Eksamenforskrift for UiS

Her finner du Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger. Denne ble sist oppdatert 11. juni 2020.

Published Endret
Eksamensforskriften
Kontakt oss
Sentralt eksamenskontor

eksamen@uis.no Tlf.: 51 83 24 05

Eksamenskontor på fakultet og institutt:

Oversikt med kontaktinformasjon

Forskriften som først ble vedtatt i 2016 har blitt revidert noen ganger, da det har vært behov for noen justeringer og endringer etter flere innspill på utfordringer med bruken av forskriften. Det har blant annet vært fokus på å rette opp upresise formuleringer, uklarhet rundt myndighet og delegering og feil bruk av begreper. 

I tillegg er det et par nye bestemmelser som regulerer nye forhold, blant annet er det lagt til en bestemmelse om språk i undervisningen, på eksamensoppgaven og eksamensbesvarelsen. Vi har også fått inn en bestemmelse om selvplagiering, som sier at det å bruke eget tidligere innlevert arbeid uten tilstrekkelig henvisning anses som fusk.

Sist revidering av forskriften var juni 2020 hvor styret besluttet å legge inn ett eget kapittel om grader i forskriften, som resulterte i at dagjeldende forskrift for graden bachelor ble opphevet fra 1.august 2020.

UiS oppfordrer alle studenter til å lese grundig igjennom Forskrift om studier og eksamen ved UiS, for at du skal kunne sikre deg dine rettigheter som student på best mulig måte.

Les forskriften på lovdata.no.

Studenter som har spørsmål til eksamensforskriften kan kontakte eksamenskontoret på eksamen@uis.no.

Du er kanskje også interessert i

Kan eg ikkje berre bruka chatGPT?

Hausten 2022 tok AI-baserte program som ChatGPT verda med storm. Sidan den gong har me sett fleire diskusjonar rundt bru...

Joanna gir studenter gratis veiledning i biblioteket

Da Joanna slet med sin egen bacheloroppgave fikk hun hjelp av en studentmentor for å komme i gang. Nå hjelper hun selv s...

Fusk

Universitetet i Stavanger ser alvorlig på fusk og har en plikt til å reagere strengt mot fusk og forsøk på fusk. Både al...

Kva må eg kunne på eksamen?

Korleis lykkast du best på eksamen?

Kontaktinfo for spørsmål om eksamen

Har du spørsmål om eksamen som du ikke finner svar på? Her finner du e-postadresser og kontaktpersoner for ditt fakultet...

Retningslinjer for eksamenskandidater ved individuell skriftlig skoleeksamen

Vedtatt av Utdanningsutvalget 11. mai 2017 med hjemmel i forskrift og studier og eksamen ved UiS § 7-1.nr.1. Reglene tre...

Hjelpemidler på skoleeksamen

Det fakultetet som har ansvar for emnet avgjør hvilke hjelpemidler som er tillatt ved vurdering/prøving. Hjelpemidler ka...