Prinsipper, metoder og modeller

Hvordan kan brann- og redningstjenesten utrustes med prinsipper, metoder, modeller og andre verktøy for å oppnå økt læring og kompetanse når det gjelder tunnelbrann-sikkerhet?

Publisert Sist oppdatert

Kontakt

Stipendiat: Gabriela Bjørnsen

Veileder: Ove Njå

Bilde: Gabriela Bjørnsen
Gabriela Bjørnsen er PhD-stipendiat og prosjektansvarlig i Rogaland brann og redning for EUprosjektet Safe In Tunnels. Foto: Rogaland brann og redning

Om prosjektet

Formålet med ph.d.-prosjektet er å bidra til å øke kompetansen blant personell i brann- og redningstjenesten for å sikre best mulig forebygging, beredskap og håndtering av en eventuell tunnelbrann.

Prosjektet er et såkalt OFFPHD-prosjekt, for ansatte i offentlig sektor som ønsker å ta doktorgrad.

Gabriela Bjørnsen er ansatt i Rogaland brann og redning og hun gjør sitt doktorgradsarbeid delvis finansiert av Norges forskningsråd. Bjørnsen tar graden ved Universitetet i Stavanger.

Den overordnede problemstillingen er: Hvordan kan brann- og redningstjenesten utrustes med prinsipper, metoder, modeller og andre verktøy for å oppnå økt læring og kompetanse når det gjelder tunnelbrann-sikkerhet?

Ph.d.-prosjektet tar utgangspunkt i dagens kompetansenivå når det gjelder tunnelbrann-beredskap i brann- og redningstjenesten i Norge og blant internasjonale tjenester det er rimelig å sammenligne seg med. Dagens rammeverk for opplæring og de dominerende læringsprosessene i beredskapsarbeidet vil bli utfordret. Prosjektet vil skissere behovene for kunnskapsutvikling og kompetanseheving innenfor forebygging og beredskap på de ulike nivåene i brann- og redningstjenesten. Rogaland brann og redning er svært bekymret for dagens situasjon og vektlegger opplæringsarbeidet vedrørende tunnelbranner. RBR drifter Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland (SASIRO), som har vært vertskap for Norwegian Tunnel Safety Cluster (NTSC). De mange aktørene og aktivitetene i tunnelsikkerhetsarbeidet vildannegrunnlag for utvikling av opplæringsmodellene.

Ph.d.-prosjektet utforsker følgende forskningsspørsmål:

  • Hvilken kunnskap og kompetanse må den norske brann- og redningstjenesten inneha for å kunne utføre god situasjonsbestemt innsats ved brann i tunnel?
  • Hvordan lærer enkeltindivider i beredskapsorganisasjoner?
  • Hvordan kommuniserer og samspiller brann- og helsetjenesten i forbindelse med en tunnelbrann?
  • Gitt samvirkeprinsippet, hvordan kan en tverrsektoriell kunnskapsutvikling i brann og redningstjenesten styrke det forebyggende arbeidet med tunnelsikkerhet?
  • I hvilken grad kan selvredningsprinsippet være førende for sikkerhetsarbeidet ved tunnelbranner i Norge?
  • Hvordan utvikle kunnskap som ivaretar både generelle utfordringer med lange og komplekse tunneler og samtidig tar hensyn til lokalspesifikke forhold?

Les mer på RBR sin nettside om RBR og Bjørnsens fokus på tunnelsikkerhet, og deres deltakelse i Eu-prosjektet SafeInTunnels.

Se også i tidsskriftet Brannmannen og magasinet Samferdsel & Infrastruktur, for pressemelding om RBR og Bjørnsens arbeid med tunnelsikkerhet.

Også Sandnesposten publiserte en artikkel om dette 31. august 2020.