Hopp til hovedinnhold

Søk om utveksling

Søknadsprosessen starter semesteret før du planlegger å reise på utveksling. Her finner du viktig informasjon om søknadsfrister, særordninger og dokumentasjonskrav for enkelte studieprogrammer, og søknadsprosessen.

Publisert: Endret:

Søknadsfrister

Utreisesemester

Høst

1. februar

* Denne fristen gjelder både høst- og vårsemesteret for studenter ved Fakultet for utøvende kunstfag.

.

Vår

1. september

* Fristen er 1 juli for bachelorstudenter i sosialt arbeid og barnevern.

Hva er et utvekslingsopphold?

Et utvekslingsopphold er et delstudium på ett semester ved en av våre vertsinstitusjoner i utlandet. Du skal søke om forhåndsgodkjenning av emner før du reiser, slik at disse kan bli innpassa i studieplanen når du kjem heim *Praksisstudenter har andre ordninger med forhåndsgodkjenning.

Reis på utveksling med UiS!

Utveksling - Steg for steg

Dame som sitter med en datamaskin_illustrasjon

Når du kan dra på utveksling er basert på ditt studieprogram sitt anbefalte utvekslingssemester og hvilket år du startet ved UiS. Sjekk hvilket semester ditt studieprogram er anbefalt å reise under Finn studieprogram.

Eksempel 1: Er ditt studieprogram anbefalt å reise ut i 5. semester, så er det på høstsemesteret. Da søker du om utveksling når du er i ditt 4. semester for å reise ut i ditt 5. semester. Du skal dermed følge søknadsfristen over for høst.

Eksempel 2: Er ditt studieprogram anbefalt å reise ut i 2. semester, så er det på vårsemesteret. Da søker du om utveksling når du er i ditt 1. semester for å reise ut i ditt 2. semester. Du skal dermed følge søknadsfristen over for vår.

Merk at bachelor i sosialt arbeid og barnevern og studenter ved Fakultet for utøvende kunstfag har egne frister.

 1. Start din veileder om utveksling i Studentekspedisjonen.
 2. Finn søknadsskjemaet (Søknadsweb) under fasen "Apply" i utvekslingsveilederen. Obs! Det er viktig du ikke deler lenken til Søknadsweb med andre studenter da alle studenter som skal søke utveksling må ha startet utvekslingsveilederen.
 3. Praksisstudenter må laste opp nødvendige dokumenter i Søknadsweb før søknadsfristen.
 4. Fakultet for utøvende kunstfag har særordninger.
 5. Følg stegene i utvekslingsveilederen.

Sykepleie

Studenter som tar bachelor i sykepleie, må laste opp følgende dokument innen søknadsfristen når de søker om utveksling:

 • Motivasjonsbrev på engelsk

I brevet skal du redegjøre for hvorfor du ønsker å gjennomføre et delstudium i utlandet. 

Bruk følgende mal: 

 • Short presentation of yourself
 • Your expectations and motivation concerning the exchange period.
 • Describe your relevant professional qualities for the chosen exchange period.
 • Be short and concise! Try not to exceed 1 A4 page format.

Dersom du kun ønsker å utveksle til land i Skandinavia kan motivasjonsbrevet være på norsk. 

Motivasjonsbrevet er det eneste du skal laste opp innen søknadsfristen. Andre dokumenter vil du eventuelt bli bedt om å ettersende. 

Her finner du søknadsskjemaet.

Bachelor i sosialt arbeid og barnevern

Studenter som tar bachelor i sosialt arbeid og bachelor i barnevern, må laste opp følgende dokumenter i Søknadsweb innen søknadsfristen når de søker om utveksling:

 1. Motivasjonsbrev
 2. Oppdatert politiattest på engelsk; "Til bruk i utlandet". **
 3. Søker du til en institusjon som krever karakter 4 eller bedre i engelsk fra VGS må du skaffe en karakterutskrift på engelsk fra din videregående skole.**

**Om du ikke klarer å skaffe politiattest eller karakterutskrift fra videregående skole innen fristen, så må du skrive det inn i merknadsfeltet i Søknadsweb for å få utsatt frist til å levere dette inn. I tillegg skriv når du antar du vil motta disse dokumentene.

Fristen for å søke om utveksling påfølgende studieår er 1. februar. Merk at fristen er lik enten man skal reise på utveksling i høst- eller vårsemesteret.

Hver student kan sette opp kun to (2) institusjoner man ønsker å reise til og vil bli nominert til begge disse.

Du finner mer viktig informasjon om utveksling i ditt studieprogram under utveksling på din studieprogramside.

Dersom du ønsker å reise på utveksling, men ikke har noen anbefalte læresteder for ditt studieprogram, ta kontakt med ditt fakultet/institutt i god tid før søknadsfristen i Utvekslingsveilederen.

Hva annet er viktig før og etter du har søkt om utveksling?

På siden Utveksling kan du søke opp ditt studieprogram i utvekslingskartet og finne ut hvor og når du kan reise på utveksling.

Selv om Universitetet i Stavanger har avtaler med mange institusjoner i utlandet så er vertsinstitusjonene du finner under ditt studieprogram de vertsinstitusjonene som ditt fakultet/institutt har vurdert til å være de mest relevante for studenter på ditt studieprogram.

Ja og nei. Under Nettverk og avtaler for utveksling kan du finne andre alternativer, men vær oppmerksom på at det er ditt ansvar å finne relevante emner som kan innpasset inn i din grad før du søker der og før søknadsfristen. Det er ingen garanti at du kan reise på en UiS avtale som ikke er anbefalt for ditt studieprogram. Ta kontakt med Internasjonal seksjon eller ditt fakultet / institutt i god tid før søknadsfristen for å undersøke andre alternativer.

Innen 3 uker etter søknadsfristen så vil du få et svar på din søknad om utveksling. Om du får tilbud om å bli nominert til et vertsuniversitet og takker ja, så vil du få mer informasjon om videre prosess i utvekslingsveilederen. Det varierer fra student til student om når informasjonen om videre prosess kommer.

Nei, søknadsfristen er absolutt og det er ikke mulig å sende inn søknad etter at fristen er gått ut. Dersom sykdom er grunnen for at du ikke har fått registrert søknaden din så må legeerklæring leveres til internasjonal seksjon inntil 1 uke etter at søknadsfristen har gått ut.

Hva gjør du når du får tilbud om å bli nominert?

Studenter som har søkt innen fristen, dekker alle kravene og når opp i konkurransen, får ett tilbudsbrev innen 3 uker etter søknadsfristen.

 1. Svar på tilbudet innen fristen som er oppgitt i tilbudsbrevet.

  Du svarer på samme plattform som du søkte om utveksling. Du finner lenke til Søknadsweb i utvekslingsveilederen under fasen "Apply" via Studentekspedisjonen. Det er viktig at du svarer uansett om du skal takke ja eller nei til tilbudet.
 2. Søk om forhåndsgodkjenning av emner/praksis via Studentekspedisjonen.

  Les mer om Forhåndsgodkjenning av utvekslingsoppholdet
 3. Etter du har takket "Ja" til tilbud om å bli nominert, så vil Internasjonal seksjon nominere deg til partnerinstitusjonen. Du vil få beskjed når du er blitt nominert og deretter gitt informasjon om videre søknadsprosess i utvekslingsveilederen.

Flere aktiviteter /gjøremål vil bli lagt til deg i utvekslingsveilederen i løpet av prosessen.

Det betyr at din saksbehandler ved Internasjonal seksjon har sjekket at du oppfyller de formelle kvalifikasjonene for å kunne søke om utveksling og opplyst vertsinstitusjonen du har søkt deg til om at de kommer til å motta søknad fra deg.

Du vil ikke bli automatisk nominert rett etter du har takka ja til tilbudet om utveksling. Dette kan ta litt tid pga. alle vertsuniversiteter har ulike frister og prosesser. Så snart din saksbehandler har nominert deg, så vil du få informasjon i utvekslingsveilederen.

Nei, det betyr at du blir tilbudt en utvekslingsplass i enhold til vår avtale med vertsuniversitetet. Når du takker ja til vårt tilbud så vil vi nominere deg til vertsuniversitetet og du må igjennom deres søknadsprosess for endelig opptak.

Så lenge du søker innen deres frister, leverer inn nødvendige dokumenter og finner relevante emner, så er det stor sannsynlighet at du får endelig opptak ved vertsuniversitetet.

Informasjon om hvordan du søker til vertsuniversitetet får du enten i utvekslingsveilederen eller på epost direkte fra vertsuniversitetet.

OBS! 

Noen få praksissteder krever ikke at du søker. Om dette gjelder deg, så vil du få beskjed.

Noen vertsuniversiteter krever ikke at du blir nominert før du søker. Det gjelder spesielt Australia og USA. Men ikke søk før du får beskjed om at du kan søke fra Internasjonal seksjon.

Saksbehandlingstiden variere, men du vil få svar i god tid før planlagt utreisetidspunkt. Vi fraråder alle på det sterkeste om å ikke bestille flybilletter før de har fått opptaksbrev fra vertsuniversitetet

Dersom du får avslag fra institusjonen du har søkt på så vil vi starte prosessen med å søka deg til din neste prioritet i søknadsskjemaet ditt dersom det er ledige plasser og søknadsfristen til vertsinstitusjonen ikke er gått ut.

Det er viktig at du snarest informerer din saksbehandler om at du trekker søknaden din i utvekslingsveilederen. Det er mange involverte i denne prosessen og vi sett i gang et stort apparat både her på UiS og på vertsuniversitetet for at du skal få reisa på utveksling. Du må også huske på at en annen student kan få plassen din dersom du trekk deg - gi oss beskjed så snart som mulig.

Hva skjer etter du har fått opptak til vertsinstitusjonen?

Du er enda aktiv student ved UiS når du er på utveksling. Du mister studieretten din ved UiS om du ikke betaler semesteravgift. Derimot får du fritatt for avgift til Kopinor og undervisningsmateriell når du er på utveksling.

Internasjonal seksjon sender ut en epost til alle studenter innen kort tid etter at de er reist til utlandet for å høre hvordan det går. Den aktive oppfølgingen fra din saksbehandling blir avslutta når du har fått opptaksbrevet fra vertsinstitusjonen, men du kan fortsatt kontakte oss i utvekslingsveilederen.

Les mer om beredskap under utenlandsoppholdet på våre nettsider.

Veiledning og oppfølging 

Kontakt Internasjonal seksjon eller din studiekonsulent ved ditt fakultet/institutt via utvekslingsveilederen i Studentekspedisjonen.

Din studiekonsulent kan hjelpe deg med spørsmål knyttet til: 

 • Faglig forhåndsgodkjenning av emner 
 • Studieplaner og valgfag 
 • Endringer i utdanningsplanen 
 • Forsinkelse i studieprogresjon 
 • Anbefalt utreisesemester 

Finn din studiekonsulent.

Internasjonal seksjon kan hjelpe deg med praktiske spørsmål knyttet til delstudier i utlandet.

Finn mer informasjon om utveksling på hovedsiden