Johanne Ur Sæbø

Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap/spesialpedagogikk/lesevitenskap

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
OD B-2497

Bio

Johanne Ur Sæbø er førsteamanuensis i utdanningsvitenskap og ansatt ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning ved Universitetet i Stavanger. Hennes forskningsinteresse omfatter blant annet muntlighet og tekstarbeid på barnetrinnet, og hun er for tiden involvert i prosjektene Engasjer og DigUP. Sæbø har mange års erfaring som lærer i barneskolen og i videregående opplæring. På UiS bidrar hun i undervisning og veiledning på Lesesenterets videreutdanningstudier.

Publikasjoner