Møte i læringsmiljøutvalget 21.09.2022

Onsdag 21. september 2022 kl. 12:00-15:00,
Arne Rettedals hus, Campus Ullandhaug,
AR T-401 (Styrerom).

Møtedagen 21.09.2022 er felles møtedag for læringsmiljøutvalget og utdanningsutvalget.

Publisert Sist oppdatert

Det er utdanningsutvalget (UU) og læringsmiljøutvalget (LU) som til sammen utgjør UiS sine sentrale utvalg for kvalitet i utdanningene. De to utvalgene har felles møtedager der både utvalgsspesifikke saker og fellessaker behandles. Møtedagene for utvalgsmøtene i kalenderåret 2022 ble fastsatt i sak LU 11/21 - Utvalgets møteplan for 2022.

De to utvalgenes møter overlapper hverandre, slik at fellessaker behandles av begge utvalg samtidig. Møtet gjennomføres som hybridmøte, der fysisk oppmøte på styrerommet kombineres med deltakelse per nett for dem som er helt avskåret fra å være fysisk tilstede.

Utvalgenes felles møtedag starter med en møtedel der kun utdanningsutvalget deltar. I denne møtedelen behandler utdanningsutvalget sine utvalgsspesifikke saker (UU-saker). Deretter følger en møtedel der begge utvalgene deltar, og der utvalgene behandler fellessaker (KU-saker). Møtedagen avsluttes med en møtedel der kun læringsmiljøutvalget deltar. I denne møtedelen behandler læringsmiljøutvalget sine utvalgsspesifikke saker (LU-saker).

Les mer om læringsmiljøutvalget på læringsmiljøutvalgets side på uis.no. Læringsmiljøutvalgets møter og saker publiseres på læringsmiljøutvalgets side på OpenGov.