Erfaringsbasert master for lærerspesialister

Dette er en erfaringsbasert master innen lærerspesialistutdanningen. For å søke dette studiet må du ha 60 studiepoeng innen et lærerspesialiststudium i norsk eller begynneropplæring fra Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Varighet

1 år / to semester

Studieavgift

Kr. 55.000

Studiepoeng

30

Undervisning

Samlingsbasert

Søknadsperiode

Utløpt

Om lærerspesialistordningen

Regjeringen har bestemt at lærerspesialistordningen skal avvikles gradvis. Lesesenteret vil tilby studenter som allerede har fullført 60 studiepoeng i et lærerspesialiststudie å fullføre den erfaringsbaserte masteren på 30 studiepoeng en siste gang høsten 2024 og våren 2025. Fullføring av masteren gir lektorkompetanse i norsk skole.

Erfaringsbasert master for lærerspesialister

Studiebeskrivelse

Dette er en erfaringsbasert master innen lærerspesialistutdanningen. For å søke dette studiet må du ha 60 stp. innen et lærerspesialiststudium i norsk eller begynneropplæring.

kvinnelig lærer ved tavle

Studiet er en påbygning av lærerspesialiststudier i norsk eller begynneropplæring (60 stp.) og vil gi studentene en erfaringsbasert mastergrad. Mer informasjon finnes i emneplan for studiet. 

Innhold 

Studiet er samlingsbasert. Det vil være to samlinger à tre dager hvert semester som inneholder forelesinger, skrivekurs, seminarframlegg, samtaler og diskusjoner.

Arbeidskrav i studiet er prosjektskisse og muntlig presentasjon. Disse må være godkjent for å kunne levere masteroppgaven.

En masteroppgave på 20–30 000 ord gir studenten mulighet til å demonstrere ekspertise i et valgt forskningsemne. Oppgaven skal ha en substansiell forskningskomponent som bygger på relevante teorier og metoder, samt empiri fra skolefeltet. Studenten få individuell og gruppebasert veiledning på egne prosjekt.

Vurdering

Masteroppgave.

Opptakskrav og søknad 

Opptakskrav er fullført 60 studiepoeng lærerspesialiststudium i norsk eller begynneropplæring fra Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.
Studiet har 25 plasser. Ved oversøking rangerer vi studenter etter gjennomsnittskarakter fra lærerspesialiststudiet. Loddtrekning kan gjøres der flere står likt.

Finansiering 

Studieavgift: kr. 55 000,- 

Dette studiet er ikke en del av Utdanningsdirektoratets ordinære studietilbud i ordningen «Kompetanse for kvalitet». Studenter til studiet kan likevel søke finansiering på Udirs søkeportal under «andre studier».  I Udirs søkeportal, må det opplyses om navn på studiet samt studieavgift. Udirs søknadsportal er åpen i perioden 1. februar til 1. mars.

Hva er en erfaringsbasert master?

En erfaringsbasert master (90 stp.) bygger på generell høgskole- eller universitetsutdanning pluss yrkeserfaring, og gir 1,5 eller 2 års fordypning.

person ved laptop. Foto: Christin Hume

En erfaringsbasert master kan ikke bygges videre til en vitenskapelig master eller doktorgrad.
Den skiller seg fra en vitenskapelig master (120 stp.), som bygger på grunnutdanning i faget (90 stp.) og som kan bygges videre til en doktorgrad.
I begge masterløpene skrives det masteroppgave.

Informasjon om studiet

Emneplan

Trykk på lenken for beskrivelse:

VLS501: Masteroppgave

Samlinger 2024/2025
Høst 2024:

10.-12. september 12.-14. november

Vår 2025:

21.-23. januar 4.-6 mars

Karrieremuligheter

Studiet retter seg mot erfarne lærere i hele grunnskoleløpet som ønsker profesjonell videreutvikling. Studiet passer godt for lærere som leder faglig utviklingsarbeid på egen skole, eller som ønsker å ha en slik lederrolle.

Faglig ansvarlig

Professor i lesevitenskap
51833264
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Lurer du på noe? Kontakt våre studiekoordinatorer!

Rådgiver
51831617
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Rådgiver
51833145
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF