Astronomi og astrofysikk (FYS220)

Kurset gir en innføring i Astronomi og Astrofysikk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Emnekode

FYS220

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Kurset starter med å beskrive stjernehimmelen sett fra Jorda og den historiske utviklingen av verdensbildet og fortsetter med planetene i vårt solsystem og vår egen stjerne; Sola. Så følger en gjennomgang av stjerners fødsel, struktur, utvikling og død, Melkeveg-galaksen, andre galakser og kosmologi.

Merk at eksamen gir på det språket emnet foreleses i.

Læringsutbytte

Efter at have fuldført dette emnet, forventes det at:

K1: Studenten har god kundskab om universets bestanddele, opbygning og historie. Galakser, stjerner, planeter, gas og støv.

K2: Studenten har kundskab om astronomiske forskningsmetoder, observationer, instrumenter og analyse af data. 

F1: Studenten er stand til at reflektere over og beskrive centrale fysiske processer i universet, på baggrund af grundlæggende fysik (typisk gravitation, elektromagnetisme og atomfysik). Eksempelvis planetbevægelse, termodynamik i stjerner, emission og absorption af lys og anden stråling.

F2: Studenten kan gøre simple beregninger vedr. astronomiske problemstillinger.

G1: Studenten har en overordnet forståelse for Jordens og menneskets plads i universet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

FYS100 Mekanikk, MAT100 Matematiske metoder 1
Minimum forkunnskap er Studiespecialisering og R1 + R2 fra Videregående skole. Det er en fordel med også FYS100 Mekanikk og MAT100 Matematiske Metoder 1. 

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator 1)

1) Kalkulatoren skal være enkel (ikke-programmerbar). Se hvilke kalkulatorer som er godkjente under "Hjelpemidler på skoleeksamen" på nettsidene våre.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Studentpresentasjon
Studentpresentasjoner af deler av pensum.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Anders Tranberg

Instituttleder:

Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

Emnet har 6 undervisnings timer hver uke. Forelesninger, studentpresentasjoner, oppgaveregning.

Det vil også bli arrangert besøk på observatoriet til Stavanger Astronomiforening, Planetariet ved Vitensenteret i Sandnes og en kveldstur for å observere noen av de objektene som kurset omhandler. 

Undervisningsspråk: Norsk eller Engelsk.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Astronomi (FYS110_1) 10

Åpent for

Matematikk og fysikk - bachelor Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Lektorutdanning for trinn 8-13 Matematikk og fysikk - femårig integrert master

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til fakultetets gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto