Internasjonal pris til Senter for innovasjonsforskning

Senter for innovasjonsforskning er tildelt prisen Regional Studies Institutional Ambassador Award 2020. Prisen gis til forskningsmiljø som utmerker seg innenfor regionale studier.

Publisert Sist oppdatert
Senterleder Marte C. W. Solheim

– Dette er en fantastisk anerkjennelse til senteret og all den harde innsatsen vi har lagt ned. Senter for innovasjonsforskning omtales som det sterkeste innovasjonsmiljøet i Norge. Det befester vår posisjon at vi nå også får internasjonal anerkjennelse, sier senterleder Marte C. W. Solheim.  

Bidrar til politikkutforming og samfunnsdebatt

Regional Studies Association deler ut prisen til organisasjoner som utmerker seg innenfor regionale studier. Senter for innovasjonsforskning mottar i år prisen for å ha bidratt til regional, nasjonal og internasjonal politikkutforming gjennom samarbeid med myndigheter og næringsliv.  

– Senteret har som visjon at vi skal kombinere internasjonalt ledende forskning med praksisnær kunnskapsformidling og aktiv deltakelse i samfunnsdebatten og politikkutforming. Derfor er det ekstra gjevt og gøy at dette blir lagt vekt på i utdelingen, sier Solheim.

Regionene viktig i innovasjonsforskning

Senteret forsker på innovasjon som en drivkraft for verdiskapning og velferdsutvikling.  

– Det er ikke sånn at ‘one size fits all’ når det kommer til innovasjon. Derfor ligger det i innovasjonsforskningens natur å studere regionale forhold. For eksempel forsker vi på omstilling fra petroleum til nye grønne næringer på Vestlandet.

Tidligere vinnere av prisen er OECD Regional Team i Frankrike, Lincoln Institute of Land and Policy i USA og Regional Australia Institute.

På grunn av koronapandemien ble prisutdelingen gjennomført digitalt. Se opptak her.

Tekst: Silje Marnburg Ellefsen

Fakta om Senter for innovasjonsforskning

Etablert i 2007.

Ledes av Handelshøgskolen ved UiS og NORCE.

Forskningsområder: innovasjonsstudier, entreprenørskap og økonomi. Herunder flere prosjekter med fokus på helse- og velferdsteknologi, digitalisering av helsetjenester, sjømat og havbruk, havteknologi, og naturbaserte ressurser, samskaping, covid-19, smartby, smart spesialisering m.m.