Pyskologistudent i praksis: – Gøy, utfordrende og lærerikt

Psykologistudent Synne Rinaldo Pedersen synes det mest verdifulle med å være i praksis, er å lære verdien av forebyggende arbeid.

Published Sist oppdatert
Student Synne Rinaldo Pedersen foran en laptop hvor hun jobber med et opplegg som praksisstudent i på bachelorstudiet i psykologi.
Synne Rinaldo Pedersen jobber med kursopplegget "Tankevirus" som praksisstudent på bacheloren i psykologi. Foto: privat.

I totalt 12 uker skal Pedersen være i praksis som student på bachelorstudiet i psykologi. Sammen med en medstudent har hun praksisplass ved Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i Stavanger.

­– Det er veldig gøy. I praksis får brukt det jeg har lært på studiet, blant annet via forståelsen av de ulike lidelsene og hvordan man kan behandle dem. PPT driver ikke med behandling eller diagnostisering, men vi får sett hvordan det som står i bøkene, fungerer i praksis, forteller hun.

Ansvar for kurs og motivasjonsforedrag

Som praksisstudent har Pedersen jobbet særlig med forebyggende arbeid på ulike videregående skoler. Hun og medstudenten har besøkt flere klasser og hatt ansvar for et kursopplegg som heter «Tankevirus».

– Det er basert på kognitiv atferdsterapi og handler om at elevene skal tenke og reflektere over hvilke følelser og tanker som kommer i ulike prosesser. Hvis de for eksempel skal holde en presentasjon foran klassen, skal de reflektere over om det for eksempel er greit å svare feil når noen rekker opp hånden, hvordan de vil at tilskuerne skal høre på og slike ting, forteller Pedersen.

Kurset, som består av tre 45-minuttersbolker, er laget på forhånd og foregår ved at elevene får se ulike videoer og svare på spørsmål, før det avsluttes med en felles oppsummering i klassen.

I tillegg har de to praksisstudentene holdt motivasjonsfordrag for videregående skoler og vært med pedagoger og psykologer i samtaler med elever. Nettopp det har vært spesielt lærerikt for Pedersen.

­– Før har jeg tenkt veldig at det handler om å hjelpe de som allerede har en psykisk lidelse. Nå ser jeg hvor viktig det er å jobbe forebyggende og nå ut til et større antall selv om de ikke har en diagnose. Det kan være folk som sliter med lettere ting, og forebyggende arbeid kan være med på å hjelpe dem slik at de ikke utvikler en psykisk lidelse, forteller hun.   

Pedersen trekker fram samtalene hun har fått observere, som det mest utfordrende med praksistiden.

– Det har vært litt vanskelig å observere, fordi de snakker om tøffe temaer, så jeg blir veldig rørt av å være med på samtalene, sier hun.

Har lært mye om seg selv

Pedersen var blant de første studentene som kom inn på bachelorstudiet i psykologi i 2020. Hun forteller om et spennende og interessant studium.

– Vi har et veldig bra miljø blant alle studentene og veldig kjekke forelesere, sier hun.

I tillegg til å lære om psykologi til profesjonelt bruk, opplever Pedersen studiet som verdifullt for sin personlige utvikling.

– Du lærer mye om deg selv. Jeg føler jeg har utviklet meg i løpet av det ett og et halvt året etter videregående. Jeg har mer forståelse for meg selv og andre, og jeg er mer observant på hvordan andre rundt meg har det, forteller hun.

Etter endt studium ønsker Pedersen å studere videre, gjerne innen idrett og/eller praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), for deretter å jobbe som lærer innen idrett og psykologi. Hun anbefaler andre som vurderer å søke på bacheloren i psykologi, til å gjøre det:

– Uansett hvilket yrke man velger etterpå, får man bruk for det, så det er en fin bachelor å ha.

Søk på bachelor i psykologi her.

Tekst: Live Kolstad Kvalsvik

Mer om psykologistudiet

UiS har søkt om å få oppretta profesjonsstudium i psykologi

UiS er eitt steg nærare å realisera ønsket om å utdanna psykologar. No er nemleg søknaden om å få oppretta studiet lever...

UiS’ første psykologistudenter på plass

De kom gjennom et særdeles trangt nåløye i årets kamp om studieplassene. Nå er UiS’ første psykologistudenter noensinne ...

Psykologi ved UiS er landets åttende mest søkte studium

Det nye psykologistudiet ved UiS føyk rett inn på topp ti-lista over mest søkte studier i landet per studieplass.

Starter psykologistudier ved UiS

Høsten 2020 kan 32 studenter starte på en bachelor i psykologi ved Universitetet i Stavanger.