FINNUT-kartet er oppdatert

Ny og oppdatert versjon av det levende kartet som gir oversikt over resultatene i prosjektet Forskning og innovasjon i utdanningssektoren.

Published Endret

Kunnskapssenter for utdanning (KSU) har tidligere samarbeidet med Forskningsrådet om å lage en oversikt over forskningspublikasjonene fra Forskning og innovasjon i utdanningssektoren-programmet, forkortet til FINNUT. Sammen med EPPI-senteret ved University College London utviklet de et levende kart for å illustrere hvilke områder som er forsket på.

Ny versjon publisert

Skjermbilde av FINNUT oppdatert
Skjermbilde av ett av de fire levende kartene fra det oppdaterte EPPI-systemet.

Det levende kartet ble fullført og publisert på KSUs nettsider høsten 2021. Siden den gang har mer forskning blitt publisert på dette feltet, og kartet har blitt oppdatert - med 30 nye prosjekter og 377 nye publikasjoner. Den oppdaterte versjonen av oversikten (med siste bidrag registrert til Forskningsrådet 29. november 2021) omfatter til sammen 121 prosjekter og 1146 publikasjoner.

Oversikten omfatter alle prosjekter fra FINNUT-prosjektdatabasen der det er registrert vitenskapelige publikasjoner i form av fagfellevurderte artikler, bøker, bokkapitler og rapporter.

Mer fleksibelt og med flere funksjoner

Erik Ruud ved Kunnskapssenter for utdanning har vært prosjektleder for arbeidet med forskningsoversikten og det levende kartet.

– EPPI har videreutviklet formatet siden sist, noe som gjør at man nå har et mer fleksibelt system, med utvidet kapasitet, forteller Ruud.

Mens publikasjonene og prosjektene før ble presentert i ett levende kart, har det nye systemet fire kart. I tillegg kan man lage sine egne kart ut gjennom valgmuligheter inne på nettsiden.

– Levende kart som dette er et nyttig verktøy hvis man skal se nærmere på utdanningsforskning i Norge. Det er lett å orientere seg i stoffet og få oversikt, sier Ruud.

Han tror at både forskere, administrasjon i Kunnskapsdepartementet og Forskningsrådet selv kan ha nytte av å bruke denne typen digital presentasjon.