Søknadsfrist for utveksling høsten 2024

Torsdag 1. februar 2024 kl. 23:59-23:59,
Søknadsweb.

Du kan søke mellom 1. januar og 1. februar, og endre søknaden din frem til søknadsfristen.

Publisert Sist oppdatert

Hvor og når kan du reise? 

Bruk utvekslingskartet for å se utvekslingsmulighetene på ditt studieprogram

Dersom du ønsker å undersøke om UiS har avtale med en institusjon i et land du er interessert i, men som ikke er anbefalt i ditt studieprogram: Nettverk og avtaler for semesterutveksling.

Du må sjekke om du finner relevante emner ved institusjoner du er interessert i før du søker. Merk at ikke alle institusjoner som er anbefalt i ditt studieprogram er aktuelle for din spesialisering. Hvilke institusjoner som er aktuelle for deg kan også være avhengig av om du må ta bestemte emner eller kan skal ta valgemner under utvekslingsoppholdet ditt. 

Kontakt din studiekonsulent dersom du har spørsmål eller trenger veiledning.

Hvordan søke?

Alle studenter som skal søke om utveksling må starte Utvekslingsveilederen i Digital Studentekspedisjon. Det er helt uforpliktende.

Du må registrere søknad om utveksling i Søknadsweb innen søknadsfristen.

Les om søknadsprosessen og frister. 

Kontakt Internasjonal seksjon via Utvekslingsveilederen dersom du har spørsmål.

Studieavgift/skolepenger

Alle studenter som reiser på utveksling, må betale semesteravgift ved UiS og kan bli bedt om å betale en administrasjonsavgift ved vertsinstitusjonen.

Studenter som reiser på utveksling gjennom Erasmus+ betaler ikke studieavgift (skolepenger) til vertsinstitusjonen. Merk at institusjoner utenfor Europa som regel krever studieavgift, spesielt i USA og Australia. Man kan søke om ekstra støtte til studieavgift fra Lånekassen.

Internasjonale studenter som betaler studieavgift ved UiS må fortsatt betale denne avgiften under utvekslingsoppholdet og er ikke unntatt en eventuell studieavgift ved vertsinstitusjonen.

Møter om utveksling

Møtene arrangeres av Internasjonal seksjon. Velkommen!