Bok: Kapasitetsbygging i barnehage, skole og PPT

Hvordan kan pedagogiske organisasjoner orientere seg i, organisere og drive komplekse endringsprosesser med kvalitet? Det er det store spørsmålet denne boken belyser fra ulike sider.

Publisert Sist oppdatert

Om boken

Kapasitetsbygging i barnehage, skole og PPT

Redaktører: Linda Hye, Pål Roland og Morten Øgård

Tittel: Kapasitetsbygging i barnehage, skole og PPT: profesjonelle lærende felleskap, implementering og ledelse

Forlag: Cappelen Damm Akademisk

År: 2023

ISBN: 9788202783778

Kjøp boken

Boken kan kjøpes direkte fra forlaget eller via din lokale bokhandel. Du kan også lese boken gratis på nett via forlagets sider.

Bokforside: Kapasitetsbygging i barnehage, skole og PPT. Cappelen Damm Akademisk, 2023.
Forside til boken Kapasitetsbygging i barnehage, skole og PPT. Omslag: Cappelen Damm Akademisk.

Forfatterne drøfter kompleksiteten i det å drive endringsprosesser både i team, organisasjoner og på kommunenivå.

Pedagogiske organisasjoner - som barnehage, skole og PPT - driver kontinuerlige utviklingsprosjekter, både nasjonalt og lokalt initiert, hvor målet er å forbedre praksis og forankre den i moderne teori.

Bokens målgruppe er forskere, ledere på ulike nivåer, masterstudenter og ansatte i barnehage, skole og PPT som er involvert i endringsprosesser.  

Bidragsytere til boken er:

Linda Hye, Pål Roland, Morten Øgård, Nichole Elgueta Silva og Elsa Westergård.

Les intervju med Pål Roland i forbindelse med utgivelsen:
– Kapasitetsbygging er en forutsetning for kvalitetsutvikling.

Bidragsytere fra Læringsmiljøsenteret:

Dosent i spesialpedagogikk
51832944
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Ekstern tilknyttet UiS
51832935
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning