Marit Aasen

Universitetslektor i lesevitenskap

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
OD B-24113

Bio

Jeg er ansatt som universitetslektor ved Lesesenteret siden september 2015. Min bakgrunn er master i Lesevitenskap og 20 år som lærer i grunnskolen. Jeg har kompetanse innen fagområdene andrespråkspedagogikk, lesing og skriving som grunnleggende ferdighet i alle fag, skolebibliotek og engasjerende leseundervisning rettet mot mellomtrinnet (4. - 7. trinn).

Jeg har ledet arbeidet med å utvikle innhold for mellomtrinnet i Språkløyper.no -nettbasert kompetanseutvikling for lærere i språk, lesing og skriving. Videre underviser jeg i videreutdanningen (KFK) Andrespråkspedagogikk og er veileder på erfaringsbasert master i Lærerspesialist . Ellers er jeg engasjert i ordningen Desentralisert kompetanseutvikling i partnerskap (DEKOMP)

 

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Aasen, Marit

   (2024)

   Tilpasset opplæring for elever med svake leseprestasjoner på femte trinn. En kvalitativ studie.

   ISBN 9788215053240.

 • Formidling
  • Aasen, Marit; Aske, Jorunn

   (2024)

   Når teori og praksis byr opp til dans. Samskaping av leseundervisning i partnerskap .

   Skriv! Les!;

   2024-05-07 - 2024-05-08.

  • Aasen, Marit; Fitjar, Camilla; Fuglestad, Unni

   (2024)

   Likeverdig tilbud og felles praksis i lese- og skriveopplæringen: Ulike forståelser i spill.

   Skriv! Les!;

   2024-05-07 - 2024-05-08.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Aasen, Marit; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2023)

   Hvordan kan du velge engasjerende tekster?.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Aasen, Marit; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2023)

   Hvordan kan tekstene gjøres relevante?.

  • Aasen, Marit

   (2023)

   Tekst i kontekst.

   Planleggingsdag Rolland skole;

   2023-01-02.

  • Aasen, Marit

   (2023)

   Rike oppgaver.

   Samling utviklingsarbeid Rolland skole;

   2023-02-14.

  • Aasen, Marit

   (2023)

   Pedagogisk loppemarked.

   Samling utviklingsarbeid Rolland skole;

   2023-04-18.

  • Aasen, Marit

   (2023)

   Dialogisk undervisning.

   Utviklingsarbeid Ytre Arna skole;

   2023-01-31.

  • Aasen, Marit

   (2023)

   Siste nytt fra leseforskning.

   Utviklingsarbeid Ytre Arna skole;

   2023-04-25.

  • Aasen, Marit

   (2023)

   Å få vist sin lesekompetanse.

   Utviklingsarbeid Greverud skole;

   2023-01-25.

  • Aasen, Marit

   (2023)

   Hva er DEKOMP?.

   Oppstartssamling ;

   2023-09-25.

  • Aasen, Marit; Mitchell, Monica Gundersen; Inga Kjerstin, Birkedal

   (2023)

   Kultur for lesing - bare fine ord?.

   Onsdagspresentasjon ;

   2023-11-08.

  • Rangnes, Hege; Aasen, Marit

   (2023)

   Eksplisitt undervisning i leseforståelse: smarte grep for å utvikle elevenes leseferdigheter.

  • Mitchell, Monica Gundersen; Aasen, Marit

   (2022)

   Skolebiblioteket og LK20 - mer enn "Rett bok til rett leser".

   Nasjonal konferanse om lesing. Mellom - motiverende tekstarbeid på mellomtrinnet;

   2022-04-04 - 2022-04-05.

  • Aasen, Marit

   (2022)

   Den andre leseopplæring - Engasjerende tekstarbeid på mellomtrinnet.

   Fagdag ;

   2022-10-27.

  • Aasen, Marit

   (2022)

   Engasjerende leseopplæring - Hva kan skolebiblioteket bidra med?.

   Nettverksmøte skolebibliotekarer i Rogaland;

   2022-11-01.

  • Aasen, Marit; siri, ingvaldsen

   (2019)

   Skulebiblioteket som pedagogisk ressurs.

   Språkløyper;

   2019-01-15 - .

  • Aasen, Marit; Skaftun, Atle

   (2019)

   Muntlighet mellom teori og praksis.

   Skriv! Les!;

   2019-05-07 - 2019-05-09.

  • Aasen, Marit

   (2019)

   Fagdag om å lede Språkløyper.

   Oppstartssamling Språkløyper;

   2019-04-01 - 2019-04-25.

  • Aasen, Marit

   (2019)

   Skolebibliotek som pedagogisk ressurs.

   Bibliotekpolitisk seminar ;

   2019-09-19.

  • Aasen, Marit

   (2019)

   Språkløyper - Skolebibliotek som pedagogisk ressurs .

   Nettverksmøte Skolebibliotek i Vestfold;

   2019-10-10.

  • Aasen, Marit

   (2019)

   "Lærer, hvorfor skal jeg lese dette?" Om å skape mening fra tekst.

   Skolemøtet i Rogaland;

   2019-11-15.

  • Aasen, Marit

   (2019)

   Lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag.

   Dekom - Fagdag i nettverk;

   2019-01-02 - 2019-09-02.

  • Aasen, Marit

   (2019)

   "Fagfornyelsen: Hva og hvorfor -hvordan?.

   Dekom - Fagdag i nettverk;

   2019-08-13.

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord; Aasen, Marit

   (2019)

   Fagfornyelsen og verdigrunnlaget i overordnet del.

   Planleggingsdag for friskolene. Desentralisert ordning for kompetanseutvikling;

   2019-08-14.

  • Skaftun, Atle; Aasen, Marit; Sæbø, Johanne Ur

   (2018)

   Muntlighet mellom teori og praksis på mellomtrinnet.

   Dialog og læring;

   2018-10-25 - 2018-10-26.

  • Aasen, Marit

   (2018)

   Lesing og skriving i begynneropplæring -noen praksiseksempler fra lærere i videreutdanning.

   Lesekonferansen;

   2018-03-19 - 2018-03-20.

  • Aasen, Marit

   (2018)

   Kartlegging av arbeid med skjønnlitterære tekster.

   Språkløyper.no;

   2018-10-01 - .

  • Aasen, Marit

   (2018)

   Kva skjer når me les skjønnlitteratur.

   Språkløyper;

   2018-10-01 - .

  • Aasen, Marit

   (2018)

   Litterære samtaler.

   Språkløyper;

   2018-10-01 - .

  • Aasen, Marit

   (2018)

   Ulike tilnærminger til litteratur.

   Språkløyper;

   2018-10-01 - .

  • Aasen, Marit

   (2017)

   Hva er språk, og hvordan lærer vi språk?.

   Språkløyper/UiS.no;

   2017-08-15 - .

  • Aasen, Marit

   (2017)

   Klasseromsdialogen.

   Språkløyper/UiS.no;

   2017-08-15 - .

  • Aasen, Marit

   (2017)

   Nyankomne minoritetsspråklige elever.

   Språkløyper;

   2017-08-15 - .

  • Hoem, Toril Frafjord; Aasen, Marit

   (2016)

   La det være et eventyr å lese lærebøker.

   Redaktørforum;

   2016-05-30.

  • Rangnes, Hege; Aasen, Marit

   (2016)

   Arbeid med ord i førlesingsfasen - del 1.

   Nasjonal lesekonferanse;

   2016-03-14 - 2016-03-15.

  • Hoem, Toril Frafjord; Aasen, Marit

   (2016)

   La det bli et eventyr å lese lærebøker.

   Fagseminar;

   2016-05-30.

  • Scarbocci, Paolo Haaland; Håland, Anne; Aasen, Marit

   (2016)

   Lesing og skriving i norskfaget.

  • Aasen, Marit

   (2015)

   Lesing og leseopplæring i klasserom preget av mangfold.

   2. storsamling i Kompetanse for mangfold;

   2015-11-26.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Aasen, Marit; Birkedal, Inga Kjerstin; Sæbø, Johanne Ur

   (2019)

   Leseforståelse.

  • Rangnes, Hege; Aasen, Marit

   (2017)

   Arbeid med språk og vokabular.

  • Berge, Ingeborg Margrete; Njå, Morten; Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni ; Aasen, Marit; Mørk, Peter; Lorentzen, Vibeke; Kringstad, Trude; Lønnum, Marthe

   (2016)

   Å være lese- og skrivelærer - Introduksjonspakke i Språkløyper.no.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway