Marte Pupe Støyva

Stipendiat i utdanningsvitenskap

Lesesenteret
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
OD B-2489

Bio

Eg er doktorgradsstipendiat ved Lesesenteret på Universitetet i Stavanger, og i mitt ph.d.-prosjekt undersøker eg prosessane som førekjem undervegs i autentiske og komplekse leseprosessar. Prosjektet tar for seg handtering av ulike akademiske tekstar i høgare utdanning, med særleg vekt på kva teknologisk utvikling har å seie for måten vi les på. Anne Mangen (Universitetet i Stavanger) er rettleiar for prosjektet, og Marte Blikstad-Balas (Universitetet i Oslo) er bi-rettleiar.

Eg har mastergrad i nordisk og lesevitskap frå Universitetet i Stavanger (2020), bachelorgrad i litteraturvitskap frå Universitetet i Bergen (2014) og eg har jobba som spesialbibliotekar på Universitetsbiblioteket i Stavanger.

Mine interessefelt er akademisk lesing, kroppsleg lesing og lesing i høgare utdanning.

Kontakt meg gjerne om du har spørsmål eller er interessert i å høyre meir om mi forsking ved Lesesenteret.

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Støyva, Marte Pupe

   (2022)

   Korleis forske på lesing av akademiske tekstar i ei digital tid?.

   Skriv! Les!;

   2022-05-10 - 2022-05-11.

  • Støyva, Marte Pupe

   (2022)

   Lesing og konsentrasjon.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway