Hopp til hovedinnhold

Erfaringsbasert master for lærerspesialister

Har du 60 studiepoeng videreutdanning til lærerspesialist, kan du fortsette med erfaringsbasert master for lærerspesialister.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

1 år / 2 semestre

Studiepoeng

30

Undervisning

Samlingsbasert

Søknadsfrist

1. juni

Studieavgift

Kr. 55 000 Søk finansiering innen 1. mars på Udirs søkeportal under «andre studier». NB: Dette er to separate søknader. Du kan få godkjent opptak på studiet også uten finansieringsordning fra Udir.

Lærerspesialistutdanningen er for deg som ønsker en faglig karrierevei samtidig som du beholder undervisning som din hovedoppgave.

Hva er en erfaringsbasert master?

En erfaringsbasert master (90 stp) bygger på generell høgskole- eller universitetsutdanning pluss yrkeserfaring, og gir 1,5 eller 2 år med et nytt fag.

Den skiller seg fra en vitenskapelig master (120 sp), som bygger på grunnutdanning i faget (90 sp), og gir 3,5 års studier i samme faget og kan bygges videre til en doktorgrad.

I begge masterløpene skrives det masteroppgave.

En erfaringsbasert master kan ikke bygges videre til en vitenskapelig master.

Erfaringsbasert master for lærerspesialister

Studiebeskrivelse

Dette er en erfaringsbasert master innen lærerspesialistutdanningen. For å søke dette studiet må du ha 60 studiepoeng innen et lærerspesialiststudium i norsk eller begynneropplæring.

Studiet er en påbygning av lærerspesialiststudier i norsk eller begynneropplæring (60 studiepoeng) og vil gi studentene en erfaringsbasert mastergrad. Mer informasjon finnes i emneplan for studiet. 

Innhold 

Studiet er samlingsbasert. Det vil være en samling à tre dager hvert semester som inneholder skrivekurs, seminarframlegg, samtaler og diskusjoner 

En masteroppgave på 50 – 80 sider gir studenten mulighet til å demonstrere ekspertise i et valgt forskningsemne. Oppgaven skal ha en substansiell forskningskomponent som bygger på relevante teorier og metoder, samt empiri fra skolefeltet. Studenten få individuell og gruppebasert veiledning på egne prosjekt.

Vurdering

Muntlig presentasjon (arbeidskrav)

Masteroppgave

Opptakskrav og søknad 

Opptakskrav er fullført 60 studiepoeng lærerspesialiststudium i norsk eller begynneropplæring. 

Søknad skjer lokalt.

Finansiering 

Studieavgift: kr. 55 000,- 

Dette studiet er ikke en del av Utdanningsdirektoratets ordinære studietilbud i ordningen «Kompetanse for kvalitet». Studenter til studiet kan likevel søke finansiering på Udirs søkeportal under «andre studier».  I Udirs søkeportal, må det opplyses om navn på studiet samt studieavgift. Udirs søknadsportal er åpen i perioden 1. februar til 1. mars.

Informasjon om studiet

Emnebeskrivelse

Trykk på lenken for beskrivelse:

VLS501: Masteroppgave

Samlinger høsten 2021

7.-9. september

16.-18. novemberBegge samlingene varer fra 09.00-15.30

Karrieremuligheter

Studiet retter seg mot erfarne lærere i hele grunnskoleløpet som ønsker profesjonell videreutvikling, og som ønsker å ta et spesielt ansvar for den kollektive kompetansen og utviklingen på egen skole. Studiet passer godt for lærere som allerede har tatt lederroller i faglig utviklingsarbeid, eller fungerende lærerspesialister som ønsker å få formalisert sin kompetanse.

Lurer du på noe?

51833556
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraFakultetsadministrasjonen UHAdministrasjon SLF
Rådgiver
51833145
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraFakultetsadministrasjonen UHAdministrasjon SLF
Rådgiver
51833264
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Professor
Logo - Lesesenteret