Vektoranalyse (MAT300)

Sentrale begreper innenfor vektoranalyse, inkludert Greens- Stokes- og Divergensteorem. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

MAT300

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Innhold

Vektorregning, 2. ordens kurver og flater, retningsderivert, multiple integral, kurve- og flateintegral, vektorfelt, Stokes' teorem, Greens teorem og divergensteoremet. 

Læringsutbytte

Etter å ha fullført og bestått dette emnet skal studenten:
  • Kunne utføre dobbel- og trippelintegrasjon.
  • Kunne beregne flateintegral og kurveintegral.
  • Kunne anvende Greens-, Divergens- og Stokes' teoremer.
  • Ha tilstrekkelig kunnskap innenfor vektoranalyse til å være operasjonell innenfor ovennevnte tema.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MAT100 Matematiske metoder 1, MAT200 Matematiske metoder 2, MAT210 Reell og kompleks kalkulus

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Matematisk formelsamling (Rottmann), Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt,

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger
3 obligatoriske oppgaver skal være godkjent for å gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Alexander Ulanovskii

Instituttleder:

Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

Seks timer forelesninger og oppgaver pr. uke. 

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Matematikk 3 - vektoranalyse (ÅMA290_1) 5
Matematikk 3 - vektoranalyse (TE0302_1) 6
Matematikk 3 - vektoranalyse (TE0302_A) 6

Åpent for

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelor i realfag Bygg - bachelor i ingeniørfag Datateknologi - bachelor i ingeniørfag Automatisering og elektronikkdesign, y-vei - bachelor i ingeniørfag Automatisering og elektronikkdesign - bachelor i ingeniørfag Energi- og petroleumsteknologi - bachelor i ingeniørfag Kjemi og miljø - bachelor i ingeniørfag Maskin - bachelor i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Byplanlegging - master i teknologi Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., femårig Datateknologi - master i teknologi/siv.ing. Miljøteknologi - master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - master i teknologi/siv.ing., femårig Konstruksjons- og maskinteknikk - master i teknologi/siv.ing., femårig Matematikk og fysikk - femårig integrert master Marin- og undervannsteknologi, master i teknologi/siv.ing., femårig Petroleumsteknologi - master i teknologi/siv.ing. Petroleumsteknologi - master i teknologi, femårig
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Matematikk - årsstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto