Hildegunn Støle

Førsteamanuensis i lesevitenskap/spesialpedagogikk

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
HG R-303

Bio

Hildegunn Støle er førsteamanuensis på Lesesenteret, hvor hun har vært ansatt siden 2012. Støle underviste i norsk og engelsk i videregående yrkesfaglig skole i mange år, og interessen for språk førte til en PhD i engelsk historisk pragmatikk. Hennes forskningsinteresser er fremdeles undervisning og språk, men også effekter av boklesing og digitale medier i leseopplæring.
Støle jobber i den norske PIRLS-gruppa (Progress in International Reading Literacy Study). PIRLS er en internasjonal leseundersøkelse som gjennomføres hvert 5. år blant 10-åringer.
Utover den positive effekten som mengdelesing har på leseferdighet, er Støle interessert i psykologiske effekter, som innlevelse, selvbilde, perspektivtaking og empatisk ferdighet, i tråd med LK20s tverrfaglige tema Folkehelse og Livsmestring og Demokrati og medborgerskap.
Sammen med Hoem og Mangen er Støle prosjektleder i innovasjonsprosjektet DigUp som i samarbeid med Jærskulen utvikler et digitalt verktøy for undervisningsplanlegging. Støle og Mangen leder også Grensesnitt/Interfaces, som er et nettverk av forskere med interesse for digitalisering i et livslangt læringsperspektiv, fra barnehage til høyere utdanning.
Støle var nasjonalt medlem i EU COST-nettverket e-READ, og har publisert mest internasjonalt. Støle underviser tidvis på videreutdanning for lærere og på praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag- og ettfagslærere.

For oversikt over publikasjoner: ORCID eller se profil på Researchgate

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Wagner, Åse Kari H.; Støle, Hildegunn

   (2024)

   Tid for lesing! Norske tiåringers leseforståelse i PIRLS 2021.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-05324-0.

  • Wagner, Åse Kari H.; Støle, Hildegunn

   (2024)

   Innledning. I: Tid for lesing! Norske tiåringers leseforståelse i PIRLS 2021.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-05324-0.

   s.13-18.

   DOI: 10.18261/9788215053257-24-01

  • Støle, Hildegunn; Wagner, Åse Kari H.

   (2024)

   Implikasjonar av funn frå PIRLS 2021. I: Tid for lesing! Norske tiåringers leseforståelse i PIRLS 2021.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-05324-0.

   s.242-248.

   DOI: 10.18261/9788215053257-24-13

  • Wagner, Åse Kari H.; Strand, Olaug; Støle, Hildegunn; Knudsen, Knud; Hovig, Johanne Birgitte; Huru, Christina; Hadland, Trond

   (2023)

   Norske tiåringers leseforståelse. PIRLS 2021 - Kortrapport..

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7649-086-2.

  • Wagner, Åse Kari H.; Støle, Hildegunn

   (2022)

   Norway: Education Policy and Curriculum in Reading. I: PIRLS 2021 Encyclopedia : Education Policy and Curriculum in Reading.

   ISBN 978-1-889938-66-0.

  • Støle, Hildegunn; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2017)

   Rapport: Nasjonal prøve i lesing for 5. trinn 2016.

  • Støle, Hildegunn; Gabrielsen, Egil; Hovig, Johanne Birgitte; Rongved, Elisabeth; Toft, Trond Egil

   (2017)

   Godt nytt! Norske resultater fra PIRLS 2016.

   ISBN 82-7649-085-9.

  • Gabrielsen, Egil; Hovig, Johanne Birgitte; Rongved, Elisabeth; Strand, Olaug; Støle, Hildegunn; Toft, Trond Egil

   (2016)

   Godt nytt! Norske resultater fra PIRLS 2016.

   ISBN 82-7649-085-9.

  • Støle, Hildegunn

   (2013)

   Interjections in Late Middle English play texts.

   ISBN 978-82-7644-526-8.

   Hefte 188.

 • Formidling
  • Støle, Hildegunn; Mossige, Margunn

   (2024)

   PIRLS 2021: Norske tiåringers leseprestasjoner i en omskriftelig tid. / Elevar på lågt meistringsnivå.

   Skriv!Les!;

   2024-05-07 - 2024-05-08.

  • Wagner, Åse Kari H.; Strand, Olaug; Støle, Hildegunn; Knudsen, Knud

   (2023)

   I 20 år har vi fulgt med på tiåringers leseprestasjoner: Nå er vi bekymret..

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Mangen, Anne; Blikstad-Balas, Marte; Anmarkrud, Øistein; Støle, Hildegunn; Frønes, Tove; Roe, Astrid

   (2023)

   For lettvint av Søby. Vi deler "aktivistiske" foreldres bekymring, med god vitenskapelig belegg.

   Morgenbladet.

   ISSN 0805-3847.

  • Støle, Hildegunn; Mangen, Anne; Foldnes, Njål

   (2023)

   PIRLS 2021: En utforsking av modalitetseffekt på flere nivå.

   Lesesenterets onsdagspresentasjon;

   2023-11-22.

  • Skjæveland, Bjørn Olav; Kvindesland, Per Øystein; Støle, Hildegunn

   (2023)

   heldigital undervisning i engelsk på Tastarustå.

  • Høyland, Hanne; Støle, Hildegunn

   (2023)

   Læraren som har droppa lærebøker i engelsk i 10. klasse.

  • Blikstad-Balas, Marte; Anmarkrud, Øistein; Frønes, Tove Stjern; Roe, Astrid; Støle, Hildegunn

   (2023)

   «For lettvint av Søby» .

   Morgenbladet.

   ISSN 0805-3847.

  • Blikstad-Balas, Marte; Anmarkrud, Øistein; Frønes, Tove Stjern; Roe, Astrid; Støle, Hildegunn; Mangen, Anne

   (2023)

   «For lettvint av Søby» .

   Morgenbladet.

   ISSN 0805-3847.

  • Wagner, Åse Kari H.; Støle, Hildegunn; Knudsen, Knud; Strand, Olaug

   (2023)

   Relative Age, Gender and Reading Achievement for Students in four Nordic countries (PIRLS 2016-2021) ​.

   10th IEA International Research Conference (IEA IRC) ;

   2023-06-28 - 2023-06-30.

  • Støle, Hildegunn

   (2022)

   Effect of digital media on reading comprehension in primary school education.

   seminarrekke;

   2022-04-21.

  • Støle, Hildegunn

   (2022)

   Storskalaundersøkelsen PIRLS: en kilde til nordisk samarbeid og sammenlikning av system og resultater.

   nordisk konferanse Skriv!Les!;

   2022-05-09 - 2022-05-11.

  • Støle, Hildegunn

   (2022)

   Storskalaundersøkelsen PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study): en kilde til nordisk samarbeid og sammenlikning av system og resultater .

   nordisk konferanse Skriv!Les!;

   2022-05-11.

  • Støle, Hildegunn

   (2021)

   Foreldres leseglede i PIRLS.

   Nasjonal lesekonferanse;

   2021-03-22.

  • Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek; Støle, Hildegunn

   (2021)

   Foreldres leseglede kan utligne sosiale forskjeller.

   Forskning.no.

   ISSN 1891-635X.

   Volum online.

  • Støle, Hildegunn

   (2021)

   Innspill med kort foredrag til Oslo byråds utvalg for kultur og utdanning: strategi for digitale verktøy i skolen .

   politisk utvalgsmøte;

   2021-04-23.

  • Støle, Hildegunn; Wagner, Åse Kari H.; Schwippert, Knut

   (2021)

   The influence of Nordic parents' reading interest on 10-year-olds' reading achievement in PIRLS.

   Internasjonal konferanse om storskalaundersøkelser IRC IEA;

   2021-11-16 - 2021-11-18.

  • Støle, Hildegunn

   (2020)

   Dyp læring - hva er det?.

   videreutdanning;

   2020-03-31.

  • Støle, Hildegunn

   (2020)

   Why digital natives need books: The myth of the digital native. .

   International Publishers Association.

   s.33-44.

  • Støle, Hildegunn

   (2020)

   Elever måste få lära sig strategier som stödjer läsförståelse vid skärmläsning .

   Specialpedagogiska skolmyndigheten.

   Volum online.

  • Støle, Hildegunn; Todal, Per Anders

   (2020)

   Alle pilar peikar mot skjermen.

  • Støle, Hildegunn

   (2019)

   Some findings from e-PIRLS 2016 in Norway.

   NOLES dansk-norsk literacy-konferanse;

   2019-03-11 - 2019-03-13.

  • Støle, Hildegunn; Strand, Olaug

   (2019)

   "Digital assessment of reading: digital-PIRLS and e-PIRLS".

   Grensesnitt (PO) seminar;

   2019-03-18 - 2019-03-19.

  • Støle, Hildegunn; Blå, Berit Hope; Pettersen, Karin Dahlberg

   (2019)

   Språkløyper: Fremmedspråk nivå 1: helhetlig og språkutviklende skriveundervisning.

  • Støle, Hildegunn; Blå, Berit Hope; Pettersen, Karin Dahlberg

   (2019)

   Språkløyper barnetrinn: Helhetlig og språkutviklende skriveundervisning i engelsk.

  • Støle, Hildegunn

   (2018)

   Lesing og språklærig i engelsk på videregående.

   Fagforum i Vest-Agder;

   2018-04-03.

  • Støle, Hildegunn

   (2018)

   How to measure Reading Comprehension.

   Raabe Conference, Slovakia: "Teacher is not Google" 5;

   2018-06-07.

  • Støle, Hildegunn

   (2018)

   Reading Assessment - a workshop for teachers.

   konferanse;

   2018-06-08.

  • Støle, Hildegunn

   (2018)

   What did Norway do to improve Reading results as measured by international assessment?.

  • Støle, Hildegunn

   (2018)

   What can we [Slovakia] do to improve assessment results?.

  • Otterdal, Øystein; Støle, Hildegunn

   (2018)

   Lesing på papir og digitalt https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-rogaland/DKRO02019818/03-10-2018 .

  • Otterdal, Øystein; Støle, Hildegunn

   (2018)

   Lesing på papir og digitalt - konferanse på UiS.

  • Støle, Hildegunn; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   De ivrigste bokleserne forstår også mest av internett-tekster.

  • Støle, Hildegunn; Magerøy-Grande, Linn Maria

   (2018)

   Språkløyper for vgo: Norskfaglige praksiser - yrkesfag.

  • Støle, Hildegunn

   (2017)

   Forskjeller i barns leseprestasjon i digital vs papirbasert prøve.

   programområde-møte;

   2017-03-21.

  • Støle, Hildegunn

   (2017)

   Paper vs. CBA reading test: Differences in fifth grade student performance.

   seminarserie ;

   2017-06-29.

  • Støle, Hildegunn; Schwippert, Knut

   (2017)

   Norske resultater fra ePIRLS.

   nasjonal konferanse om PIRLS;

   2017-12-06.

  • Støle, Hildegunn

   (2017)

   ePIRLS - hva er det og hvordan gikk det?.

   samling i programområdet GRENSESNITT;

   2017-12-11.

  • Støle, Hildegunn

   (2016)

   Lesing og skriving i norsk og YF: Frå FYR til Språkløyper.

   konferanse for Universitets og høgskolesektoren som lærerutdannere ;

   2016-09-20.

  • Støle, Hildegunn

   (2016)

   Digital og papirbasert læring - hva funker?.

   Skolemøtet for Rogaland 2016;

   2016-11-18.

  • Mangen, Anne; Støle, Hildegunn; Begnum, Anne Charlotte; Kuzmicova, Anezka; Nilsson, Kersti

   (2016)

   Experiential deep-reading: a pilot study among students in teaching training programs in the Nordic countries..

   IGEL biennial conference;

   2016-07-06 - 2016-07-09.

  • Mangen, Anne; Støle, Hildegunn; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2016)

   Nasjonal prøve i lesing 5. trinn 2015.

   Nasjonal fagmiljøsamling;

   2016-01-25 - 2016-01-26.

  • Støle, Hildegunn

   (2015)

   review of Ursula Lutzky. 2012. Discourse Markers in Early Modern English.

   Journal of Historical Pragmatics.

   ISSN 1566-5852.

   Volum 16.

   Hefte 1.

   s.142-147.

  • Støle, Hildegunn

   (2015)

   Fagmiljøsamling om NP og VfL.

   fagmiljøsamling for prøveutviklere i Norge;

   2015-01-26.

  • Støle, Hildegunn; Begnum, Anne Charlotte

   (2015)

   Hva synes lærerstudenter om litteratur?.

   Nasjonal konferanse om lesing;

   2015-03-23 - 2015-03-25.

  • Støle, Hildegunn

   (2015)

   Exploring the effect of literary reading - the IGEL North project.

   Skriv! Les!;

   2015-05-18 - 2015-05-20.

  • Støle, Hildegunn

   (2015)

   Språk og fag i flerspråklige klasserom vgo.

   FYR-samling;

   2015-04-21 - .

  • Mangen, Anne; Støle, Hildegunn; Begnum, Anne Charlotte; Kuzmicova, Anezka; Steenberg, Mette; Therman, Cecilia; Nilsson, Skans Kersti

   (2015)

   IGEL North: An empirical study of literary reading in the Nordic countries.

   Skriv!Les! Nordisk forskerkonferanse;

   2015-05-18 - 2015-05-20.

  • Kuzmicova, Anezka; Mangen, Anne; Støle, Hildegunn; Begnum, Anne Charlotte

   (2015)

   Foregrounding, reading strategy, and theory of mind..

   PALA International Conference;

   2015-07-17 - 2015-07-19.

  • Støle, Hildegunn

   (2015)

   Digital nasjonal prøve i lesing på 5. trinn.

   Utdanningskonferansen ;

   2015-02-03.

  • Støle, Hildegunn

   (2014)

   Testing i norsk skule og elevar med anna morsmål.

   FYR-samling;

   2014-10-29 - 2014-10-30.

  • Støle, Hildegunn

   (2014)

   Lesing og programfag.

   FYR-samling;

   2014-03-29 - 2014-03-31.

  • Støle, Hildegunn

   (2014)

   Lesing i engelsk og design & håndverk.

   nasjonal lærerskolering FYR;

   2014-11-17.

  • Støle, Hildegunn

   (2011)

   The interjection ALAS in Middle English drama texts - a corpus study.

   Helsinki Corpus Festival;

   2011-09-28 - 2011-10-02.

  • Støle, Hildegunn

   (2010)

   Primary interjections in medieval English drama.

   utenTitteltekst;

   2010-10-06.

  • Støle, Hildegunn

   (2010)

   Primary interjections in Middle English drama Methods - a description of a purposebuilt database.

   IKS arbeidsseminar;

   2010-11-16.

  • Støle, Hildegunn

   (2010)

   Methods in Historical Pragmatics.

   utenTitteltekst;

   2010-10-12.

  • Støle, Hildegunn

   (2009)

   Medieval English Drama - a Pragmatic Approach "O - my harte hoppis for joie!".

   Åpen fagdag;

   2009-11-25.

  • Støle, Hildegunn

   (2009)

   The Primary Interjection 'a/ah' in Late Medieval English Drama.

   HLLNSA 2009;

   2009-08-26 - 2009-08-28.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Eiksund, Hjalmar Trond; Støle, Hildegunn; Kvithyld, Trygve

   (2021)

   NOLES-seminar 2021: Kritisk literacy.

  • Brok, Lene Storgaard; Eiksund, Hjalmar Trond; Kvithyld, Trygve; Støle, Hildegunn

   (2019)

   NOLES-konferansen: Literacy i opplæringa.

  • Støle, Hildegunn; Rangnes, Brita Strand

   (2008)

   "Tradisjon i moderne form" Mysteriespel i Stavanger Domkyrkje Pasjon 2008.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway