Søk om utveksling

Du søker om utveksling i semesteret før du planlegger å reise på utveksling. Her finner du viktig informasjon om søknadsprosessen og særordninger for enkelte studieprogram.

Published Endret

Hva er utveksling?

Et utvekslingsopphold er et delstudium på et eller to semestre ved en av våre partnerinstitusjoner i utlandet. Utveksling er kun mulig for bachelor- og masterstudenter.

Du må søke om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet før du reiser, for å sikre at emnene du tar blir innpasset i studieplanen din når du kommer hjem. Informasjon om forhåndsgodkjenning.

Praksisstudenter og studenter ved Fakultet for utøvende kunstfag har andre ordninger for forhåndsgodkjenning. Du vil få informasjon om dette under søknadsprosessen.

Søknadsfrister

Utveksling i høstsemesteret:

1. februar

Denne fristen gjelder både høst- og vårsemesteret for studenter ved Fakultet for utøvende kunstfag.

Utveksling i vårsemesteret:

1. september

Start utvekslingsveilederen

Lenke til søknadsskjema og kontakt med Internasjonal seksjon

Når du kan dra på utveksling er avhengig av studieprogrammet ditt og hvilket år du startet ved UiS. Hvert studieprogram har et anbefalt utvekslingssemester. Det vil kun unntaksvis være mulig å reise på utveksling utenfor anbefalt semester.

Finn informasjon om utvekslingsmuligheter i ditt studieprogram.

Dersom du ønsker å reise på utveksling, men ikke har noen anbefalte læresteder for ditt studieprogram, ta kontakt med ditt fakultet/institutt i god tid før søknadsfristen.

Du må sjekke om du finner relevante emner ved institusjoner du er interessert i før du søker. Kontakt studiekonsulent ved ditt fakultet/institutt hvis du trenger veiledning. Finn din studiekonsulent.

Internasjonal seksjon behandler søknader om utveksling fortløpende. Studenter som har søkt innen fristen, dekker alle kravene og når opp i konkurransen, får tilsendt ett tilbudsbrev innen 3 uker etter søknadsfristen.

Hvis du får tilbud om å bli nominert til en av våre partnerinstitusjoner:

  • Må du svare på tilbudet i Søknadsweb innen fristen (5 dager) som er oppgitt i tilbudsbrevet ditt. Du får tilsendt en kvittering når du har svart. Du må kontakte oss før fristen derom du ønsker å takke ja, men ikke får til å svare på tilbudet.
  • Merk at tilbudet bortfaller dersom du ikke svarer innen fristen.

Vær oppmerksom på at avtaler Universitetet i Stavanger har med institusjoner du søker på kan endre seg eller bli kansellert etter søknadsfristen.

Studenter som tar bachelor i sosialt arbeid og bachelor i barnevern, må laste opp følgende dokumenter i Søknadsweb innen søknadsfristen når de søker om utveksling:

  • Motivasjonsbrev
  • Oppdatert politiattest på engelsk; "Til bruk i utlandet". **
  • Karakterutskrift på engelsk fra videregående skole hvis du søker du til en institusjon som krever karakter 4 eller bedre i engelsk fra vgs. **

** Hvis du ikke har fått politiattest og/ eller karakterutskrift fra videregående skole innen søknadsfristen, må du oppgi dette samt informere oss om når du forventer å kunne levere disse dokumentene i merknadsfeltet. Merk at studenter som ikke opplyser om dette i søknaden, ikke får forlenget frist og vil få avslag på sin søknad.

Studenter som er kvalifisert, vil få tilbud om å bli nominert til og kan sende søknad til to partnerinstitusjoner.

Merk at det vil være dokumentasjonskrav ved videre søknad til partnerinstitusjonen(e). Vi anbefaler at du klargjør dokumenter/videoer så tidlig som mulig, da videre søknadsfrister varierer avhengig av institusjon og utreisesemester.

Det kan være ulike krav ved ulike institusjoner. Det er oppgitt under utveksling i studieprogramsiden hvilke dokumenter de fleste krever. Du kan også finne informasjon om søknadsprosessen og dokumentasjonskravene på hjemmesiden til institusjoner du ønsker å søke til.

Hvis du har takket ja til tilbudet innen fristen vil du få en kontaktperson ved Internasjonal seksjon og informasjon om videre søknadsprosess- og frister i Utvekslingsveilederen. Det varierer fra student til student når du får denne informasjonen. Dette er blant annet fordi institusjoner i utlandet har ulike frister, og vi prioriterer de med tidligst frist først.

Internasjonal seksjon forventer at du leser informasjon på nettsidene om utveksling og informasjon du får tilsendt fra oss og partnerinstitusjonen nøye.

Du må:

  • Sende søknad til partnerinstitusjonen innen gitt frist​. Det er ditt ansvar å overholde frister og sende komplett søknad til partnerinstitusjonen. Saksbehandlingstiden varierer, men normalt vil du få svar fra partnerinstitusjonen i løpet av 4 uker etter søknadsfrist.
  • Søke om forhåndsgodkjenning av emner​. Informasjon om forhåndsgodkjenning.
  • Bruke Utvekslingsveilederen. Her finner du aktiviteter du må fullføre før-, under- og etter utvekslingsoppholdet ditt.

Dersom du vurderer eller har bestemt deg for å trekke søknaden må du snarest mulig informere Internasjonal seksjon. Da vil vi trekke søknaden for deg.

Kontakt studieveileder ved ditt fakultet/institutt hvis du har spørsmål om valg av emner, søknad om forhåndsgodkjenning eller studieplanen din. ​Finn din studiekonsulent.

Kontakt Internasjonal seksjon hvis du har generelle spørsmål om utveksling eller trenger veiledning i forbindelse med søknaden din​. Vi hjelper deg i Utvekslingsveilederen.