Reguleringsteknikk (ELE320)

Innholdet i faget er relatert til temaer innen automatisering/regulering av industrielle prosesser, herunder matematisk modellering og simulering, tilstandsromanalyse, transferfunksjoner, frekvensresponsanalyse, stabilitetsundersøkelse, samt innstilling av standardregulatorer (P, PI, PID).


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

ELE320

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Introduksjon til matematisk modellering ved bruk av lineære differensialligninger. Laplace transformasjon. Transferfunksjoner. Blokkdiagrammer. Tidsrespons av første og andre ordens systemer. Stabilitet av tilbakekopledesystemer. Stabilitetskriterier. Standard regulatorer (P, PI, PID). Rot locus. Frekvensresponsanalyse. Tilstandsromrepresentasjon. Linearisering av ulineære systemer.

Læringsutbytte

  • Å forstå konseptet matematisk modellering og simulering av systemer beskrevet av differensialligninger
  • Kjennskap til å bruke MATLAB for simulering av systemer
  • Å forstå konseptet med negativ tilbakekopling
  • Å representere matematiske modeller ved hjelp av blokkdiagram
  • Finne transferfunksjoner og utføre frekvensresponsanalyse av modeller.
  • Å utføre stabilitetsundersøkelse og stille inn standard regulatorer (P, PI, PID).
  • Å ha grunnleggende systemforståelse og forståelse av reguleringsteknikk.
  • Å kunne sette modellene opp på tilstandsromform og utføre linearisering av ulineære systemer.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MAT200 Matematiske metoder 2, TN101 HMS-kurs for bachelorstudenter, ÅMA260 Matematiske metoder 2

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Regneøvinger, Labøvinger

8 regneøvinger hvorav minst 4 må være godkjent. 6 obligatoriske laboppgaver. 

Obligatoriske arbeidskrav (som innlevering, laboratorieoppgaver, prosjektoppgaver og lignende) skal være godkjent av faglærer innen angitt frist.

Fagperson(er)

Laboratorieingeniør:

Didrik Efjestad Fjereide

Emneansvarlig:

Damiano Rotondo

Instituttleder:

Tom Ryen

Arbeidsformer

2 timer forelesning og 4 timer regneøvinger per uke.

I tillegg kommer videoforelesninger som studenten må se på på egenhånd, etter en timeplan gitt av foreleser.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Reguleringsteknikk (BIE240_1) 10

Åpent for

Automatisering og elektronikkdesign - bachelor i ingeniørfag Energi- og petroleumsteknologi - bachelor i ingeniørfag Maskin - bachelor i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Industriell økonomi - master i teknologi/siv.ing., femårig

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto