Hopp til hovedinnhold

Bygningsfysikk BYG235

Emnet gir kunnskap om praktisk husbygging og teorien bak aktuelle bygningstekniske løsninger. Bygningsfysikk og boliger utført i trekonstruksjoner er de mest sentrale temaene i emnet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BYG235

Versjon

1

Vekting (SP)

5

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Merk

Emnet starter ikke før våren 2023

Læringsutbytte
Studentene skal være i stand til å gjøre bygningsfysiske beregninger av energibehov, kondensfare, lyd m.m. og kunne utarbeide profesjonelle byggemeldingstegninger. 
Innhold
Gjennom dette faget skal studentene få grunnleggende innsikt i bygningsfysiske tema som: Værpåkjenninger og lokalklima, innemiljø, varmeteknisk bygningsutforming og beregning av energiforbruk, fuktmekanikk, lyd, lys og grunnleggende brannteori. Studentene skal tilegne seg bred forståelse av de tekniske utfordringene og løsningsprinsippene for oppføring av vanlige småhus (Eksempelvis boliger, hytter, barnehager eller lignende), 
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Oppgave(r) og skriftlig prøve 1/1 4 Timer A - F

Vurderingen i emnet består av et prosjektarbeid i grupper og en individuell skriftlig eksamen.Prosjektoppgaven er en mappe som består av flere innleveringer. Det gis ikke karakter på mappen før alle arbeidene/oppgavene er innlevert og mappen som helhet sensureres.Prosjektoppgaven teller 30 % og den skriftlige eksamenen teller 70% av karakteren.Skriftlig eksamen må skilles ut som en separat vurderingsdel og vektes.De som ikke består prosjektoppgaven må ta denne på nytt neste gang emnet har undervisning, men dersom de bestod skriftlig eksamen så kan de få beholde denne karakteren og bruke den inn i en ny vurdering jf § 5-3 (2)

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatoriske innleveringer
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Guillermo Rojas Orts
Arbeidsformer
4 timer tilrettelagt undervisning pr. uke: 3 timer forelesning + 1 timer veiledning.
Åpent for
Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler iht gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Bygningsfysikk og husbygg (BYG210) 5
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto