Julie Arntzen

Stipendiat i utdanningsvitenskap/spesialpedagogikk

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Bio

Jeg er for tiden ansatt i stipendiatstilling hos Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger (UiS). I doktorgraden min fokuserer jeg på ulike grupper av elever som strever med lesing, blant annet undersøker jeg utviklingen av motivasjon for lesing og leseferdighet hos yngre elever som strever med enten avkoding eller språkforståelse ved skolestart. Professor Oddny Judith Solheim (UiS) er hovedveileder for prosjektet, og professor Njål Foldnes (UiS) og Minna Torppa (Universitetet i Jyväskylä) er biveiledere. Jeg benytter meg av data fra prosjektene Two Teachers og ENGASJER.

Jeg har en bachelorgrad i psykologi (2012) og mastergrad i logopedi (2014) fra Universitetet i Bergen, og har tidligere jobbet som logoped i pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) i Sandnes kommune.

Mine interessefelt er språk-, lese- og skrivevansker og motivasjon. 

Publikasjoner