Johanne Ur Sæbø

Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap/spesialpedagogikk/lesevitenskap

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
OD B-2497

Bio

Johanne Ur Sæbø er førsteamanuensis i utdanningsvitenskap og ansatt ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning ved Universitetet i Stavanger. Hennes forskningsinteresse omfatter blant annet muntlighet og tekstarbeid på barnetrinnet, og hun er for tiden involvert i prosjektene Engasjer og DigUP. Sæbø har mange års erfaring som lærer i barneskolen og i videregående opplæring. På UiS bidrar hun i undervisning og veiledning på Lesesenterets videreutdanningstudier.

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni ; Rangnes, Hege; Sæbø, Johanne Ur

   (2023)

   Læringsaktiviteter. I: God undervisningsplanlegging - med det digitale verktøyet DigUp.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202773816.

   s.63-107.

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord; Sæbø, Johanne Ur

   (2023)

   Eksempler på DigUp i praktisk bruk. I: God undervisningsplanlegging - med det digitale verktøyet DigUp.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202773816.

   s.108-129.

 • Formidling
  • Sæbø, Johanne Ur; Skaftun, Atle; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2022)

   Muntlig aktivitet: Elever sier ofte det læreren vil høre .

  • Sæbø, Johanne Ur; Skaftun, Atle; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2022)

   Skravling, latter og diskusjon i timene er bra for læring .

  • Sæbø, Johanne Ur; Skaftun, Atle; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2022)

   Når elevene får snakke mer i timen, skjer det spennende ting med undervisningen.

  • Sæbø, Johanne Ur

   (2019)

   Muntlighet på mellomtrinnet.

   NOLES 2019;

   2019-03-11 - 2019-03-13.

  • Sæbø, Johanne Ur

   (2019)

   Muntlighet på mellomtrinnet.

   Skriv! Les! 2019;

   2019-05-07 - 2019-05-09.

  • Skaftun, Atle; Aasen, Marit; Sæbø, Johanne Ur

   (2018)

   Muntlighet mellom teori og praksis på mellomtrinnet.

   Dialog og læring;

   2018-10-25 - 2018-10-26.

  • Scarbocci, Paolo Haaland; Sæbø, Johanne Ur; Brenne, Hilde; Vikebø, Hilde; Wahl, Hilde Terese; Midtgård Johansen, Jarle

   (2017)

   Språkvansker (barnetrinn).

  • Scarbocci, Paolo Haaland; Sæbø, Johanne Ur

   (2017)

   Elever med IOP i de fleste fag.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Sæbø, Johanne Ur

   (2019)

   Fagartikkel: "Lesing og bruk av tekst for elever som har IOP i de fleste fag.".

  • Aasen, Marit; Birkedal, Inga Kjerstin; Sæbø, Johanne Ur

   (2019)

   Leseforståelse.

  • Sæbø, Johanne Ur

   (2019)

   Et klasserum, hvor viden udvikles i et mundtligt fællesskab - hvordan gør vi det?.

  • Sæbø, Johanne Ur

   (2017)

   Språkløyper-pakke: Elever med IOP i de fleste fag.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway