Senter for innovasjonsforskning opprettes som forskningssenter i fem nye år

Det nåværende senterets funksjonstid utløp den 31. desember 2023. Søknaden om å etablere senteret på ny ble godkjent av rektor 20. februar 2024.

Publisert Sist oppdatert

– Vi er glade for å få tillit som forskningssenter ved UiS i fem nye år. Det gir gode forutsetninger for å videreutvikle senteret som et sterkt og synlig forskningsmiljø, sier leder for Senter for innovasjonsforskning (SIF), Rune Dahl Fitjar. 

En gruppe mennesker står på rekke utendørs

Senteret ble etablert i 2007 av Universitetet i Stavanger og forskningsinstituttet IRIS (nå Norce) med mål om å bli ledende innen innovasjonsforskning nasjonalt og internasjonalt, styrke utdanningstilbudet innen entreprenørskap og innovasjon, samt fremme samarbeid mellom utdanning, forskning og næringsliv.  

I dag er senteret internasjonalt ledende innen forskning på innovasjon og regional utvikling. SIF er anerkjent for sin evne til å kombinere høykvalitets forskning med relevans for politikk og praksis. 

Ved Universitetet i Stavanger har forskningsmiljøer muligheten til å søke om å etablere et forskningssenter. Formålet med dette er å styrke forskningsaktiviteten og forbedre kvaliteten på forskningen. Som senter kan forskningen få større slagkraft og økt synlighet, noe som igjen kan tiltrekke toppforskere og ekstern finansiering.

Sentrene opprettes for en periode på 5 år, og ved utløp kan man søke om fornyelse. 

Tekst: Silje Marnburg Ellefsen

Nyheter

Marte Solheim tildelt pris for framifrå bidrag til regionsforsking

Marte Solheim er tildelt Regional Studies Associations pris "Distinguished Service Award" for 2023. Prisen blir delt ut ...

Rune Dahl Fitjar blir ny leder for Senter for innovasjonsforskning

Fitjar er professor i innovasjonsstudier og kommer fra stillingen som prorektor for innovasjon og samfunn ved Universite...

Presenting the project to German guests in Health Campus

A workshop that stimulated a fruitful discussion.

– Det eg likte best med UiS og Handelshøgskolen er graden av internasjonalisering

Handelshøgskolen ved UiS og Senter for innovasjonsforsking har hatt to gjesteforskarar på besøk dette semesteret.

Forskarar frå UiS har utvikla analyseverktøy for økonomisk vekst

Verktøyet er i første omgang laga for regionar, og det skal sjå på kva slags omstillingsmoglegheiter som er til stades i...

Skal sette søkelys på brukarrolla ved digitaliseringa av helse

Korleis kan ein sikre at pasientar og brukarar blir høyrd? Det skal forskingsprosjektet «Releasing the power of users» f...

Handelshøgskolen ved UiS og Senter for innovasjonsforskning deltar i ny satsing på sirkulær bioøkonomi på Vestlandet

Forskningsrådet tildeler prosjektet Biosirkel: Økt innovasjonskapasitet og innovasjonstakt for sirkulær økonomi på Vestl...

Forskere fra Handelshøgskolen ved UiS og Senter for innovasjonsforskning er blant verdens mest siterte

Flere forskere fra Handelshøgskolen ved UiS er representert på to ulike rangeringer over verdens mest siterte forskere. ...

En av verdens fremste forskere innenfor sitt felt er nå knyttet til Handelshøgskolen ved UiS og Smart City Research Network

Professor Jennifer Clark ved Knowlton School of Architecture på Ohio State University er ansatt som professor II på Hand...

Senter for innovasjonsforsking, ein premissleverandør for praksis og politikk

Eit blikk på korleis Senter for innovasjonsforsking i Stavanger har utvikla seg i takt med raskt skiftande omgjevnader o...

Handelshøgskolen ved UiS og CIIP videre i konkurransen om å bli senter for fremragende forskning

CIIP – Centre for Innovation, Institutions and Policy skal se nærmere på hvordan teknologiske endringer og innovasjon en...

Internasjonal pris til Senter for innovasjonsforskning

Senter for innovasjonsforskning er tildelt prisen Regional Studies Institutional Ambassador Award 2020. Prisen gis til f...