Hopp til hovedinnhold

Søk om utveksling

Du søker om utveksling i semesteret før du planlegger å reise på utveksling. Her finner du viktig informasjon om søknadsprosessen og særordninger for enkelte studieprogram.

Publisert: Endret:

Utveksling

Et utvekslingsopphold er et delstudium på et eller to semestre ved en av våre partnerinstitusjoner i utlandet. Utveksling er kun mulig for studenter som er tatt opp til gradsstudier.

Du må søke om forhåndsgodkjenning av emner før du reiser, for å sikre at disse blir innpasset i studieplanen din når du kommer hjem.

*Praksisstudenter har andre ordninger med forhåndsgodkjenning.

Søknadsfrister

Utveksling i høstsemesteret

1. februar

* Denne fristen gjelder både høst- og vårsemesteret for studenter ved Fakultet for utøvende kunstfag.

Utveksling i vårsemesteret

1. september

Du finner lenke til søknadsskjemaet i Utvekslingsveilederen. Her kan du også kontakte Internasjonal seksjon hvis du har spørsmål.

Utveksling

Når du kan dra på utveksling er avhengig av studieprogrammet ditt og hvilket år du startet ved UiS. Hvert studieprogram har et anbefalt utvekslingssemester. Finn utvekslingsmuligheter i ditt studieprogram.

Dersom du ønsker å reise på utveksling, men ikke har noen anbefalte læresteder for ditt studieprogram, ta kontakt med ditt fakultet/ institutt i god tid før søknadsfristen.

 • Start utvekslingsveilederen.
 • Finn lenke til søknadsskjemaet (i Søknadsweb) under fasen "Apply".
 • Søk innen fristen. Merk at det ikke er mulig å søke etter fristen eller søke på restplasser. Se Retningslinjer for å søke delstudium i utlandet

Internasjonal seksjon behandler søknader om utveksling fortløpende. Studenter som har søkt innen fristen, dekker alle kravene og når opp i konkurransen, får ett tilbudsbrev innen 3 uker etter søknadsfristen.

Hvis du får tilbud:

 • Må du svare på tilbudet i Søknadsweb innen fristen (5 dager) som er oppgitt i tilbudsbrevet.
 • Tilbudet bortfaller dersom du ikke svarer innen fristen.

Studenter som tar bachelor i sosialt arbeid og bachelor i barnevern, må laste opp følgende dokumenter i Søknadsweb innen søknadsfristen når de søker om utveksling:

 • Motivasjonsbrev
 • Oppdatert politiattest på engelsk; "Til bruk i utlandet". **
 • Karakterutskrift på engelsk hvis du søker du til en institusjon som krever karakter 4 eller bedre i engelsk fra videregående skole. **

**Hvis du ikke har fått politiattest og/ eller karakterutskrift fra videregående skole innen søknadsfristen, må du oppgi dette samt informere om når du forventer å kunne levere disse dokumentene i merknadsfeltet. Merk at studenter som ikke opplyser om dette i søknaden, ikke får forlenget frist og vil få avslag på sin søknad.

Studenter som er kvalifisert, vil få tilbud om å bli nominert til og kan sende søknad til to partnerinstitusjoner.

Merk at det vil være dokumentasjonskrav ved videre søknad til partnerinstitusjonen. Dokumenter/ videoer bør klargjøres i god tid. Vi anbefaler at de er klare innen søknadsfristen til UiS: 1. februar.

Det kan være ulike krav ved ulike institusjoner. Det er oppgitt under utveksling i studieprogramsiden hvilke dokumenter de fleste krever. Du kan også finne informasjon om søknadsprosessen og dokumentasjonskravene på hjemmesiden til institusjoner du ønsker å søke til.

Hvis du har takket ja til tilbudet innen fristen vil du få en kontaktperson ved Internasjonal seksjon og informasjon om videre søknadsprosess- og frister i Utvekslingsveilederen. Det varierer fra student til student når du får denne informasjonen. Dette er blant annet fordi institusjoner i utlandet har ulike frister, og vi prioriterer de med tidligst frist først. Internasjonal seksjon forventer at du leser informasjon på nettsider og informasjon du får tilsendt nøye.

Du må:

 • Sende søknad til partnerinstitusjonen innen gitt frist​. Det er ditt ansvar å overholde gitte frister og sende komplett søknad til partnerinstitusjonen. Saksbehandlingstiden varierer, men normalt vil du få svar fra partnerinstitusjon i løpet av 4 uker etter søknadsfrist.
 • Søke om forhåndsgodkjenning av emner​. Les mer om forhåndsgodkjenning.
 • Bruke utvekslingsveilederen. Her finner du aktiviteter du må fullføre før, under og etter utvekslingsoppholdet ditt.

Du må snarest mulig informere Internasjonal seksjon dersom du vurderer/ har bestemt deg for å trekke søknaden. Da vil vi trekke søknaden for deg.

Kontakt studieveileder ved ditt fakultet/ institutt hvis du har spørsmål om valg av emner, søknad om forhåndsgodkjenning eller studieplanen din. ​Finn din studiekonsulent.

Kontakt Internasjonal seksjon hvis du har generelle spørsmål om utveksling eller trenger veiledning i forbindelse med søknaden din​.

Vi hjelper deg i Utvekslingsveilederen.