag i flerspråklige klasserom vgo.

  • Støle, Hildegunn

   (2015)

   Exploring the effect of literary reading - the IGEL North project.

  • Støle, Hildegunn; Begnum, Anne Charlotte

   (2015)

   Hva synes lærerstudenter om litteratur?.

  • Støle, Hildegunn

   (2014)

   Testing i norsk skule og elevar med anna morsmål.

  • Støle, Hildegunn

   (2014)

   Lesing og programfag.

  • Støle, Hildegunn

   (2014)

   Lesing i engelsk og design & håndverk.

  • Støle, Hildegunn

   (2011)

   The interjection ALAS in Middle English drama texts - a corpus study.

  • Støle, Hildegunn

   (2010)

   Primary interjections in medieval English drama.

  • Støle, Hildegunn

   (2010)

   Primary interjections in Middle English drama Methods - a description of a purposebuilt database.

  • Støle, Hildegunn

   (2010)

   Methods in Historical Pragmatics.

  • Støle, Hildegunn

   (2009)

   The Primary Interjection 'a/ah' in Late Medieval English Drama.

  • Støle, Hildegunn

   (2009)

   Medieval English Drama - a Pragmatic Approach "O - my harte hoppis for joie!".

 • Kunstnerisk produksjon
  • Eiksund, Hjalmar Trond; Støle, Hildegunn; Kvithyld, Trygve

   (2021)

   NOLES-seminar 2021: Kritisk literacy.

  • Brok, Lene Storgaard; Eiksund, Hjalmar Trond; Kvithyld, Trygve; Støle, Hildegunn

   (2019)

   NOLES-konferansen: Literacy i opplæringa.

  • Støle, Hildegunn; Rangnes, Brita Strand

   (2008)

   "Tradisjon i moderne form" Mysteriespel i Stavanger Domkyrkje Pasjon 2008.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway