Har utviklet digitale undervisningsopplegg om kompleksiteten i mobbing

Sammen med Learnlab har Læringsmiljøsenteret utviklet digitale ressurser for at skolene lettere kan involvere foreldre og elever i arbeidet med å skape trygge og gode læringsmiljøer.

Publisert Sist oppdatert
Skjermdump fra filmen Alle vet - en film om mobbing.
I kortfilmen "Alle vet", vet alle hva som foregår – utenom læreren. Skjermdump: Tallfilm.

«Noens utrygghet blir alle sin utrygghet – når ingen gjør noe med det – selv om alle vet»

Dette sitatet er hentet fra det digitale undervisningsopplegget som prosjektleder Nina Grini ved Læringsmiljøsenteret og kollega Johannes Finne har utviklet i samarbeid med Learnlab.

Undervisningsoppleggene, eller «Colabene», som de kalles, er laget med mål om å gjøre det enklere for skolene å involvere foresatte og elevene i arbeidet med å lage og ivareta trygge og gode læringsmiljø på skolen.

Undervisningsoppleggene tar utgangspunkt i kortfilmen «Alle vet», som er laget av Nina Grini og Tallfilm i oppdrag fra Læringsmiljøsenteret. I «Alle vet», som også sendes på NRK, vet alle hva som foregår – utenom læreren. Noe som ikke er uvanlig i norske klasserom. 

Nylig lansert undervisningsopplegg

For å lage og ivareta gode skolemiljøer, er involvering av foresatte og elever viktig. Skolene kan jobbe godt med skolemiljøet, men de er likevel avhengige av å ha elevene og deres foresatte med på laget.

Colabene ble nylig lansert, så foreløpig har det ikke kommet inn mange tilbakemeldinger fra skoler som har tatt det i bruk. Likevel har Finne og Grini troen på at disse oppleggene kan slå godt an. De har nemlig gjennomført testrunder på to ulike skoler med 9 klasser og 2 foreldregrupper, og fått tilbakemeldinger om at disse skolene har opplevd undervisningsoppleggene som svært nyttige.

Skjermdump - Alle vet.
Skjermdump fra undervisningsopplegget. Foto: Learnlab.

– Det er sjelden at man er i en forsamling som er såpass stille, men likevel så engasjert som det de var da vi la frem disse undervisningsoppleggene, sier Finne.

Viktig at alle har den samme kunnskapen

De digitale ressursene, eller «Colabene» som de heter, er laget for at skolene kan ta de i bruk i arbeidet for å styrke skolemiljøet i tråd med elevenes rettigheter etter kap 9A i Opplæringsloven. Den ene «Colaben for elever» er ment for bruk i klasserommet hvor lærer og elever sammen kan utforske tematikken. Den andre «Colaben for foresatte» er ment for å brukes i skole-hjem samarbeidet i klasser fra 5-.9. trinn når det kommer til skolemiljø.

– Når skolen, foreldre og elever får den samme kunnskapen og rom for å snakke om utfordringer som kan oppstå i et skolemiljø, da øker også sjansen for å kunne forstå og løse utfordringene når de oppstår, forklarer Grini.

Opplæringsloven understreker også skolens plikt til å informere foresatte og elever om dette arbeidet, legger hun til.

Må forstå kompleksiteten i mobbesaker

Hensikten med «Colaben for foreldre», er å gi foresatte kunnskap til å forstå kompleksiteten i mobbesaker. Kunnskap om at alle som går i en klasse der miljøet blir utrygt – eller der mobbing skjer – er berørt eller blir påvirket på en eller annen måte. Og at foreldrene er en viktig ressurs, som skolen trenger for å gjøre skolemiljøet best mulig.

– Slik blir også alle elever og alle foresatte viktige i arbeidet for å skape et trygt og godt læringsmiljø, sier Grini.

Meningen med denne «Colaben» er at læreren skal lede de foresatte gjennom opplegget i et foreldremøte som en læringsprosess. Hver enkelt foresatt kan svare digitalt ved hjelp av sin mobiltelefon eller annen digitale enhet. De foresatte svarer ikke på personlige ting, men hva de tenker omkring det de ser på skjermen og generelt om mobbing. Underveis får man opp svarene, men svarene forblir anonyme og etterpå vil læreren i tillegg få tilgang til en rapport som inneholder alle svarene på de ulike oppgavene, men ikke spesifikk informasjon om hvem som har svart hva. Disse svarene kan læreren bruke som et grunnlag for å jobbe videre med akkurat denne foreldregruppa.

– I prosessen med å gjennomføre denne «Colaben» vil det trolig oppstå mange gode refleksjoner rundt dette med klassemiljø, relasjoner, tilhørighet og utenforskap. Og læreren vil også få en unik innsikt i hva de foresatte tenker om temaet, sier Grini.

Tekst: Maria Gilje Strand
Foto: Skjermpdump Colab/Tallfilm

Gå til: