Hopp til hovedinnhold

Kjersti Lundetræ

Professor

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
OD B-24136
Bio

Kjersti Lundetræ er professor i spesialpedagogikk og senterleder ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret) ved Universitetet i Stavanger. Lundetræ har arbeidet med de internasjonale leseundersøkelsene ALLPIAAC og PIRLS, også gjennom internasjonale og nordiske forskningsprosjekt finansiert av NFR og Nordforsk. Forskningsinteressene hennes omfatter blant annet begynneropplæring i lesing, tidlig innsats, intervensjonsforsking og lese- og skrivevansker. Hun har vært en del av prosjektledelsen i de store randomiserte, kontrollerte studiene På sporet og Two Teachers. Hun er nå involvert i innovasjonsprosjektet Engasjer, som sikter mot å bidra til gode tiltak for elever på mellomtrinnet med svake leseferdigheter. Lundetræ har bakgrunn som lærer og spesialpedagog i grunnskolen og har i mange år undervist i begynneropplæring og lese- og skrivevansker i norskfaget på grunnskolelærerutdanningen ved UiS, samt lese- og skrivevansker, kartlegging og tiltak på master i spesialpedagogikk. 

For oversikt over publikasjoner, se GoogleScholarCristin eller ORCID.

+
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Håland, Anne; Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith

   (2022)

   Hvordan kan skriveopplæringen gi rom for et mangfold av skrivere? En analyse av skriveundervisning på 1. og 2. trinn. . I: Skriveutvikling og skrivevansker.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202694319.

   s.209-231.

  • Walgermo, Bente R.; Uppstad, Per Henning; Lundetræ, Kjersti; Tønnessen, Finn Egil; Solheim, Oddny Judith

   (2021)

   Screening tests of reading: Time for a rethink?.

   Acta Didactica Norden (ADNO)

   ISSN 2535-8219.

   Volum 15.

   Hefte 1.

   DOI: 10.5617/ADNO.8136

  • Lundetræ, Kjersti; Walgermo, Bente R.

   (2021)

   Leseopplæring - å komme på sporet. I: Å lykkes med lesing : Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 9788205553743.

   s.37-67.

  • Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2021)

   Leseopplæring - når leseflyten uteblir. I: Å lykkes med lesing : Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 9788205553743.

   s.130-143.

  • McTigue, Erin ; Schwippert, Knut; Uppstad, Per Henning; Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith

   (2020)

   Gender Differences in Early Literacy: Boys’ Response to Formal Instruction.

   Journal of Educational Psychology

   ISSN 0022-0663.

   DOI: 10.1037/edu0000626

  • Thomson, Jennifer Marie; Foldnes, Njål; Uppstad, Per Henning; Njå, Morten Bergsten; Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti

   (2020)

   Can children's instructional gameplay activity be used as a predictive indicator of reading skills?.

   Learning and Instruction

   ISSN 0959-4752.

   Volum 68.

   DOI: 10.1016/j.learninstruc.2020.101348

  • Gabrielsen, Egil; Lundetræ, Kjersti; Mejding, Jan

   (2020)

   Kan ulik praktisering av reglene for skolestart bidra til å forklare kjønnsforskjellene i PIRLS-resultatene i Danmark og Norge?.

   Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift

   ISSN 1903-0002.

   Volum 57.

   Hefte 3.

   s.91-103.

  • Sunde, Kristin; Furnes, Bjarte Reidar; Lundetræ, Kjersti

   (2019)

   Does Introducing the Letters Faster Boost the Development of Children’s Letter Knowledge, Word Reading and Spelling in the First Year of School?.

   Scientific Studies of Reading

   ISSN 1088-8438.

   DOI: 10.1080/10888438.2019.1615491

  • Esmaeeli, Zahra; Kyle, Fiona E.; Lundetræ, Kjersti

   (2019)

   Contribution of family risk, emergent literacy and environmental protective factors in children’s reading difficulties at the end of second-grade.

   Reading and writing

   ISSN 0922-4777.

   DOI: 10.1007/s11145-019-09948-5

  • Sunde, Kristin; Lundetræ, Kjersti

   (2019)

   Is a faster pace of letter instruction associated with other teaching practices? .

   Nordic Journal of Literacy Research

   ISSN 2464-1596.

   Volum 5.

   Hefte 2.

   s.62-78.

   DOI: 10.23865/njlr.v5.1668

  • Walgermo, Bente R.; Uppstad, Per Henning; Lundetræ, Kjersti; Tønnessen, Finn Egil; Solheim, Oddny Judith

   (2018)

   Kartleggingsprøver i lesing - tid for nytenking?.

   Acta Didactica Norge

   ISSN 1504-9922.

   Volum 12.

   Hefte 4.

   DOI: 10.5617/adno.6499

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Lundetræ, Kjersti; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   Gender differences in toddlers' language and participation in language activities in Norwegian ECEC institutions.

   European Early Childhood Education Research Journal

   ISSN 1350-293X.

   Volum 26.

   Hefte 3.

   s.375-392.

   DOI: 10.1080/1350293X.2018.1463905

  • Solheim, Oddny Judith; Frijters, Jan; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2018)

   Effectiveness of an early reading intervention in a semi-transparent orthography. A group randomised controlled trial.

   Learning and Instruction

   ISSN 0959-4752.

   Volum 58.

   s.65-79.

   DOI: 10.1016/j.learninstruc.2018.05.004

  • Esmaeeli, Zahra; Lundetræ, Kjersti; Kyle, Fiona

   (2018)

   What can Parents’ Self-report of Reading Difficulties Tell Us about Their Children’s Emergent Literacy at School Entry?.

   Dyslexia

   ISSN 1076-9242.

   Volum 24.

   Hefte 1.

   s.84-105.

   DOI: 10.1002/dys.1571

  • Støren, Liv Anne; Lundetræ, Kjersti; Børing, Pål

   (2018)

   Country differences in numeracy skills: how do they vary by job characteristics and education levels?.

   International Journal of Lifelong Education

   ISSN 0260-1370.

   Volum 37.

   Hefte 5.

   s.578-597.

   DOI: 10.1080/02601370.2018.1554718

  • Gabrielsen, Egil; Lundetræ, Kjersti

   (2017)

   Indikerer de norske PIRLS-resultatene et behov for å justere retningslinjene for skolestartsalder?. I: Klar framgang! Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et femtenårsperspektiv.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215030241.

   s.204 -221.

   DOI: 10.18261/9788215030258-2017-12

  • Lundetræ, Kjersti; Gabrielsen, Egil

   (2017)

   Skolens oppfølging av elever som strever med lesing. I: Klar framgang! Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et femtenårsperspektiv.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215030241.

   s.154-165.

   DOI: 10.18261/9788215030258-2017-9

  • Lundetræ, Kjersti; Mossige, Margunn

   (2017)

   Ordgjenkjenning og leseforståelse hos elever på 4. og 5. trinn. I: Klar framgang! Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et femtenårsperspektiv.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215030241.

   s.96-107.

   DOI: 10.18261/9788215030258-2017

  • Lundetræ, Kjersti; Thomson, Jenny M.

   (2017)

   Rhythm production at school entry as a predictor of poor reading and spelling at the end of first grade.

   Reading and writing

   ISSN 0922-4777.

   Volum 31.

   Hefte 1.

   s.215-237.

   DOI: 10.1007/s11145-017-9782-9

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Schwippert, Knut; Uppstad, Per Henning

   (2017)

   Protocol: ’On Track’, a group-randomized controlled trial of an early reading intervention.

   International Journal of Educational Research

   ISSN 0883-0355.

   Volum 86.

   s.87-95.

   DOI: 10.1016/j.ijer.2017.08.011

  • Lundetræ, Kjersti; Gabrielsen, Egil

   (2016)

   Relationship between literacy skills and self-reported health in the Nordic countries.

   Scandinavian Journal of Public Health

   ISSN 1403-4948.

   Volum 44.

   Hefte 8.

   s.758-764.

   DOI: 10.1177/1403494816668082

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti

   (2016)

   Can test construction account for varying gender differences in international reading achievement tests of children, adolescents and young adults? – A study based on Nordic results in PIRLS, PISA and PIAAC .

   Assessment in education: Principles, Policy & Practice

   ISSN 0969-594X.

   Volum 25.

   Hefte 1.

   s.107-126.

   DOI: 10.1080/0969594X.2016.1239612

  • Gabrielsen, Egil; Lundetræ, Kjersti; Gustafsson, Jan-Eric; Myrberg, Mats

   (2014)

   Background. I: Associations between age and cognitive foundation skills in the Nordic countries - a closer look at the data.

   ISBN 978-951-39-5958-6.

   s.9-24.

  • Gabrielsen, Egil; Lundetræ, Kjersti

   (2014)

   Hvor godt forstår voksne nordmenn skriftlig helseinformasjon?.

   Sykepleien Forskning

   ISSN 1890-2936.

   Hefte 1.

   s.26-34.

   DOI: 10.4220/sykepleienf.2014.0029

  • Lundetræ, Kjersti; Sulkunen, Sari; Gabrielsen, Egil; Malin, Antero

   (2014)

   A comparison of PIAAC and PISA results. I: Associations between age and cognitive foundation skills in the Nordic countries - a closer look at the data.

   ISBN 978-951-39-5958-6.

   s.171-188.

  • Gabrielsen, Egil; Lundetræ, Kjersti

   (2014)

   Distributions of skills in the Nordic countries – a comparison. I: Associations between age and cognitive foundation skills in the Nordic countries - a closer look at the data.

   ISBN 978-951-39-5958-6.

   s.25-48.

  • Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2014)

   Leseopplæring - bevisstgjøring fram mot leseflyt. I: Å lykkes med lesing: Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 9788205431164.

   s.184-195.

  • Lundetræ, Kjersti; Walgermo, Bente Rigmor

   (2014)

   Leseopplæring - å komme på sporet. I: Å lykkes med lesing: Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 9788205431164.

   s.148-171.

  • Gabrielsen, Nina Nøttaasen; Lundetræ, Kjersti

   (2013)

   Ordavkoding og leseferdighet i PIRLS. I: Over kneiken? Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et tiårsperspektiv.

   Akademika forlag

   ISBN 978-82-321-0321-8.

   s.117-127.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith

   (2013)

   Fortsatt grunn til bekymring for norske gutters lesing?. I: Over kneiken? Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et tiårsperspektiv.

   Akademika forlag

   ISBN 978-82-321-0321-8.

   s.45-60.

  • Gabrielsen, Egil; Lundetræ, Kjersti

   (2013)

   Hva gjør skolen i møte med svake lesere?. I: Over kneiken? Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et tiårsperspektiv.

   Akademika forlag

   ISBN 978-82-321-0321-8.

   s.129-150.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti

   (2013)

   Prøveutformingens betydning for rapporterte kjønnsforskjeller. I: Over kneiken? Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et tiårsperspektiv.

   Akademika forlag

   ISBN 978-82-321-0321-8.

   s.61-76.

  • Lundetræ, Kjersti; Gabrielsen, Egil; Stokke, Reidar

   (2012)

   Helse i hvert ord? Sammenhenger mellom voksnes leseferdighet og opplevelse av egen helse. I: Skriv! Les!.

   Akademika forlag

   ISBN 978-82-519-2870-0.

   s.271-283.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2011)

   Does Parental Educational Level Predict Drop-out from Upper Secondary School for 16- to 24-year-olds When Basic Skills are Accounted For? A Cross Country Comparison.

   Scandinavian Journal of Educational Research

   ISSN 0031-3831.

   Volum 55.

   Hefte 6.

   s.625-637.

   DOI: 10.1080/00313831.2011.555925

  • Lundetræ, Kjersti; Mykletun, Reidar J.; Gabrielsen, Egil

   (2010)

   A measure of mathematical self-concept in young adults 16 - 24 years old: A cross-cultural comparison with a focus on gender and numeracy.

   Adults Learning Mathematics - An International Journal

   ISSN 1744-1803.

   Volum 5.

   Hefte 1.

   s.36-51.

  • Lundetræ, Kjersti; Gabrielsen, Egil; Mykletun, Reidar J.

   (2010)

   Do basic skills predict youth unemployment (16- to 24-year-olds) also when controlled for accomplished upper-secondary school? A cross-country comparison.

   Journal of Education and Work

   ISSN 1363-9080.

   Volum 23.

   Hefte 3.

   s.233-254.

   DOI: 10.1080/13639081003745439

  • Lundetræ, Kjersti

   (2009)

   De voksne regnerne. I: Å regne i alle fag.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215014364.

   s.130-143.

  • Hadland, Kari K.; Lundetræ, Kjersti; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2009)

   Hvordan er læreverk i matematikk for 8. klasse tilpasset lesesvake elever?.

   Spesialpedagogikk

   ISSN 0332-8457.

   Volum 74.

   Hefte 7.

   s.14-19.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2008)

   Adults' mathematical self-concept - dependent on gender?. I: The Changing Face of Adults Mathematics Education: Learning from the Past, Planning for the Future.

   s.213-232.

  • Gabrielsen, Egil; Lundetræ, Kjersti

   (2007)

   Kjønnsforskjeller i voksenbefolkningens matematikkferdigheter - en utfordring for utdanningssystemet.

   Spesialpedagogikk

   ISSN 0332-8457.

   Hefte Nr. 02 (Forskningsut.

   s.34-43.

 • Bøker og kapitler
  • Bjorøy, Anne-Birthe Nyhammer; Ersland, Bjørn Arild Hansen; Grønli, Karianne Megard; Lundetræ, Kjersti

   (2022)

   Fabel 4A: Grunnbok, norsk for barnetrinnet.

   ISBN 9788203409950.

  • Bjorøy, Anne-Birthe Nyhammer; Ersland, Bjørn Arild Hansen; Grønli, Karianne Megard; Lundetræ, Kjersti

   (2022)

   Fabel 4B: Grunnbok, norsk for barnetrinnet.

   ISBN 9788203319365.

  • Bjorøy, Anne-Birthe Nyhammer; Ersland, Bjørn Arild Hansen; Grønli, Karianne Megard; Lundetræ, Kjersti

   (2021)

   Fabel 3B grunnbok, norsk for barnetrinnet.

   ISBN 9788203409905.

  • Bjorøy, Anne-Birthe Nyhammer; Ersland, Bjørn Arild Hansen; Grønli, Karianne Megard; Lundetræ, Kjersti

   (2021)

   Fabel 3A arbeidsbok, norsk for barnetrinnet.

   ISBN 9788203409851.

  • Bjorøy, Anne-Birthe Nyhammer; Ersland, Bjørn Arild Hansen; Grønli, Karianne Megard; Lundetræ, Kjersti

   (2021)

   Fabel 3B arbeidsbok, norsk for barnetrinnet.

   ISBN 9788203319273.

  • Lundetræ, Kjersti; Tønnessen, Finn Egil

   (2021)

   Å lykkes med lesing : Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 9788205553743.

  • Bjorøy, Anne-Birthe Nyhammer; Ersland, Bjørn Arild Hansen; Grønli, Karianne Megard; Lundetræ, Kjersti

   (2021)

   Fabel 3A grunnbok, norsk for barnetrinnet.

   ISBN 9788203409882.

  • Bjorøy, Anne-Birthe Nyhammer; Ersland, Bjørn Arild Hansen; Grønli, Karianne Megard; Lundetræ, Kjersti

   (2021)

   Fabel 3 lærerveiledning, norsk for barnetrinnet.

   ISBN 9788203409868.

  • Bjorøy, Anne-Birthe Nyhammer; Ersland, Bjørn Arild Hansen; Grønli, Karianne Megard; Lundetræ, Kjersti

   (2020)

   Fabel 1 arbeidsbok B, norsk for barnetrinnet.

   ISBN 9788203406645.

  • Bjorøy, Anne-Birthe Nyhammer; Ersland, Bjørn Arild Hansen; Grønli, Karianne Megard; Lundetræ, Kjersti

   (2020)

   Fabel 2, arbeidsbok B, norsk for barnetrinnet.

   ISBN 9788203317255.

  • Bjorøy, Anne-Birthe Nyhammer; Ersland, Bjørn Arild Hansen; Grønli, Karianne Megard; Lundetræ, Kjersti

   (2020)

   Fabel 2 arbeidsbok A, norsk for barnetrinnet.

   ISBN 9788203406669.

  • Bjorøy, Anne-Birthe Nyhammer; Ersland, Bjørn Arild Hansen; Grønli, Karianne Megard; Lundetræ, Kjersti

   (2020)

   Fabel 1, arbeidsbok A, norsk for barnetrinnet.

   ISBN 9788203406621.

  • Bjorøy, Anne-Birthe Nyhammer; Ersland, Bjørn Arild Hansen; Grønli, Karianne Megard; Lundetræ, Kjersti

   (2020)

   1993654.

   ISBN 9788203406713.

  • Bjorøy, Anne-Birthe Nyhammer; Ersland, Bjørn Arild Hansen; Grønli, Karianne Megard; Lundetræ, Kjersti

   (2020)

   1993650.

   ISBN 9788203406706.

  • Bjorøy, Anne-Birthe Nyhammer; Ersland, Bjørn Arild Hansen; Grønli, Karianne Megard; Lundetræ, Kjersti

   (2020)

   Fabel 1 lærerveiledning, norsk for barnetrinnet.

   ISBN 9788203409547.

  • Bjorøy, Anne-Birthe Nyhammer; Ersland, Bjørn Arild Hansen; Grønli, Karianne Megard; Lundetræ, Kjersti

   (2020)

   Fabel 2 lærerveiledning, norsk for barnetrinnet.

   ISBN 9788203409554.

  • Bjorøy, Anne-Birthe Nyhammer; Ersland, Bjørn Arild Hansen; Grønli, Karianne Megard; Lundetræ, Kjersti

   (2019)

   Fabel 1 lesebok.

   Aschehoug & Co

   ISBN 9788203406072.

  • Tønnessen, Finn Egil; Lundetræ, Kjersti

   (2014)

   Å lykkes med lesing: Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 9788205431164.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2010)

   16-24-åringers basisferdigheter: En studie av basisferdigheter relatert til selvoppfatning, frafall i videregående opplæring og arbeidsledighet.

   ISBN 9788276444360.

   Hefte 120.

  • Lundetræ, Kjersti; Gabrielsen, Egil

   (2006)

   På lik linje? Om voksnes mestring av matematikk i dagliglivet.

   ISBN 9788276490442.

   Hefte 5.

 • Formidling
  • Lundetræ, Kjersti

   (2022)

   Piratkopiering kan gi dårligere skolebøker.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2021)

   Disse elevene har kun leselekser.

  • Lundetræ, Kjersti; Wagner, Åse Kari H.

   (2021)

   Gutter trenger ikke annen undervisning enn jenter.

   Forskersonen.no

  • Wagner, Åse Kari H.; Lundetræ, Kjersti; ten Braak, Dieuwer; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2021)

   Læring for livet - Har vi egentlig et "gutteproblem"?.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2021)

   Analfabetisme.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

  • Lundetræ, Kjersti

   (2020)

   Allerede før skolestart har jentene et forsprang.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2020)

   En vill lek med tall i kvalitetsmeldingen.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.774-74.

  • Lundetræ, Kjersti; Tharaldsen, Kjersti Balle; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2020)

   Læring for livet.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2019)

   Jo, norske elever har lært mer.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2019)

   På sporet –et forskningsbasert eksempel på tidlig innsats.

  • Thomson, Jenny; Foldnes, Njål; Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Njå, Morten Bergsten; Uppstad, Per Henning

   (2019)

   Can childrens instructional gameplay Activity be used as a diagnostic indicator of Reading difficulties?.

  • Solheim, Oddny Judith; McTigue, Erin ; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning; Schwippert, Knut

   (2019)

   Hvor tidlig oppstår kjønnsforskjeller i lesing? En studie av hvordan gutter og jenters leseferdighet utvikler seg gjennom de to første årene på skolen.

  • Lundetræ, Kjersti; Abrahamsen, Nina Kristin

   (2019)

   Brødre leste 312 bøker i sommer.

  • Solheim, Oddny Judith; Frijters, Jan; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2019)

   Effectiveness of an early reading intervention: a group randomized trial.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2019)

   La vekk mobilen, tok frem bøkene.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2019)

   Vi vet for lite om skjermbruk og leseferdigheter.

  • Solheim, Oddny Judith; Frijters, Jan C.; Uppstad, Per Henning; Lundetræ, Kjersti

   (2019)

   Early reading intervention – a promising way to reduce inequity in education?.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2019)

   På sporet – et eksempel på tidlig intensiv opplæring i lesing. .

   Bedre Skole

   ISSN 0802-183X.

   Volum 31.

   Hefte 3.

   s.50-55.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2019)

   Dagsnytt 18, NRK. Norske 15-åringer med dårligere leseferdigheter. .

  • Lundetræ, Kjersti; Kyle, Fiona; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2018)

   Does Early reading intervention in first grade reduce the incidence of reading difficulties?.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2018)

   Når skal barnet begynne på skolen?.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2018)

   Svært begrenset læringsutbytte av lekser.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2018)

   Store skilnader mellom born fødd tidleg og seint på året.

  • Esmaeeli, Zahra; Lundetræ, Kjersti

   (2018)

   Familial risk and environmental protective factors of literacy skill: A multifactorial perspective .

  • Lundetræ, Kjersti; Sunde, Kristin

   (2018)

   God begynneropplæring i lesing.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2018)

   Hva kan en lære om elevens leseferdighet gjennom å høre dem lese ukjent tekst.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Lundetræ, Kjersti; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   Les for meg også!.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2018)

   Hva er viktig i utformingen av intensive tiltak for elever som strever med lesing? Erfaringer fra På sporet – prosjektet.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2018)

   På sporet. Workshop om innholdet i intervensjonen.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2018)

   Leseflyt.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

  • Sunde, Kristin; Furnes, Bjarte Reidar; Lundetræ, Kjersti

   (2018)

   Introducing the letters in a faster pace - does it contribute to the development of children's literacy skills in grade 1? .

  • Lundetræ, Kjersti

   (2018)

   Lesing (og skriving), lek og læring.

  • Lundetræ, Kjersti; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Den samme leseleksa passer ikke for alle .

  • Kyle, Fiona; Lundetræ, Kjersti; Schwippert, Knut; Solheim, Oddny Judith

   (2017)

   Is remedial reading intervention in first grade more effective than remedial reading intervention in second grade?.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith

   (2017)

   Tyttöjen lukutaito ei ehkä olekaan poikia parempi – Kokeet vain suosivat tyttöjä.

  • Sunde, Kristin; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2017)

   Progresjon i bokstavinnlæringen - stor endring på kort tid.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti

   (2017)

   Reading Tests At School: Why Are Girls Better Than Boys?.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2017)

   På sporet - tidlig intervensjon for elever i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker.

  • Gabrielsen, Egil; Lundetræ, Kjersti

   (2017)

   Indikerer de norske PIRLS-resultatene et behov for å justerenretningslinjene for skolestart?.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2017)

   Tidlig lese- og skriveopplæring i Norden.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2017)

   Poor reading skills in Nordic countries link to poor health.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2017)

   Elever som strever med lesing.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith

   (2017)

   Lecture: pourquoi des différences entre garçons et filles?.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti

   (2017)

   Are girls really better at reading than boys – or are the tests painting a false picture?.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith

   (2017)

   Lettura, le ragazze sono più brave dei maschi? Uno studio smentisce.

  • Kyle, Fiona; Lundetræ, Kjersti; Schwippert, Knut; Frijters, Jan; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2017)

   Is remedial reading intervention in first grade more effective than remedial reading intervention in second grade?.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti

   (2017)

   Are girls really better at reading than boys, or are the tests painting a false picture?.

  • Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Stadig mer kunnskap om begynneropplæringen i norsk skole.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti

   (2017)

   Buben lesen anders.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith

   (2017)

   Können Mädchen doch nicht besser lesen als Jungen?.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Are girls really better at reading than boys?.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2017)

   Mange i Norden leser så dårlig at det kan gå på helsa løs.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2017)

   På sporet: resultater fra intervensjonen på 1 og 2 trinn.

  • Wagner, Åse Kari H.; Foldnes, Njål; Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2017)

   På sporet - effekt av tidlig innsats for andrespråkselever med risiko for å utvikle lese- og skrivevansker.

  • Rongved, Elisabeth; Lundetræ, Kjersti; Sunde, Kristin

   (2017)

   Førsteklassingene lærer bokstavene raskere.

  • Solheim, Oddny Judith; Jan, Frijters; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2016)

   ON TRACK READING INTERVENTION IN GRADE ONE FOR CHILDREN AT-RISK FOR READING DIFFICULTIES: A GROUP RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL.

  • Uppstad, Per Henning; Lundetræ, Kjersti

   (2016)

   På sporet – effekt av tidlig innsats for minoritetsspråklige elever med risiko for å utvikle lese- og skrivevansker.

  • Esmaeeli, Zahra; Lundetræ, Kjersti; Kyle, Fiona

   (2016)

   MODELING THE EARLY PATH OF WORD READING: EFFECT OF EMERGENT LITERACY, HOME LITERACY ENVIRONMENT AND FAMILY BACKGROUND.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2016)

   Effekt av På sporet-intervensjonen i 1. og 2. klasse.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2016)

   De raske bokstavene.

  • Uppstad, Per Henning; Foldnes, Njål; Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Wagner, Åse Kari H.

   (2016)

   Effect of early intervention for minority children at-risk for reading difficulties.

  • Rongved, Elisabeth; Lundetræ, Kjersti

   (2016)

   Children’s risk of reading and writing difficulties can be identified early.

  • Uppstad, Per Henning; Lundetræ, Kjersti; Rongved, Elisabeth

   (2016)

   Lesesenteret på Utdanningskonferansen 2016.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2016)

   Identifisering av elever med økt risiko for vansker med lesing og skriving.

  • Gabrielsen, Egil; Lundetræ, Kjersti

   (2016)

   Health-related skill differences.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2016)

   Is the PISA test more female friendly than PIAAC measurement of skills? New evidence on gender differences.

  • Lundetræ, Kjersti; Thomson, Jenny; Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   Rhythmic timing in school starters as a predictor of poor word reading and spelling skills at end of grade 1..

  • Lundetræ, Kjersti

   (2016)

   Hjernens utvikling hos barn: La barna avbryte høytlesningen.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2016)

   Anbefaler to bokstaver i uka.

  • Esmaeeli, Zahra; Lundetræ, Kjersti; Kyle, Fiona

   (2016)

   Children at Family-Risk of Reading Difficulties: Modeling the Early Path of Emergent Literacy Skills and Home Literacy Environment (HLE) at School Start..

  • Solheim, Oddny Judith; Birkedal, Inga Kjerstin; Lundetræ, Kjersti

   (2015)

   Identification of at-risk children: Teacher based judgements versus On Track assessment.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2015)

   On Track; Why early reading intervention?.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2015)

   Fordeler ved å lese bøker.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2015)

   Prøvene brukes feil i Oslo.

  • Esmaeeli, Zahra; Lundetræ, Kjersti

   (2015)

   Emergent Literacy Skills of Children by Reading Onset: First-Language, Bilingual, and Second-Language Learners of Norwegian.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2015)

   ABC, LES, SKRIV, FORSTÅ - en hermeneutisk tilnærming til tidlig intervensjon i lesing .

  • Lundetræ, Kjersti; Tønnessen, Finn Egil; Uppstad, Per Henning

   (2015)

   Misbruk av hjerneforskning.

  • Uppstad, Per Henning; Lundetræ, Kjersti

   (2015)

   Oppdager ikke dysleksi hos minoritetsspråklige.

  • Bergersen, Vibeke; Lundetræ, Kjersti

   (2015)

   Sammenhengen mellom leseaktiviteter i hjemmet og leseferdighet.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2015)

   Springbrett til rask læring.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2015)

   Lærer å lese på feil måte.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2015)

   Bli kjent med På sporet opplegget og kartleggingsappen Lesestart.

  • Rasmussen, Ann Elin; Lundetræ, Kjersti

   (2015)

   Bokstavinnlæring og metodevalg i norske skoler.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2015)

   Feil å øve til kartleggingsprøvene.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2015)

   Identification of at-risk children in the On Track project.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2015)

   Hva kartleggingsprøvene kan brukes til.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2015)

   Resultater og erfaringer fra det første året i På sporet.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2015)

   Exploring gaming data to predict severity of reading difficulty in minority children.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith

   (2015)

   Suksess for lese- og skriveprosjektet På sporet.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2015)

   På tide med raske bokstaver?.

  • Esmaeeli, Zahra; Lundetræ, Kjersti

   (2014)

   Emergent literacy skills and Vocabulary: First- and Second-language children.

  • Mykletun, Reidar J.; Gabrielsen, Egil; Lundetræ, Kjersti; Furunes, Trude

   (2014)

   Reading skills and work life participation among adults aged 41 years or more?.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2014)

   Presentasjon av På sporet prosjektet.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2014)

   Nettbrettløsninger i På sporet-prosjektet.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2014)

   Hva kjennetegner god begynneropplæring.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning; Håland, Anne

   (2014)

   Hva kjennetegner god begynneropplæring i lesing og skriving? God praksis i begynneropplæringen..

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning; Håland, Anne

   (2014)

   God praksis i begynneropplæringen i lesing og skriving.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti

   (2013)

   Fortsatt grunn til bekymring for norske gutters lesing?.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti

   (2013)

   On track.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Lundetræ, Kjersti; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2013)

   They will catch up, right? gender differnces in toddlers language.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2013)

   Gode lesere føler seg friskere.

  • Wagner, Åse Kari H.; Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2013)

   På sporet-prosjektet.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2013)

   Rødt lys dersom barnet ditt bare leser det han/hun må.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2013)

   Bokstaver er ikke til besvær.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning; Nybø, Lene

   (2013)

   Må leksa lese fem ganger?.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2013)

   Leseferdighet viktig for å kunne ta vare på helsa.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2013)

   Reading Is Good for Your Health.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2013)

   Leseferdighet og egenopplevd helse.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti

   (2013)

   Hvor store er egentlig kjønnsforskjellene? En sammenligning av PIRLS og nasjonale prøver i lesing på 5. trinn.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2013)

   -Bli ferdig før jul!.

  • Lundetræ, Kjersti; Wagner, Åse Kari H.

   (2013)

   Kamp om å få bli med.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti

   (2012)

   Hva vet vi om den norske befolknings lesing nå?.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2012)

   Lese- og skrivevansker – Hva gir grunn til bekymring på mellomtrinnet?.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2011)

   Skills and employment.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti

   (2011)

   Fanges opp, men følges ikke opp.

  • Lundetræ, Kjersti; Gabrielsen, Egil; Stokke, Reidar

   (2011)

   Leseferdigheter og egenopplevd helse.

  • Lundetræ, Kjersti; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2011)

   Matematikkutvikling hos premature barn, hva vet vi?.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2011)

   Ungdom og basisferdigheter.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2010)

   Bekymret for lesesvake.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2010)

   20 000 bergensere sliter med å lese: -Redde for å dumme seg ut. -Slik kan du bli bedre.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2010)

   Regnevansker og tiltak.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2010)

   Hva er lesing i internasjonale leseundersøkelser?.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2009)

   Ha papira i orden.

  • Mykletun, Reidar J.; Gabrielsen, Egil; Lundetræ, Kjersti; Furunes, Trude; Mykletun, Arnstein

   (2008)

   DOCUMENT READING SKILLS AND PARTICIPATION IN WORKING LIFE FOR WORKFORCE AGED 26-65 YEARS.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2007)

   Numeralitet - matematikken hverdagen krever.

   ?

   Hefte jan.07.

   s.41-45.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2007)

   Hvordan står det egentlig til med voksnes lesing i Norge?.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2007)

   Om lesing, lese- og skrivevansker og tilrettelegging av teoriprøven.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2007)

   Øvelse gjør mester - også for leseferdighetene.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2007)

   Assessment of own mathematical skills - dependent on gender?.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2019)

   Manual. ABC-les-skriv-forstå.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti

   (2019)

   Skolestart.

  • Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2017)

   GraphoGame Norsk.

  • Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2016)

   Bokstaver!.

  • Lundetræ, Kjersti

   (2015)

   På sporet ABC (BM).

  • Lundetræ, Kjersti

   (2015)

   På Sporet rytmetest (versjon 1.0).

  • Lundetræ, Kjersti

   (2010)

   "Leseevne skaper klasseskille" Bok-Norge møter Anniken Huitfeldt og LO.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway