Hopp til hovedinnhold

Kom i kontakt med våre studenter

Universitetet i Stavanger ønsker å legge til rette for at studenter og arbeidsliv kan knytte kontakt og samarbeide.

Publisert: Endret:

Fem personer sitter rundt et bord.

Du og din virksomhet kan møte våre studenter ved å invitere til bedriftspresentasjoner eller å ha stand på campus. Dere kan også inngå samarbeid med UiS-studenter hvis dere har oppgaveforslag som kan være aktuelle tema i en bachelor- eller masteroppgave. Kanskje dere ønsker å rekruttere en student? Mulighetene er mange. 

Forslag til bachelor- eller masteroppgave 

Har du eller din virksomhet oppgaveforslag fra arbeidslivet til studenter ved universitetet? Dine problemstillinger kan være aktuelle både for bachelor- og masterstudenter.

Opprett en bruker og registrer ditt oppgaveforslag i UiS sin samarbeidsportal.  

En av våre vitenskapelige ansatte vil vurdere ditt forslag og sørge for at det blir gjort tilgjengelig for studenter innenfor aktuelt fagområde. 

Besøk UiS samarbeidsportal 

Har du en problemstilling/case som kan løses av studenter? 

UiS vektlegger tverrfaglighet både innenfor utdanning og forskning, gjerne i tett samarbeid med samfunn og arbeidsliv.

Hvis din virksomhet har forslag til en case som dere ønsker å samarbeide med tverrfaglige studentteam om, kan dere melde det inn i vår portal for casebaserte oppgaver – InGenious som er en del av vår Samarbeidsportal.  

Opprett en bruker og foreslå din problemstilling/case. 

Bedriftspresentasjoner og stands 

Bedriftspresentasjonene vil normalt fokusere på virksomhetens arbeidsområder, aktuelle arbeidsoppgaver, og hvilken kompetanse bedriften er på utkikk etter ved rekruttering.

En bedriftspresentasjon kan være generell eller knyttet til mer spesifikke temaer, for eksempel internships, oppgavesamarbeid eller workshops. Bedriften står selv for innholdet, men studentforeninger bidrar med tilrettelegging og informasjonstiltak. De kan også komme med nyttige innspill på hva som kan være interessant for studentene. 

Bedrifter som vil markedsføre seg ovenfor studenter med tanke på rekruttering eller annen informasjon, kan ta direkte kontakt med den aktuelle student- eller linjeforening (lenke). 

Andre måter å møte studenter på kan være: 

 • Arrangementer som bedriften selv arrangerer utenfor campus 
 • Konkurranser 
 • Q&A-møter 
 • Workshops 
 • Speed-dating 
 • Debatter 
 • Stand på campus 

Vi gjør oppmerksom på at det ikke kan holdes bedriftspresentasjoner på campus i eksamensperiodene. Det kan heller ikke avholdes standvirksomhet på campus uten avtale med studentorganisasjonen StOr (lenke). 

Hvis du trenger rådgivning for hvilke aktiviteter som passer best til ønsket formål, ta kontakt på arbeidslivskontakt@uis.no 

Karrieredager og næringslivsdager 

Det arrangeres flere karriere-, bransje- og næringslivsdager ved UiS. De fleste av disse arrangementene er student- og linjeforeningene ansvarlig for, enten alene eller i samarbeid med UiS. Alle arrangementene er åpne og gratis for studenter ved UiS.

For påmelding til disse arrangementene ta kontakt med den ansvarlige linjeforening, eller send epost til arbeidslivskontakt@uis.no for mer informasjon.  

I begynnelsen av januar hvert år arrangerer vi karrieredag for våre sykepleiestudenter. I den anledning ønsker vi representanter fra spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, aktuelle fagforeninger og bemanningsbyrå velkommen til å stå på stand. Er dette av interesse for deg eller din arbeidsplass? Ta kontakt på sykepleiepraksis@uis.no innen 1. desember for å melde deg på. 

Har dere praksisplasser å tilby våre studenter?  

Flere studieprogram ved UiS har praksis som en del av utdanningen. Mange av studiene våre er rammeplanstyrte utdanninger hvor praksis er en obligatorisk del av utdanningen.

Vi har imidlertid også praksisordninger og internships i flere andre utdanninger. 

 • Lærerutdanninger (grunnskolelærer, barnehagelærer, lektorutdanning, og PPU) 
 • Sosialfag (sosialt arbeid og barnevern) 
 • Helsefag (sykepleie, paramedisin, spesialsykepleie, jordmor, helsesykepleie og kreftsykepleie) 
 • Mediefag (journalistikk og fjernsyns- og multimedieproduksjon) 
 • Samfunnsfag (statsvitenskap og sosiologi) 
 • Økonomi og administrasjon  

Har din virksomhet praksisplasser å tilby kan du ta kontakt med ansvarlige for de ulike fagområdene. 

For Sosialfag Aase Bø-Rygg (sosialt arbeid) og Ingunn Øyre (barnevern)

For Helsefag – sykepleiepraksis@uis.no eller helsefag@uis.no 

For Mediefag og Samfunnsfag - post-ims@uis.no

Rekrutter en student 

Har din virksomhet ledige stillinger som er relevante for våre studenter og nyutdannede, kan du registrere det i UiS sin samhandlingsportal.

Stillinger som publiseres skal være aktuelle heltids- og deltidsstillinger, sommerjobber, stipend, trainee, internships og praktikantstillinger. 

Formidling av stillingene er gratis og de godkjennes av oss før de blir publisert. Stillingene blir tilgjengelig for studentene på våre studentsider. 

Registrer ledige stillinger 

Studentorganisasjonen StOr og linjeforeninger for studenter ved UiS 

Det er et aktivt studentmiljø ved UiS som ledes av studentorganisasjonen StOr. De fleste studieprogrammene har også egne linjeforeninger som på ulike måter samarbeider med arbeidslivet.

I tillegg er det studentforeninger som representerer ulike interesser, sportsaktiviteter og organisasjoner.  

Les mer om StOr

Studentlinjeforeninger ved UiS

Den mer eller mindre ultimate guiden til å studere i Stavanger

Alt du lurer på om å studere på UiS (og litt til).

Hvem fortjener Begeistringsprisen?

Hvert år deler Studentpresten, UiS, StOr og SiS ut en pris til en student, studentorganisasjon eller linjeforening som p...

Linjeforeningen for elektro og data

LED er linjeforeningen for studenter som går elektro & data.

FIKS UiS

FIKS UiS er en forening for studenter ved Institutt for Kultur- og Språkvitenskap (IKS) ved UiS

Økonomistudentenes Foreningen

Økonomistudentenes Forening, også kalt ØSF, er en linjeforening ved Handelshøyskolen på UiS.

Linjeforeningen for Industrial Asset Management

LIAM er linjeforeningen til masterprogrammet Industrial Asset Management (Industriell Teknologi og Driftsledelse).

Norsk Hotellhøyskoles Union

NHSU er en studentpolitisk linjeforening drevet av studenter for studenter.

Petroil

Petroil er Petroleumsingeniørenes Linjeforening ved Universitetet i Stavanger. Vi representerer studentene i bachelor- o...

Sosialstudentenes Linjeforening

Vi er linjeforeningen for sosialt arbeid, barnevern og psykologi.

Parasjuk

Parasjuk er linjeforeningen for bachelor sykepleie, bachelor paramedisin, samt alle tilhørende master/videreutdanninger ...

INDØKS

INDØKS er linjeforeningen for studentene ved masterstudiet industriell økonomi ved Universitetet i Stavanger.

Økonomistudentenes Forening

ØSF er en forening for alle økonomistudenter på bachelornivå, hvor alle automatisk blir medlem gratis.

SAMSIK - Linjeforeningen for studenter ved Samfunnssikkerhet

SAMSIK er linjeforeningen for masterstudenter innenfor Samfunnssikkerhet ved UiS.

MEES

MEES er Linjeforening for master i Energi, Miljø og Samfunn.

SSF - Sosiologistudentenes Forening

Sosiologistudentenes Forening jobber for å ivareta sosiologistudentenes rettigheter

MastØk

Mastøk er linjeforeningen for masterstudenter innen økonomi og administrasjon og regnskap og revisjon ved Handelshøgskol...

In Medias Res

In Medias Res er en linjeforening for studenter på medialinjen (journalistikk og fjernsyns- og multimedieproduksjon)

KIS - Kjemi i Stavanger

KIS er linjeforeningen for deg som studerer bachelor eller master i Kjemi og miljø, biologisk kjemi eller master i miljø...

Lektorstudentene ved UiS

Fagforeningen for lektor- og PPUstudenter ved Universitetet i Stavanger.

Statsviterne på UiS

Statsviterne på UiS er linjeforeningen for politisk- og samfunnsengasjerte studenter på UiS.

Studentenes hus

Studentenes hus ligger midt i hjertet av campus og fungerer som studentenes base på universitetsområdet.

Fadderfestivalen 16.-20. august 2021

I løpet av Fadderfestivalen første uka av semesterstart skal nye og gamle studenter få en livlig, trygg og opplevelsesri...

Engasjer deg!

Ved Universitetet i Stavanger er det mange moglegheiter for deg som vil vere engasjert!

Folken – studentane sitt kulturhus i Stavanger

Konsert? Teater? Quiz? Stand Up? På Folken, studentane sitt kulturhus i Stavanger, venter kanskje ditt livs konsertopple...

Statsviterne på UiS

Statsviterne på UiS er en linjeforening for politisk- og samfunnsengasjerte studenter ved Universitetet i Stavanger.

Studentorganisasjonen ved UiS - StOr

Som student ved UiS er du automatisk med i StudentOrganisasjonen StOr. StOr er en partipolitisk uavhengig interesseorgan...

Kontakt oss

Rådgiver
51833766
Divisjon for innovasjon og samfunn

Innovasjonsavdelingen
Rådgiver
51832973
Divisjon for innovasjon og samfunn

Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt