Erasmus+-utveksling utenfor EU

Det er mulig å motta Erasmus+ stipend også ved utveksling utenfor EUs programland.

Publisert Sist oppdatert

Internasjonal mobilitet i Erasmus+ programmet gjør det mulig å sende studenter på utveksling til partnerland som ikke inngår i programlandene i Erasmus+.

UiS har følgende prioritering ved tildeling av internasjonal dimensjon-stipend:

  1. Læresteder i Storbritannia som UiS har en Erasmus+ internasjonal dimensjon-avtale med
  2. Partnere utenfor Europa i  -universitetsnettverket og partnere som UiS har Erasmus+ Global mobilitet-prosjekter sammen med
Bilde av globus

Merk at studenter som er aktuelle for stipend gjennom Erasmus+ internasjonal dimensjon vil først få svar på om de mottar stipend etter at søknaden om utveksling er ferdig behandlet.

Studenter som får tildelt stipend gjennom internasjonal dimensjon vil motta EUR 410-700 per måned, avhengig av hvilket land de skal reise til. Stipendet har samme valutakurs som øvrige Erasmusstipend.