Hopp til hovedinnhold

Astronomi og astrofysikk FYS220

Kurset gir en innføring i Astronomi og Astrofysikk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

FYS220

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og fysikk

Læringsutbytte

Efter at have fuldført dette emnet, forventes det at:

K1: Studenten har god kundskab om universets bestanddele, opbygning og historie. Galakser, stjerner, planeter, gas og støv.

K2: Studenten har kundskab om astronomiske forskningsmetoder, observationer, instrumenter og analyse af data. 

F1: Studenten er stand til at reflektere over og beskrive centrale fysiske processer i universet, på baggrund af grundlæggende fysik (typisk gravitation, elektromagnetisme og atomfysik). Eksempelvis planetbevægelse, termodynamik i stjerner, emission og absorption af lys og anden stråling.

F2: Studenten kan gøre simple beregninger vedr. astronomiske problemstillinger.

G1: Studenten har en overordnet forståelse for Jordens og menneskets plads i universet.

Innhold

Kurset starter med å beskrive stjernehimmelen sett fra Jorda og den historiske utviklingen av verdensbildet og fortsetter med planetene i vårt solsystem og vår egen stjerne; Sola. Så følger en gjennomgang av stjerners fødsel, struktur, utvikling og død, Melkeveg-galaksen, andre galakser og kosmologi.

Merk at eksamen gir på det språket emnet foreleses i.

Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
FYS100 Mekanikk, MAT100 Matematiske metoder 1
Minimum forkunnskap er Studiespecialisering og R1 + R2 fra Videregående skole. Det er en fordel med også FYS100 Mekanikk og MAT100 Matematiske Metoder 1. 
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer A - F Godkjent kalkulator 1)

1) Kalkulatoren skal være enkel (ikke-programmerbar). Se hvilke kalkulatorer som er godkjente under "Hjelpemidler på skoleeksamen" på nettsidene våre.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Anders Tranberg
Instituttleder: Bjørn Henrik Auestad
Arbeidsformer

Emnet har 6 forelesningstimer hver uke.

Det vil også bli arrangert besøk på observatoriet til Stavanger Astronomiforening, Planetariet ved Vitensenteret i Sandnes og en kveldstur for å observere noen av de objektene som kurset omhandler. 

Undervisningsspråk: Norsk eller Engelsk.

Åpent for
Matematikk og fysikk - bachelorstudium Lektorutdanning for trinn 8-13 Matematikk og fysikk, femårig integrert masterstudium i realfag
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til fakultetets gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Astronomi (FYS110) 10
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto