Kom i kontakt med våre studenter

Universitetet i Stavanger ønsker å legge til rette for at studenter og arbeidsliv kan knytte kontakt og samarbeide.

Published Sist oppdatert
Trenger du tips og råd?

Har du spørsmål, send gjerne en e-post til arbeidslivskontakt@uis.no 

Forslag til bachelor- eller masteroppgave 

Har du eller din virksomhet oppgaveforslag fra arbeidslivet til studenter ved universitetet? Dine problemstillinger kan være aktuelle både for bachelor- og masterstudenter.

Opprett en bruker og registrer ditt oppgaveforslag i UiS sin samarbeidsportal.  
En av våre vitenskapelige ansatte vil vurdere ditt forslag og sørge for at det blir gjort tilgjengelig for studenter innenfor aktuelt fagområde. 

Besøk UiS samarbeidsportal.

Har du forslag til case?

UiS vektlegger tverrfaglighet både innenfor utdanning og forskning, gjerne i tett samarbeid med samfunn og arbeidsliv.

Hvis din virksomhet har forslag til en case som dere ønsker å samarbeide med tverrfaglige studentteam om, kan dere melde det inn i vår portal for casebaserte oppgaver – InGenious som er en del av vår Samarbeidsportal.  

Opprett en bruker og foreslå din problemstilling/case. 

Bedriftspresentasjoner og stands 

Bedriftspresentasjonene vil normalt fokusere på virksomhetens arbeidsområder, aktuelle arbeidsoppgaver, og hvilken kompetanse bedriften er på utkikk etter ved rekruttering.

En bedriftspresentasjon kan være generell eller knyttet til mer spesifikke temaer, for eksempel internships, oppgavesamarbeid eller workshops. Bedriften står selv for innholdet, men studentforeninger bidrar med tilrettelegging og informasjonstiltak. De kan også komme med nyttige innspill på hva som kan være interessant for studentene. 

Bedrifter som vil markedsføre seg ovenfor studenter med tanke på rekruttering eller annen informasjon, kan ta direkte kontakt med den aktuelle student- eller linjeforeningen

Stand på campus

Har din studentorganisasjon, linjeforening eller bedrift lyst til å stå på stand eller benytte fellesområdene på UiS? Da kan du finne mer informasjon om dette på studentorganisasjonen StOr sine nettsider.

Andre måter å møte studenter på kan være: 

 • Arrangementer som bedriften selv arrangerer utenfor campus 
 • Konkurranser 
 • Q&A-møter 
 • Workshops 
 • Speed-dating 
 • Debatter 

Hvis du trenger rådgivning for hvilke aktiviteter som passer best til ønsket formål, ta kontakt på arbeidslivskontakt@uis.no.

Karrieredager og næringslivsdager 

Det arrangeres flere karriere-, bransje- og næringslivsdager ved UiS. De fleste av disse arrangementene er student- og linjeforeningene ansvarlig for, enten alene eller i samarbeid med UiS. Alle arrangementene er åpne og gratis for studenter ved UiS.

For påmelding til disse arrangementene ta kontakt med den ansvarlige linjeforening, eller send epost til arbeidslivskontakt@uis.no for mer informasjon.  

I begynnelsen av januar hvert år arrangerer vi karrieredag for våre sykepleiestudenter. I den anledning ønsker vi representanter fra spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, aktuelle fagforeninger og bemanningsbyrå velkommen til å stå på stand. Er dette av interesse for deg eller din arbeidsplass? Ta kontakt på sykepleiepraksis@uis.no innen 1. desember for å melde deg på. 

Har dere praksisplasser å tilby?

Flere studieprogram ved UiS har praksis som en del av utdanningen. Mange av studiene våre er rammeplanstyrte utdanninger hvor praksis er en obligatorisk del av utdanningen.

Vi har imidlertid også praksisordninger og internships i flere andre utdanninger. 

 • Lærerutdanninger (grunnskolelærer, barnehagelærer, lektorutdanning, og PPU) 
 • Sosialfag (sosialt arbeid og barnevern) 
 • Helsefag (sykepleie, paramedisin, spesialsykepleie, jordmor, helsesykepleie og kreftsykepleie) 
 • Mediefag (journalistikk og fjernsyns- og multimedieproduksjon) 
 • Samfunnsfag (statsvitenskap og sosiologi) 
 • Handelshøgskolen UiS (Økonomi og administrasjon, Regnskap og revisjon, Rettsvitenskap)

Har din virksomhet praksisplasser å tilby kan du ta kontakt med ansvarlige for de ulike fagområdene. 

For Sosialfag Aase Bø-Rygg (sosialt arbeid) og Ingunn Øyre (barnevern)

For Helsefag – sykepleiepraksis@uis.no eller helsefag@uis.no 

For Mediefag og Samfunnsfag - post-ims@uis.no

For Handelshøgskolen UiS: Egil C. Svela alle studieprogram og Monica Lange (master i rettsvitenskap)

Rekrutter en student 

Har din virksomhet ledige stillinger som er relevante for våre studenter og nyutdannede, kan du registrere det i UiS sin samhandlingsportal.

Stillinger som publiseres skal være aktuelle heltids- og deltidsstillinger, sommerjobber, stipend, trainee, internships og praktikantstillinger. 

Formidling av stillingene er gratis og de godkjennes av oss før de blir publisert. Stillingene blir tilgjengelig for studentene på våre studentsider. 

Registrer ledige stillinger 

Studentorganisasjonen StOr og linjeforeninger

Det er et aktivt studentmiljø ved UiS som ledes av studentorganisasjonen StOr. De fleste studieprogrammene har også egne linjeforeninger som på ulike måter samarbeider med arbeidslivet.

I tillegg er det studentforeninger som representerer ulike interesser, sportsaktiviteter og organisasjoner, se under.

Les mer om StOr

Til toppen

Studentlinjeforeninger ved UiS

UiS Elektronikklubb

Er du interessert i elektronikk? Da kan UiS Elektronikklubb være studentorganisasjonen for deg.

PLF- Psykologisk linjeforening

Vi er en linjeforening for alle som studerer psykologi ved UiS.

MEL – Linjeforening for master i endringsledelse

MEL er en linjeforening for ALLE studenter tilknyttet masteren i endringsledelse ved Universitetet i Stavanger (UiS). ME...

Studentorganisasjonen UiS Subsea designer og produserer undervannsteknologi

– UiS Subsea er et slags springbrett til arbeidslivet.

DigSoc - vil bidra til et tettere miljø

DigSoc er linjeforeningen til masteren i digitale samfunn og sosiale transformasjoner.

Amnesty UiS

Amnesty UiS er en studentorganisasjon som jobber for å gjøre en forskjell!

Rekordval for studentane ved Universitetet i Stavanger

Deltakinga ved Studentvalet i 2023 var på heile 21,74 prosent. Dette er den høgaste valdeltakinga nokon sinne ved UiS, o...

LO Studentene ved UiS

Bli en del av Norges sterkeste lag! LO Studentene ved UiS er et studentlag som er åpent for alle studenter i Stavanger.

Katrine studerer biologisk kjemi og er leder for linjeforeningen Kjemi i Stavanger

– Linjeforeningen var så viktig for meg da jeg flyttet til Stavanger at jeg ville være med og bidra selv.

Studentvalget 2023: Disse stiller til valg

Bli med og bestem hvem som skal representere deg og dine interesser i studentdemokratiet ved Universitetet i Stavanger. ...

STAI

Studentorganisasjonen STAI jobber for å øke studenters interesse og forståelse av AI.

UiS Brettspill

UiS Brettspill er en organisasjon for studenter med en felles interresse for brettspill.

MastRett

MastRett er linjeforeningen for masterstudenter i rettsvitenskap, samt studentene som fullfører master i forretningsjus ...

SheTech

Studentorganisasjonen SheTech ønsker å styrke det kvinnelige miljøet ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Theta

Linjeforeningen for matematikk og fysikk.

Linjeforeninger og studentorganisasjoner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Her finner du en oversikt over linjeforeninger og studentorganisasjoner som du kan bli en del av!

ISI

Linjeforeningen for masterstudenter på robotteknologi og signalbehandling, datateknologi og Data Science.

BIF

Linjeforeningen for studenter på byggingeniør, byplanlegging, og byplanlegging og samfunnssikkerhet.

UiS Drillbotics

UiS Drillbotics er en studentorganisasjon som designer og produserer borerigger i labstørrelse.

UiS Aerospace designer, bygger og skyter opp studentraketter

Studentorganisasjonen UiS Aerospace ser stadig etter nye medlemmer som vil ta organisasjonen til nye høyder.

fRISK

Linjeforeningen for studenter som går Risk Analysis.

UiS Aerospace

Studentorganisasjonen UiS Aerospace designer, bygger og skyter opp studentraketter.

UiS Subsea

Studentorganisasjonen UiS Subsea designer og produserer undervannsteknologi.

ION Racing

ION Racing er en studentorganisasjon som designer og produserer elektriske racerbiler.

Deltar i Europas største ingeniørkonkurranse for studenter

Studentorganisasjonen ION Racing designer og produserer en elektrisk racerbil hvert år som de konkurrerer med under Form...

Trenger du hjelp med matematikk og fysikk?

Besøk vårt nye drop-in-senter for studentveiledning i matematikk og fysikk. Tjenesten tilbys av Theta, linjeforeningen f...

Synergy

Synergy er en linjeforening for alle studenter på Institutt for energiressurser.

ENTEK

Linjeforeningen ENTEK representerer petroleum-, geologi- og batteriingeniørene ved Universitetet i Stavanger.

Tekna Student UiS

Et verv eller medlemskap i Tekna betyr gull på CV'en og er gull å ha i studietiden!

AKSEL

AKSEL er en aktiv linjeforening som jobber for et bedre studentmiljø for alle maskin-, marin- og offshore-studenter på U...

BaTo

Linjeforeningen til bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll ved Universitetet i Stavanger.

Mars Institute Student Chapter-MISC

Mars Institute Student Chapter er en studentorganisasjon ved Universitet av Stavanger, underlagt Mars Institute Norge og...

Pedagogstudentene UiS

I Pedagogstudentene jobber vi sammen for å skape best mulige utdanninger, slik at alle skal bli rustet til et av verdens...

Samfunnsviternes Studentlag

Samfunnsviternes studentlag er bindeleddet mellom Samfunnsviterne og ditt studiested.

Econa UiS

Econa UiS er en studentorganisasjon som ønsker å gi økonomistudenter, både på bachelor og master mest mulig ut av studie...

NHS Jobbsenter

NHS Jobbsenter er en frivillig studentorganisasjon som arbeider med å skape kontakt mellom våre studenter og hotell- og ...

LED

LED er linjeforeningen for studenter som går elektro, medisinsk teknologi og data.

FIKS UiS

FIKS UiS er en forening for studenter ved Institutt for Kultur- og Språkvitenskap (IKS) ved UiS

Økonomistudentenes Forening

Økonomistudentenes Forening, også kalt ØSF, er en linjeforening ved Handelshøyskolen på UiS.

LIAM

LIAM er linjeforeningen til masterprogrammet industriell teknologi og driftsledelse.