Astronomi og astrofysikk (FYS220)

Kurset gir en innføring i Astronomi og Astrofysikk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

FYS220

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Først beskrives stjernehimmelen og astronomiens historie. Den nødvendige fysik introduceres kort (tyngdekraft, Keplerbevægelse, lys, atomspektre, termodynamik og begreber fra statistik fysik). Observationelle metoder introduceres.

Derefter gennemgås stjerners struktur, fødsel, udvikling og død. En række astronomiske objekter og fænomener præsenteres, herunder binære stjerner, sorte huller, hvide dværge, røde kæmpestjerner. Et antal metoder til afstandsbestemmelse introduceres.

Galakser, galaksehobe og Universets struktur på kosmologisk skala beskrives, og der gives et overblik over Universets historie.

Endelig fokuseres der på solsystemet og dets skabelse, planeter, måner, gas, støv og muligheden for liv på andre planeter.

Merk at eksamen gis på det språket emnet foreleses i.

Læringsutbytte

Efter at have fuldført dette emne, forventes det at:

K1: Studenten har god kundskab om universets bestanddele, opbygning og historie.

K2: Studenten har kundskab om astronomiske forskningsmetoder, observationer, instrumenter og analyse af data. 

F1: Studenten er stand til at reflektere over og beskrive centrale fysiske processer i universet, på baggrund af grundlæggende fysik (typisk gravitation, elektromagnetisme og atomfysik). Eksempelvis planetbevægelse, termodynamik i stjerner, emission og absorption af lys og anden stråling.

F2: Studenten kan gøre simple beregninger vedr. astronomiske problemstillinger.

G1: Studenten har en overordnet forståelse for Jordens og menneskets plads i universet.

G2: Studenten er i stand til at tilegne sig, strukturere og præsentere fagligt stof mundtligt og skriftligt.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

FYS100 Mekanikk, MAT100 Matematiske metoder 1
Minimum forkunnskap er Studiespecialisering og R1 + R2 fra Videregående skole. Det er en fordel med også FYS100 Mekanikk og MAT100 Matematiske Metoder 1. 

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator 1)

1) Kalkulatoren skal være enkel (ikke-programmerbar). Se hvilke kalkulatorer som er godkjente under "Hjelpemidler på skoleeksamen" på nettsidene våre.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Studentpresentasjon
Studentpresentasjoner af deler av pensum.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Anders Tranberg

Instituttleder:

Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

Emnet har 6 undervisningstimer hver uke. Forelesninger, studentpresentasjoner, oppgaveregning.

Det vil også bli arrangert besøk på observatoriet til Stavanger Astronomiske Forening og en kveldstur for å observere noen av de objektene som kurset omhandler.

Undervisningsspråk: Norsk eller Engelsk.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Astronomi (FYS110_1) 10

Åpent for

Matematikk og fysikk - bachelor
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Lektorutdanning for trinn 8-13 Matematikk og fysikk - femårig integrert master

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto