Hopp til hovedinnhold

Johanne Ur Sæbø

Førsteamanuensis

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
OD B-2497
Bio

Johanne Ur Sæbø er førsteamanuensis i utdanningsvitenskap og ansatt ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning ved Universitetet i Stavanger. Hennes forskningsinteresse omfatter blant annet muntlighet og tekstarbeid på barnetrinnet, og hun er for tiden involvert i prosjektene Engasjer og DigUP. Sæbø har mange års erfaring som lærer i barneskolen og i videregående opplæring. På UiS bidrar hun i undervisning og veiledning på Lesesenterets videreutdanningstudier.

+
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Sæbø, Johanne Ur

   (2022)

   "Alle kan ikke være gud, alle sammen"? Dialogisk potensial i elevspørsmål og lærers respons..

   Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis

   ISSN 2535-7697.

   Volum 16.

   Hefte 1.

   DOI: 10.23865/up.v16.3193

  • Sæbø, Johanne Ur; Skaftun, Atle; Nygard, Arne Olav

   (2021)

   Vilkår for muntlig deltakelse på mellomtrinnet.

   Acta Didactica Norden (ADNO)

   ISSN 2535-8219.

   Volum 15.

   Hefte 2.

   DOI: 10.5617/adno.8311

 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Sæbø, Johanne Ur

   (2019)

   Muntlighet på mellomtrinnet.

  • Sæbø, Johanne Ur

   (2019)

   Muntlighet på mellomtrinnet.

  • Skaftun, Atle; Aasen, Marit; Sæbø, Johanne Ur

   (2018)

   Muntlighet mellom teori og praksis på mellomtrinnet.

  • Scarbocci, Paolo Haaland; Sæbø, Johanne Ur

   (2017)

   Elever med IOP i de fleste fag.

  • Scarbocci, Paolo Haaland; Sæbø, Johanne Ur; Brenne, Hilde; Vikebø, Hilde; Wahl, Hilde Terese; Midtgård Johansen, Jarle

   (2017)

   Språkvansker (barnetrinn).

 • Kunstnerisk produksjon
  • Aasen, Marit; Birkedal, Inga Kjerstin; Sæbø, Johanne Ur

   (2019)

   Leseforståelse.

  • Sæbø, Johanne Ur

   (2019)

   Et klasserum, hvor viden udvikles i et mundtligt fællesskab - hvordan gør vi det?.

  • Sæbø, Johanne Ur

   (2019)

   Fagartikkel: "Lesing og bruk av tekst for elever som har IOP i de fleste fag.".

  • Sæbø, Johanne Ur

   (2017)

   Språkløyper-pakke: Elever med IOP i de fleste fag.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway