Produksjon og tilvirkningsteknikker (MSK260)

Introduksjon til produksjon / produksjonsteknikk, Statistisk prosesskontroll (SPC) og statistisk kvalitetskontroll (SQC) -metoder, Lean-produksjon og Six Sigma, metrologi, Subtraktiv produksjon [CAM, CAPP, GT, CNC-programmering - OKUMA og MAZATROL], Additive layer manufacturing (grunnleggende 3D-printing og sveising av metall),  produksjons- og produksjonslinjer/monteringssystemer og linjer, Robotiske applikasjoner i produksjons- og fabrikasjonssystemer.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

MSK260

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Introduksjon til produksjon / produksjonsteknikk, statistisk prosesskontroll (SPC) og statistisk kvalitetskontroll (SQC) -metoder, lean-produksjon og Six Sigma, Metrology [teoretiske og praktiske aspekter ved ingeniørmåling ved bruk av koordinatmålingsmaskiner (CMM)], subtraktiv produksjon [Metal skjæreprinsipper, skjæreverktøy og operasjoner, maskinering av økonomi, datastøttet produksjon (CAM) og Computer Numerical Control (CNC): ISO-programmering og samtaleprogrammering (OKUMA og MAZATROL) ], additive manufacturing (metal 3D-Printing og grunnleggende sveising),  Produksjons- og produksjonslinjer og linjebalansering, Roboter i produksjons- og fabrikasjonssystemer.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet, skal studenten kunne lære:
  • Statistiske prosesser og kvalitetskontrollteknikker
  • Subtraktiv produksjonsteknikk (Dreiebenk og fresing)
  • Datastøttet produksjon (CNC-programmering 'ISO and conversational', GT and CAPP)
  • Metrologi (bruk av koordinatmålemaskiner CMM og andre grunnleggende målingsteknikker)
  • Additive Layer Manufacturing (metall 3D-printing og mikrosveising) og sveisekvalitet løser
  • Lean Manufacturing prinsipper
  • Produksjons- og produksjonslinjeanalyse
  • Roboter i produksjons- og fabrikasjonssystemer

Forkunnskapskrav

MSK210 Maskinkonstruksjon, STA100 Sannsynlighetsregning og statistikk 1

Anbefalte forkunnskaper

MSK210 Maskinkonstruksjon
Grunnleggende kurs i statistikk og sannsynlighetsregning og maskinelementer

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Bestemt enkel kalkulator

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

8 av 10 regneøvinger, 3 laboratorieøvinger, En verkstedøving
For å ta eksamen: 8 av 10 av de obligatoriske oppgavene, må en integrert laboratorieøving [Additive Manufacturing / metall 3D-utskrift, CNC-dreiebenk og fresing / subtraktiv produksjon, målinger med koordinatmålemaskin (CMM)] må være godkjent. Programmeringsklasse for robotikk.

Fagperson(er)

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Jan-Tore Jakobsen

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Emil Mannes Surnevik

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Arbeidsformer

Forelesninger 4 t/uke, regneøvinger 2t/uke. Obligatorisk innlevering av regneøvinger. 1 integrert obligatoriske laboratorieøvinger [additiv produksjon (metal 3D printing) og CNC subtraktiv produksjon, og CMM målinger]. Programmeringsklasse for robotikk.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Produksjonsteknikk (BIM320_1) 10

Åpent for

Maskin, y-vei - bachelor i ingeniørfag Maskin - bachelor i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto