Hopp til hovedinnhold

Eksamenforskrift for UiS

Her finner du Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger. Denne ble sist oppdatert 11. juni 2020.

Publisert: Endret:
Eksamensforskriften
Kontakt oss
Sentralt eksamenskontor

eksamen@uis.no Tlf.: 51 83 24 05

Eksamenskontor på fakultet og institutt:

Oversikt med kontaktinformasjon

Forskriften som først ble vedtatt i 2016 har blitt revidert noen ganger, da det har vært behov for noen justeringer og endringer etter flere innspill på utfordringer med bruken av forskriften. Det har blant annet vært fokus på å rette opp upresise formuleringer, uklarhet rundt myndighet og delegering og feil bruk av begreper. 

I tillegg er det et par nye bestemmelser som regulerer nye forhold, blant annet er det lagt til en bestemmelse om språk i undervisningen, på eksamensoppgaven og eksamensbesvarelsen. Vi har også fått inn en bestemmelse om selvplagiering, som sier at det å bruke eget tidligere innlevert arbeid uten tilstrekkelig henvisning anses som fusk.

Sist revidering av forskriften var juni 2020 hvor styret besluttet å legge inn ett eget kapittel om grader i forskriften, som resulterte i at dagjeldende forskrift for graden bachelor ble opphevet fra 1.august 2020.

UiS oppfordrer alle studenter til å lese grundig igjennom Forskrift om studier og eksamen ved UiS, for at du skal kunne sikre deg dine rettigheter som student på best mulig måte.

Her finner du forskriften 

Studenter som har spørsmål til eksamensforskriften kan kontakte eksamenskontoret på eksamen@uis.no

Du er kanskje også interessert i

Hjelp med oppgaveskriving og kilder

På biblioteket kan du få drop-in hjelp i kilder og referanser, i tillegg til hjelp med oppgaveskriving.

Fysiske eskamensforberedelser med digital samarbeidspartner

UiS-studenter som tar faget anatomi kjenner igjen Nils Christian Tvedt Karlsen fra digitale forelesninger laget av MedEa...

Spørsmål og svar om hjemmeeksamen

Er det første gang du skal ha digital hjemmeeksamen, og er usikker på hvordan det foregår? I teksten under finner du bla...

Fusk

Universitetet i Stavanger ser alvorlig på fusk og har en plikt til å reagere strengt mot fusk og forsøk på fusk. Både al...

Kontaktinfo for eksamen

Har du spørsmål om eksamen som du ikke finner svar på? Her finner du kontaktpersoner på fakultetene og instituttene.

Tilrettelegging av eksamen og oppgaver

Hvis du har et helseproblem eller en funksjonsnedsettelse kan du søke om individuelt tilrettelagt eksamen.

Retningslinjer for eksamenskandidater ved individuell skriftlig skoleeksamen

Vedtatt av Utdanningsutvalget 11. mai 2017 med hjemmel i forskrift og studier og eksamen ved UiS § 7-1.nr.1. Reglene tre...

Hjelpemidler på skoleeksamen

Det fakultetet som har ansvar for emnet avgjør hvilke hjelpemidler som er tillatt ved vurdering/prøving. Hjelpemidler ka...

Dette må du vite om eksamen

Lurer på hvordan du melder deg opp til eksamen? Har du spørsmål om fravær, eller trenger du tilrettelegging? På denne si...