Kjersti Lundetræ

Senterleder

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
OD B-24136

Bio

Jeg er professor i spesialpedagogikk og har vært senterleder ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret) ved Universitetet i Stavanger siden 2018. Jeg har bakgrunn som lærer og spesialpedagog i grunnskolen og har i flere år undervist i begynneropplæring og lese- og skrivevansker i norskfaget på grunnskolelærerutdanningen ved UiS, samt lese- og skrivevansker, kartlegging og tiltak på master i spesialpedagogikk. Forskningsinteressene mine omfatter blant annet god begynneropplæring i lesing, tidlig innsats, lese- og skrivevansker og intervensjonsforsking. Jeg har vært involvert i de internasjonale leseundersøkelsene ALLPIAAC og PIRLS, og vært en del av prosjektledelsen i de store randomiserte, kontrollerte studiene På sporet og Two Teachers. Jeg er en av forfatterne av norskverket Fabel 1-4, som vant gull i BELMA, Best European Learning Materials Awards i 2021. Jeg er også fagansvarlig for leseopplæring i Store norske leksikon

For oversikt over publikasjoner, se GoogleScholarCristin eller ORCID.

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Bjorøy, Anne-Birthe Nyhammer; Ersland, Bjørn Arild Hansen; Grønli, Karianne Megard; Lundetræ, Kjersti

   (2022)

   Fabel 4A: Grunnbok, norsk for barnetrinnet.

   Aschehoug & Co.

   ISBN 9788203409950.

  • Bjorøy, Anne-Birthe Nyhammer; Ersland, Bjørn Arild Hansen; Grønli, Karianne Megard; Lundetræ, Kjersti

   (2022)

   Fabel 4B: Grunnbok, norsk for barnetrinnet.

   Aschehoug & Co.

   ISBN 9788203319365.

  • Ersland, Bjørn Arild Hansen; Lundetræ, Kjersti; Megard Grønli, Karianne; Nyhammer bjorøy, Anne-birthe

   (2022)

   Fabel 4B - Arbeidsbok,norsk for barnetrinnet.

   Aschehoug & Co.

   ISBN 9788203319341.

  • Ersland, Bjørn Arild Hansen; Nyhammer bjorøy, Anne-birthe; Lundetræ, Kjersti; Megard Grønli, Karianne

   (2022)

   Fabel 4A - Grunnbok,norsk for barnetrinnet.

   Aschehoug & Co.

   ISBN 9788203409943.

  • Ersland, Bjørn Arild Hansen; Lundetræ, Kjersti; Nyhammer bjorøy, Anne-birthe; Megard Grønli, Karianne

   (2022)

   Fabel 4A - Arbeidsbok,norsk for barnetrinnet.

   Aschehoug & Co.

   ISBN 9788203409929.

  • Ersland, Bjørn Arild Hansen; Nyhammer bjorøy, Anne-birthe; Megard Grønli, Karianne; Lundetræ, Kjersti

   (2022)

   Fabel 4B - Grunnbok,norsk for barnetrinnet.

   Aschehoug & Co.

   ISBN 9788203409967.

  • Lundetræ, Kjersti; Tønnessen, Finn Egil

   (2021)

   Å lykkes med lesing : Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 9788205553743.

  • Bjorøy, Anne-Birthe Nyhammer; Ersland, Bjørn Arild Hansen; Grønli, Karianne Megard; Lundetræ, Kjersti

   (2021)

   Fabel 3A grunnbok, norsk for barnetrinnet.

   Aschehoug & Co.

   ISBN 9788203409882.

  • Bjorøy, Anne-Birthe Nyhammer; Ersland, Bjørn Arild Hansen; Grønli, Karianne Megard; Lundetræ, Kjersti

   (2021)

   Fabel 3B grunnbok, norsk for barnetrinnet.

   Aschehoug & Co.

   ISBN 9788203409905.

  • Bjorøy, Anne-Birthe Nyhammer; Ersland, Bjørn Arild Hansen; Grønli, Karianne Megard; Lundetræ, Kjersti

   (2021)

   Fabel 3A arbeidsbok, norsk for barnetrinnet.

   Aschehoug & Co.

   ISBN 9788203409851.

  • Bjorøy, Anne-Birthe Nyhammer; Ersland, Bjørn Arild Hansen; Grønli, Karianne Megard; Lundetræ, Kjersti

   (2021)

   Fabel 3B arbeidsbok, norsk for barnetrinnet.

   Aschehoug & Co.

   ISBN 9788203319273.

  • Bjorøy, Anne-Birthe Nyhammer; Ersland, Bjørn Arild Hansen; Grønli, Karianne Megard; Lundetræ, Kjersti

   (2021)

   Fabel 3 lærerveiledning, norsk for barnetrinnet.

   Aschehoug & Co.

   ISBN 9788203409868.

  • Ersland, Bjørn Arild Hansen; Nyhammer bjorøy, Anne-birthe; Lundetræ, Kjersti; Megard Grønli, Karianne

   (2021)

   Fabel 3B - Arbeidsbok,norsk for barnetrinnet.

   Aschehoug & Co.

   ISBN 9788203319273.

  • Ersland, Bjørn Arild Hansen; Lundetræ, Kjersti; Nyhammer bjorøy, Anne-birthe; Megard Grønli, Karianne

   (2021)

   Fabel 3A - Grunnbok.

   Aschehoug & Co.

   ISBN 9788203409875.

  • Ersland, Bjørn Arild Hansen; Lundetræ, Kjersti; Nyhammer bjorøy, Anne-birthe; Megard Grønli, Karianne

   (2021)

   Fabel 3A - Arbeidsbok,norsk for barnetrinnet.

   Aschehoug & Co.

   ISBN 9788203409844.

  • Ersland, Bjørn Arild Hansen; Nyhammer bjorøy, Anne-birthe; Lundetræ, Kjersti; Megard Grønli, Karianne

   (2021)

   Fabel 3B - Grunnbok.

   Aschehoug & Co.

   ISBN 9788203409899.

  • Bjorøy, Anne-Birthe Nyhammer; Ersland, Bjørn Arild Hansen; Grønli, Karianne Megard; Lundetræ, Kjersti

   (2020)

   Fabel 1 lesebok, norsk for barnetrinnet.

   Aschehoug & Co.

   ISBN 9788203406706.

  • Bjorøy, Anne-Birthe Nyhammer; Ersland, Bjørn Arild Hansen; Grønli, Karianne Megard; Lundetræ, Kjersti

   (2020)

   Fabel 2 lesebok, norsk for barnetrinnet.

   Aschehoug & Co.

   ISBN 9788203406713.

  • Bjorøy, Anne-Birthe Nyhammer; Ersland, Bjørn Arild Hansen; Grønli, Karianne Megard; Lundetræ, Kjersti

   (2020)

   Fabel 2 lærerveiledning, norsk for barnetrinnet.

   Aschehoug & Co.

   ISBN 9788203409554.

  • Bjorøy, Anne-Birthe Nyhammer; Ersland, Bjørn Arild Hansen; Grønli, Karianne Megard; Lundetræ, Kjersti

   (2020)

   Fabel 1 lærerveiledning, norsk for barnetrinnet.

   Aschehoug & Co.

   ISBN 9788203409547.

  • Bjorøy, Anne-Birthe Nyhammer; Ersland, Bjørn Arild Hansen; Grønli, Karianne Megard; Lundetræ, Kjersti

   (2020)

   Fabel 1, arbeidsbok A, norsk for barnetrinnet.

   Aschehoug & Co.

   ISBN 9788203406621.

  • Bjorøy, Anne-Birthe Nyhammer; Ersland, Bjørn Arild Hansen; Grønli, Karianne Megard; Lundetræ, Kjersti

   (2020)

   Fabel 1 arbeidsbok B, norsk for barnetrinnet.

   Aschehoug & Co.

   ISBN 9788203406645.

  • Bjorøy, Anne-Birthe Nyhammer; Ersland, Bjørn Arild Hansen; Grønli, Karianne Megard; Lundetræ, Kjersti

   (2020)

   Fabel 2 arbeidsbok A, norsk for barnetrinnet.

   Aschehoug & Co.

   ISBN 9788203406669.

  • Bjorøy, Anne-Birthe Nyhammer; Ersland, Bjørn Arild Hansen; Grønli, Karianne Megard; Lundetræ, Kjersti

   (2020)

   Fabel 2, arbeidsbok B, norsk for barnetrinnet.

   Aschehoug & Co.

   ISBN 9788203317255.

  • Ersland, Bjørn Arild Hansen; Lundetræ, Kjersti; Megard Grønli, Karianne; Nyhammer bjorøy, Anne-birthe

   (2020)

   Fabel 2 - Arbeidsbok B,Trykkskrift.

   Aschehoug & Co.

   ISBN 9788203317262.

  • Lundetræ, Kjersti; Megard Grønli, Karianne; Nyhammer bjorøy, Anne-birthe; Ersland, Bjørn Arild Hansen

   (2020)

   Fabel 2 - Lesebok,norsk for barnetrinnet.

   Aschehoug & Co.

   ISBN 9788203406690.

  • Ersland, Bjørn Arild Hansen; Megard Grønli, Karianne; Lundetræ, Kjersti; Nyhammer bjorøy, Anne-birthe

   (2020)

   Fabel 1 - Arbeidsbok B,Trykkskrift.

   Aschehoug & Co.

   ISBN 9788203406638.

  • Ersland, Bjørn Arild Hansen; Nyhammer bjorøy, Anne-birthe; Megard Grønli, Karianne; Lundetræ, Kjersti

   (2020)

   Fabel 2 - Arbeidsbok B.

   Aschehoug & Co.

   ISBN 9788203317255.

  • Ersland, Bjørn Arild Hansen; Nyhammer bjorøy, Anne-birthe; Lundetræ, Kjersti; Megard Grønli, Karianne

   (2020)

   Fabel 2 - Arbeidsbok A.

   Aschehoug & Co.

   ISBN 9788203406652.

  • Ersland, Bjørn Arild Hansen; Megard Grønli, Karianne; Nyhammer bjorøy, Anne-birthe; Lundetræ, Kjersti

   (2020)

   Fabel 1A - Arbeidsbok.

   Aschehoug & Co.

   ISBN 9788203406591.

  • Bjorøy, Anne-Birthe Nyhammer; Ersland, Bjørn Arild Hansen; Grønli, Karianne Megard; Lundetræ, Kjersti

   (2019)

   Fabel 1 lesebok.

   Aschehoug & Co.

   ISBN 9788203406072.

  • Ersland, Bjørn Arild Hansen; Nyhammer bjorøy, Anne-birthe; Megard Grønli, Karianne; Lundetræ, Kjersti

   (2019)

   Fabel 1 - Lesebok,norsk for barnetrinnet.

   Aschehoug & Co.

   ISBN 9788203406072.

  • Tønnessen, Finn Egil; Lundetræ, Kjersti

   (2014)

   Å lykkes med lesing: Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 9788205431164.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2010)

   16-24-åringers basisferdigheter: En studie av basisferdigheter relatert til selvoppfatning, frafall i videregående opplæring og arbeidsledighet.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 9788276444360.

   Hefte 120.

  • Lundetræ, Kjersti; Gabrielsen, Egil

   (2006)

   På lik linje? Om voksnes mestring av matematikk i dagliglivet.

   ISBN 9788276490442.

   Hefte 5.

 • Formidling
  • Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2024)

   Seiglivede, lettvinte påstander om Pisa og norsk skole.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2024)

   Nedgang i lesefer­dig­he­tene kan ikke tillegges læreplanene.

   Klassekampen.

   ISSN 0805-3839.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2023)

   «Uvanlig» norsktime hylles: – Kan inspirere elever til egen skriving.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2023)

   De minste har lyst til å lære.

   Dagsavisen.

   ISSN 1503-2892.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2023)

   Vranglesing om lek og læring .

   Dagsavisen.

   ISSN 1503-2892.

   s.28-28.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2023)

   Vranglesing om lek og læring.

   Utdanningsnytt.no.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2023)

   6-åringer og lek.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2023)

   Reagerer på barnas skjermbruk på skolen.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2023)

   Vi trenger et felles løft for norske barns leseferdigheter.

   Forskersonen.no.

  • Uppstad, Per Henning; Lundetræ, Kjersti

   (2023)

   Dei lange opprykkssøknadene - spor av ein ukultur?.

   Khrono.no.

   ISSN 1894-8995.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2023)

   Zahra gikk fra analfabet til ferdig utdanna på fem år.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2023)

   Har unge mistet evnen til å lese?.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2023)

   Har vi et «gutteproblem»?.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2023)

   Statsviter reagerer: - Barn har for mye skjermbruk på skolen.

  • Uppstad, Per Henning; Lundetræ, Kjersti

   (2023)

   God leseopplæring er mer enn bokstaver og lyder.

   Utdanningsnytt.no.

  • Uppstad, Per Henning; Lundetræ, Kjersti

   (2023)

   Krigen for lydmetoden – en ikke-sak.

   Utdanningsnytt.no.

  • Lundetræ, Kjersti; Wagner, Åse Kari H.

   (2023)

   PIRLS 2021: Bekymringsverdig nedgang i norske tiåringers leseferdigheter.

   Debattinnlegg, Arendalsuka;

   2023-08-15 - .

  • Lundetræ, Kjersti

   (2023)

   Paneldebatt om skjerm, bok og kjønnsforskjeller i skolen.

   Debattinnlegg, Arendalsuka;

   2023-08-17 - .

  • Lundetræ, Kjersti

   (2023)

   Har vi faktisk et gutteproblem?.

   BOK365 Magasinet.

   ISSN 2704-1123.

   Hefte 1.

   s.26-28.

  • Lundetræ, Kjersti; Walgermo, Bente R.

   (2023)

   Lesekartlegging på første trinn? Ja!.

   Klassekampen.

   ISSN 0805-3839.

   s.20-21.

  • Lundetræ, Kjersti; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek; Wagner, Åse Kari H.

   (2023)

   – Hvis norske elever skal vi bedre lesere, må det en skikkelig innsats til .

  • Lundetræ, Kjersti

   (2023)

   Lesesenteret får ekstra tilskudd på 10 millioner kroner.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2023)

   Lesemestring forebygger utenforskap.

   Oppvekstkonferansen 2023;

   2023-11-02.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2022)

   Piratkopiering kan gi dårligere skolebøker.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith

   (2022)

   Vi kan ikke bare vente og se med elever som har læringsvansker.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2022)

   Hva bidrar til leseglede og leselyst?.

   Nasjonalt leseløft - Aschehoug 150 år;

   2022-09-08.

  • Bjorøy, Anne-Birthe Nyhammer; Grønli, Karianne Megard; Lundetræ, Kjersti; Ersland, Bjørn Arild Hansen

   (2022)

   Det store skoleboktyveriet.

   Bergens Tidende.

   ISSN 0804-8983.

   s.52-52.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2022)

   Å være fagansvarlig i leksikonet og SNLs betydning for kunnskapsformidling.

   Store norske leksikon møter UiS-forskere;

   2022-10-19 - .

  • Lundetræ, Kjersti

   (2022)

   Lese- og skriveferdigheter – en forutsetning for demokrati!.

   Lesesenteret, nettsider.

  • Lundetræ, Kjersti; Ersland, Bjørn Arild Hansen; Grønli, Karianne Megard; Bjorøy, Anne-Birthe Nyhammer

   (2022)

   Utmerkelse til læremiddel i norsk.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2022)

   Irske forskere lot seg inspirere av Lesesenteret.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2022)

   Vellykket gjennomføring av Nasjonal konferanse om lesing 2022.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2022)

   Bekymret for barnas lesevaner.

  • Wagner, Åse Kari H.; Lundetræ, Kjersti; ten Braak, Dieuwer; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2021)

   Læring for livet - Har vi egentlig et "gutteproblem"?.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2021)

   Disse elevene har kun leselekser.

  • Lundetræ, Kjersti; Wagner, Åse Kari H.

   (2021)

   Gutter trenger ikke annen undervisning enn jenter.

   Forskersonen.no.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2021)

   Analfabetisme.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Lundetræ, Kjersti

   (2020)

   Allerede før skolestart har jentene et forsprang.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2020)

   En vill lek med tall i kvalitetsmeldingen.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.774-74.

  • Lundetræ, Kjersti; Tharaldsen, Kjersti Balle; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2020)

   Læring for livet.

  • Solheim, Oddny Judith; Frijters, Jan; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2019)

   Effectiveness of an early reading intervention: a group randomized trial.

   International Congress for School Effectiveness and Improvement 2019;

   2019-01-08 - 2019-01-12.

  • Solheim, Oddny Judith; McTigue, Erin ; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning; Schwippert, Knut

   (2019)

   Hvor tidlig oppstår kjønnsforskjeller i lesing? En studie av hvordan gutter og jenters leseferdighet utvikler seg gjennom de to første årene på skolen.

   Skriv!Les! Nordisk forskerkonferanse om lesing og skriving;

   2019-05-07 - 2019-05-09.

  • Thomson, Jenny; Foldnes, Njål; Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Njå, Morten Bergsten; Uppstad, Per Henning

   (2019)

   Can childrens instructional gameplay Activity be used as a diagnostic indicator of Reading difficulties?.

   Skriv!Les! Nordisk forskerkonferanse om lesing og skriving;

   2019-05-07 - 2019-05-09.

  • Solheim, Oddny Judith; Frijters, Jan C.; Uppstad, Per Henning; Lundetræ, Kjersti

   (2019)

   Early reading intervention – a promising way to reduce inequity in education?.

   18th Biennial Earli Conference on learning and instruction;

   2019-08-12 - 2019-08-16.

  • Lundetræ, Kjersti; Abrahamsen, Nina Kristin

   (2019)

   Brødre leste 312 bøker i sommer.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2019)

   På sporet – et eksempel på tidlig intensiv opplæring i lesing. .

   Bedre Skole.

   ISSN 0802-183X.

   Volum 31.

   Hefte 3.

   s.50-55.

  • Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2019)

   På sporet –et forskningsbasert eksempel på tidlig innsats.

   Språkkommunekonferanse;

   2019-10-24 - 2019-10-25.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2019)

   Dagsnytt 18, NRK. Norske 15-åringer med dårligere leseferdigheter. .

  • Lundetræ, Kjersti

   (2019)

   Vi vet for lite om skjermbruk og leseferdigheter.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2019)

   La vekk mobilen, tok frem bøkene.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2019)

   Jo, norske elever har lært mer.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Lundetræ, Kjersti; Sunde, Kristin

   (2018)

   God begynneropplæring i lesing.

   Nasjonal konferanse om lesing;

   2018-03-19 - 2018-03-20.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2018)

   Hva kan en lære om elevens leseferdighet gjennom å høre dem lese ukjent tekst.

   Nasjonal konferanse om lesing;

   2018-03-19 - 2018-03-20.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2018)

   Hva er viktig i utformingen av intensive tiltak for elever som strever med lesing? Erfaringer fra På sporet – prosjektet.

   Godt i gang? Nasjonal konferanse om lesing;

   2018-03-19 - 2018-03-20.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2018)

   På sporet. Workshop om innholdet i intervensjonen.

   Godt i gang? Nasjonal konferanse om lesing;

   2018-03-19 - 2018-03-20.

  • Sunde, Kristin; Furnes, Bjarte Reidar; Lundetræ, Kjersti

   (2018)

   Introducing the letters in a faster pace - does it contribute to the development of children's literacy skills in grade 1? .

   Society for the Scientific Study of Reading;

   2018-07-18 - 2018-08-21.

  • Esmaeeli, Zahra; Lundetræ, Kjersti

   (2018)

   Familial risk and environmental protective factors of literacy skill: A multifactorial perspective .

   Scientific Society for the Scientific Study of Reading;

   2018-07-18 - 2018-07-21.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2018)

   Lesing (og skriving), lek og læring.

   Erfaringskonferanse om 6-årsreformen;

   2018-10-15.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2018)

   Når skal barnet begynne på skolen?.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2018)

   Store skilnader mellom born fødd tidleg og seint på året.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2018)

   Svært begrenset læringsutbytte av lekser.

  • Lundetræ, Kjersti; Kyle, Fiona; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2018)

   Does Early reading intervention in first grade reduce the incidence of reading difficulties?.

   Society for the Scientific Study of Reading Conference;

   2018-07-18 - 2018-07-21.

  • Lundetræ, Kjersti; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Den samme leseleksa passer ikke for alle .

  • Lundetræ, Kjersti

   (2018)

   Leseflyt.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Lundetræ, Kjersti; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   Les for meg også!.

   Innspillskonferanse, Stoltenbergutvalget;

   2018-04-05.

  • Sunde, Kristin; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2017)

   Progresjon i bokstavinnlæringen - stor endring på kort tid.

   Skriv Les;

   2017-05-09 - 2017-05-11.

  • Kyle, Fiona; Lundetræ, Kjersti; Schwippert, Knut; Frijters, Jan; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2017)

   Is remedial reading intervention in first grade more effective than remedial reading intervention in second grade?.

   24th Annual SSSR Meeting;

   2017-07-12 - 2017-07-15.

  • Wagner, Åse Kari H.; Foldnes, Njål; Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2017)

   På sporet - effekt av tidlig innsats for andrespråkselever med risiko for å utvikle lese- og skrivevansker.

   SkrivLes! 2017 Nordisk forskerkonferanse om lesing og skriving;

   2017-05-09 - 2017-05-11.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2017)

   På sporet - tidlig intervensjon for elever i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker.

   Skriv! Les! 2017;

   2017-05-09 - 2017-05-11.

  • Rongved, Elisabeth; Lundetræ, Kjersti; Sunde, Kristin

   (2017)

   Førsteklassingene lærer bokstavene raskere.

  • Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Stadig mer kunnskap om begynneropplæringen i norsk skole.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti

   (2017)

   Buben lesen anders.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti

   (2017)

   Are girls really better at reading than boys – or are the tests painting a false picture?.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith

   (2017)

   Lecture: pourquoi des différences entre garçons et filles?.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Are girls really better at reading than boys?.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith

   (2017)

   Können Mädchen doch nicht besser lesen als Jungen?.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith

   (2017)

   Lettura, le ragazze sono più brave dei maschi? Uno studio smentisce.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith

   (2017)

   Tyttöjen lukutaito ei ehkä olekaan poikia parempi – Kokeet vain suosivat tyttöjä.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti

   (2017)

   Reading Tests At School: Why Are Girls Better Than Boys?.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2017)

   Mange i Norden leser så dårlig at det kan gå på helsa løs.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2017)

   Poor reading skills in Nordic countries link to poor health.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti

   (2017)

   Are girls really better at reading than boys, or are the tests painting a false picture?.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2017)

   På sporet: resultater fra intervensjonen på 1 og 2 trinn.

   Lærersamling På sporet prosjektet;

   2017-06-13.

  • Gabrielsen, Egil; Lundetræ, Kjersti

   (2017)

   Indikerer de norske PIRLS-resultatene et behov for å justerenretningslinjene for skolestart?.

   PIRLS-konferansen 2017;

   2017-12-06 - .

  • Lundetræ, Kjersti

   (2017)

   Elever som strever med lesing.

   Fagkonferansen om PIRLS 2016;

   2017-12-06.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2017)

   Tidlig lese- og skriveopplæring i Norden.

   Vad är de stora utmaningarna för läs- och skrivforskningen just nu?;

   2017-01-30 - 2017-01-31.

  • Kyle, Fiona; Lundetræ, Kjersti; Schwippert, Knut; Solheim, Oddny Judith

   (2017)

   Is remedial reading intervention in first grade more effective than remedial reading intervention in second grade?.

   Twenty-Forth Annual Meeting Society for the Scientific Study of Reading;

   2017-07-12 - 2017-07-15.

  • Uppstad, Per Henning; Foldnes, Njål; Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Wagner, Åse Kari H.

   (2016)

   Effect of early intervention for minority children at-risk for reading difficulties.

   National Network series on Perspectives on Developmental Deficits;

   2016-04-15.

  • Esmaeeli, Zahra; Lundetræ, Kjersti; Kyle, Fiona

   (2016)

   Children at Family-Risk of Reading Difficulties: Modeling the Early Path of Emergent Literacy Skills and Home Literacy Environment (HLE) at School Start..

   British Dyslexia Association 10th International Conference;

   2016-03-10 - 2016-03-12.

  • Esmaeeli, Zahra; Lundetræ, Kjersti; Kyle, Fiona

   (2016)

   MODELING THE EARLY PATH OF WORD READING: EFFECT OF EMERGENT LITERACY, HOME LITERACY ENVIRONMENT AND FAMILY BACKGROUND.

   Society for the Scientific Study of Reading;

   2016-07-13 - 2016-07-17.

  • Solheim, Oddny Judith; Jan, Frijters; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2016)

   ON TRACK READING INTERVENTION IN GRADE ONE FOR CHILDREN AT-RISK FOR READING DIFFICULTIES: A GROUP RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL.

   Twenty-Third Annual Meeting: Society for the Scentific Studies of Reading ;

   2016-07-13 - 2016-07-16.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2016)

   Anbefaler to bokstaver i uka.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2016)

   Hjernens utvikling hos barn: La barna avbryte høytlesningen.

  • Rongved, Elisabeth; Lundetræ, Kjersti

   (2016)

   Children’s risk of reading and writing difficulties can be identified early.

  • Lundetræ, Kjersti; Thomson, Jenny; Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   Rhythmic timing in school starters as a predictor of poor word reading and spelling skills at end of grade 1..

   The British Dyslexia Association's 10th International Conference 2016;

   2016-03-10 - 2016-03-12.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2016)

   Effekt av På sporet-intervensjonen i 1. og 2. klasse.

   Fagdag for deltakerskolene i På sporet 2016;

   2016-06-14.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2016)

   Identifisering av elever med økt risiko for vansker med lesing og skriving.

   Fagdag for deltakerskolene i På sporet 2016;

   2016-06-14.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2016)

   Is the PISA test more female friendly than PIAAC measurement of skills? New evidence on gender differences.

   Nordic Seminar on Basic Skills;

   2016-11-17.

  • Gabrielsen, Egil; Lundetræ, Kjersti

   (2016)

   Health-related skill differences.

   Nordic Seminar on Basic Skills;

   2016-11-17.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2016)

   De raske bokstavene.

   Nasjonal konferanse om lesing;

   2016-04-14 - 2016-04-15.

  • Uppstad, Per Henning; Lundetræ, Kjersti

   (2016)

   På sporet – effekt av tidlig innsats for minoritetsspråklige elever med risiko for å utvikle lese- og skrivevansker.

   Utdanningskonferansen 2016;

   2016-11-08.

  • Uppstad, Per Henning; Lundetræ, Kjersti; Rongved, Elisabeth

   (2016)

   Lesesenteret på Utdanningskonferansen 2016.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2015)

   On Track; Why early reading intervention?.

   Best practices in the Norwegian Education System;

   2015-01-29.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2015)

   Springbrett til rask læring.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2015)

   Exploring gaming data to predict severity of reading difficulty in minority children.

   Finnish-Norwegian Workshop in learning Analytics;

   2015-05-21 - 2015-05-22.

  • Solheim, Oddny Judith; Birkedal, Inga Kjerstin; Lundetræ, Kjersti

   (2015)

   Identification of at-risk children: Teacher based judgements versus On Track assessment.

   SkivLes! 2015;

   2015-05-18 - 2015-05-20.

  • Uppstad, Per Henning; Lundetræ, Kjersti

   (2015)

   Oppdager ikke dysleksi hos minoritetsspråklige.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith

   (2015)

   Suksess for lese- og skriveprosjektet På sporet.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2015)

   Resultater og erfaringer fra det første året i På sporet.

   Fagdag for deltagerskolene i På sporet;

   2015-06-16.

  • Esmaeeli, Zahra; Lundetræ, Kjersti

   (2015)

   Emergent Literacy Skills of Children by Reading Onset: First-Language, Bilingual, and Second-Language Learners of Norwegian.

   nordiske forskningskonferansen om nordiske språk som andre- og fremmedspråk;

   2015-06-11 - 2015-06-13.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2015)

   Hva kartleggingsprøvene kan brukes til.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2015)

   Lærer å lese på feil måte.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2015)

   Identification of at-risk children in the On Track project.

   Skriv! Les! 2015 - Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy;

   2015-05-18 - 2015-05-20.

  • Bergersen, Vibeke; Lundetræ, Kjersti

   (2015)

   Sammenhengen mellom leseaktiviteter i hjemmet og leseferdighet.

   Fagmesse for lærere;

   2015-06-16.

  • Rasmussen, Ann Elin; Lundetræ, Kjersti

   (2015)

   Bokstavinnlæring og metodevalg i norske skoler.

   Fagmesse for lærere;

   2015-06-16.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2015)

   Bli kjent med På sporet opplegget og kartleggingsappen Lesestart.

   Fagdag for skolene i På sporet ;

   2015-09-10.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2015)

   Feil å øve til kartleggingsprøvene.

  • Lundetræ, Kjersti; Tønnessen, Finn Egil; Uppstad, Per Henning

   (2015)

   Misbruk av hjerneforskning.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2015)

   Fordeler ved å lese bøker.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2015)

   Prøvene brukes feil i Oslo.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2015)

   På tide med raske bokstaver?.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2015)

   ABC, LES, SKRIV, FORSTÅ - en hermeneutisk tilnærming til tidlig intervensjon i lesing .

   Språknett;

   2015-11-11 - 2015-11-12.

  • Mykletun, Reidar J.; Gabrielsen, Egil; Lundetræ, Kjersti; Furunes, Trude

   (2014)

   Reading skills and work life participation among adults aged 41 years or more?.

   Nordic Working Life Conference;

   2014-06-11 - 2014-06-13.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2014)

   Nettbrettløsninger i På sporet-prosjektet.

   Erfaringsdeling i forbindelse med konferansen Online Educa;

   2014-12-04 - 2014-12-05.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2014)

   Presentasjon av På sporet prosjektet.

   Fagmøte i Pedagogisk Psykologisk Tjeneste, Stavanger;

   2014-12-18.

  • Esmaeeli, Zahra; Lundetræ, Kjersti

   (2014)

   Emergent literacy skills and Vocabulary: First- and Second-language children.

   Den sjette forskningskonferansen om norsk som andrespråk;

   2014-11-06 - 2014-11-07.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2014)

   Hva kjennetegner god begynneropplæring.

   Fagdag for deltagerskolene i På sporet;

   2014-05-13.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning; Håland, Anne

   (2014)

   Hva kjennetegner god begynneropplæring i lesing og skriving? God praksis i begynneropplæringen..

   Fagdag for deltagerskolene i På sporet;

   2014-08-13.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning; Håland, Anne

   (2014)

   God praksis i begynneropplæringen i lesing og skriving.

   Fagdag for deltagerskolene i På sporet;

   2014-05-20.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti

   (2013)

   Hvor store er egentlig kjønnsforskjellene? En sammenligning av PIRLS og nasjonale prøver i lesing på 5. trinn.

   Skriv!Les!2013;

   2013-05-06 - 2013-05-08.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti

   (2013)

   Fortsatt grunn til bekymring for norske gutters lesing?.

   Hva lærte du på skolen i dag?;

   2013-10-14 - 2013-10-15.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti

   (2013)

   On track.

   Gjesteforelesning;

   2013-11-05.

  • Lundetræ, Kjersti; Wagner, Åse Kari H.

   (2013)

   Kamp om å få bli med.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2013)

   Rødt lys dersom barnet ditt bare leser det han/hun må.

  • Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning; Nybø, Lene

   (2013)

   Må leksa lese fem ganger?.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2013)

   -Bli ferdig før jul!.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2013)

   Leseferdighet og egenopplevd helse.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2013)

   Gode lesere føler seg friskere.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2013)

   Leseferdighet viktig for å kunne ta vare på helsa.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2013)

   Reading Is Good for Your Health.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2013)

   Bokstaver er ikke til besvær.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Lundetræ, Kjersti; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2013)

   They will catch up, right? gender differnces in toddlers language.

   23rd EECERA Conference: Values, Culture and Contexts.;

   2013-08-28 - 2013-09-01.

  • Wagner, Åse Kari H.; Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2013)

   På sporet-prosjektet.

   Møte med Oslo kommune;

   2013-12-10 - .

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti

   (2012)

   Hva vet vi om den norske befolknings lesing nå?.

   Det 73. norske bibliotekmøtet ;

   2012-03-21 - 2012-03-23.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2012)

   Lese- og skrivevansker – Hva gir grunn til bekymring på mellomtrinnet?.

   Den nasjonale lesekonferansen 2012;

   2012-03-26 - 2012-03-27.

  • Lundetræ, Kjersti; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2011)

   Matematikkutvikling hos premature barn, hva vet vi?.

   Nettverk for matematikkvansker;

   2011-04-01 - .

  • Lundetræ, Kjersti; Gabrielsen, Egil; Stokke, Reidar

   (2011)

   Leseferdigheter og egenopplevd helse.

   Skriv! Les!;

   2011-05-30 - 2011-06-01.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti

   (2011)

   Fanges opp, men følges ikke opp.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2011)

   Skills and employment.

   The Nordic PIAAC seminar;

   2011-10-27 - 2011-10-28.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2011)

   Ungdom og basisferdigheter.

   Attføringsbedriftenes fagkonferanse 2011;

   2011-03-22 - 2011-03-24.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2010)

   20 000 bergensere sliter med å lese: -Redde for å dumme seg ut. -Slik kan du bli bedre.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2010)

   Bekymret for lesesvake.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2010)

   Hva er lesing i internasjonale leseundersøkelser?.

   Åpen fagdag 2010;

   2010-11-24.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2010)

   Regnevansker og tiltak.

   utenTitteltekst;

   2010-09-15.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2009)

   Ha papira i orden.

  • Mykletun, Reidar J.; Gabrielsen, Egil; Lundetræ, Kjersti; Furunes, Trude; Mykletun, Arnstein

   (2008)

   DOCUMENT READING SKILLS AND PARTICIPATION IN WORKING LIFE FOR WORKFORCE AGED 26-65 YEARS.

   "Contemporary Problems of Prolonging Work Ability. Age Management: Extending the Work Life".;

   2008-10-09 - 2008-10-10.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2007)

   Numeralitet - matematikken hverdagen krever.

   ?.

   Hefte jan.07.

   s.41-45.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2007)

   Assessment of own mathematical skills - dependent on gender?.

   The 14th International Conference of Adults Learning Mathematics (ALM);

   2007-06-26 - 2007-06-29.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2007)

   Hvordan står det egentlig til med voksnes lesing i Norge?.

   Lesing og demokrati - hva gjør bibliotekene?;

   2007-09-13.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2007)

   Om lesing, lese- og skrivevansker og tilrettelegging av teoriprøven.

   Fagkonferanse for teoriprøvesensorer i Statens Vegvesen;

   2007-10-16.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2007)

   Øvelse gjør mester - også for leseferdighetene.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti

   (2019)

   Skolestart.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2019)

   Manual. ABC-les-skriv-forstå.

  • Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2017)

   GraphoGame Norsk.

  • Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2016)

   Bokstaver!.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2015)

   På Sporet rytmetest (versjon 1.0).

  • Lundetræ, Kjersti

   (2015)

   På sporet ABC (BM).

  • Lundetræ, Kjersti

   (2010)

   "Leseevne skaper klasseskille" Bok-Norge møter Anniken Huitfeldt og LO.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway