Reguleringsteknikk (ELE320)

Innholdet i faget er relatert til temaer innen automatisering/regulering av industrielle prosesser, herunder matematisk modellering og simulering, tilstandsromanalyse, transferfunksjoner, frekvensresponsanalyse, stabilitetsundersøkelse, samt innstilling av standardregulatorer (P, PI, PID).


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Emnekode

ELE320

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Introduksjon til matematisk modellering og simulering, tilstandsromanalyse, blokkdiagram, transferfunksjoner, frekvensresponsanalyse, stabilitetsundersøkelse, standardregulatorer (P, PI, PID), tilbakekopling.

Læringsutbytte

  • Å forstå konseptet matematisk modellering og simulering. Studenten skal forstå konseptet med negativ tilbakekopling
  • Å kunne sette modellene opp på tilstandsromform og utføre linearisering.
  • Å representere matematiske modeller ved hjelp av blokkdiagram
  • Finne transferfunksjoner og utføre frekvensresponsanalyse av modeller.
  • Å utføre stabilitetsundersøkelse og stille inn standard regulatorer (P, PI, PID).
  • Etter å ha tatt dette emnet vil studenten ha etablert et fundament for forståelse av grunnleggende systemforståelse og reguleringsteknikk.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MAT200 Matematiske metoder 2, TN101 HMS-kurs for bachelorstudenter, ÅMA260 Matematiske metoder 2

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Regneøvinger, Labøvinger

8 regneøvinger hvorav minst 4 må være godkjent. 6 obligatoriske laboppgaver. 

Obligatoriske arbeidskrav (som innlevering, laboratorieoppgaver, prosjektoppgaver og lignende) skal være godkjent av faglærer innen angitt frist.

Fagperson(er)

Laboratorieingeniør:

Didrik Efjestad Fjereide

Emneansvarlig:

Damiano Rotondo

Instituttleder:

Tom Ryen

Arbeidsformer

5 timer forelesning og 1 time regneøvinger pr uke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Reguleringsteknikk (BIE240_1) 10

Åpent for

Automatisering og elektronikkdesign - bachelor i ingeniørfag Energi- og petroleumsteknologi - bachelor i ingeniørfag Maskiningeniør, bachelor i ingeniørfag Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Industriell økonomi - master i teknologi/siv.ing., femårig

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto