Søk om utveksling

Du søker om utveksling i semesteret før du planlegger å reise på utveksling. Her finner du viktig informasjon om søknadsprosessen og særordninger for enkelte studieprogram.

Publisert Sist oppdatert
Søknadsfrist for våren

1 september

Søknadsfrist for høsten

1 februar

Denne fristen gjelder både høst- og vårsemesteret for studenter ved Fakultet for utøvende kunstfag.

Hva er utveksling?

Et utvekslingsopphold er et delstudium på et eller to semestre ved en av våre partnerinstitusjoner i utlandet. Utveksling er kun mulig for bachelor- og masterstudenter.

Du må søke om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet før du reiser, for å sikre at emnene du tar blir innpasset i utdanningsplanen din når du kommer hjem.

Praksisstudenter og studenter ved Fakultet for utøvende kunstfag har andre ordninger for forhåndsgodkjenning. Du vil få informasjon om dette under søknadsprosessen.

Gate i Spania, fargerike bygninger, sykkel ,bord og to stoler

Når du kan dra på utveksling er avhengig av studieprogrammet ditt og hvilket år du startet ved UiS. Hvert studieprogram har et anbefalt utvekslingssemester. Det vil kun unntaksvis være mulig å reise på utveksling utenfor anbefalt semester.

Dersom du ønsker å reise på utveksling, men ikke har noen anbefalte læresteder for ditt studieprogram, ta kontakt med ditt fakultet/institutt i god tid før søknadsfristen.

Finn ut hvor og når du kan reise på utveksling i ditt studieprogram og gjør deg kjent med hvordan du søker.

Bruk utvekslingskartet for å finne informasjon om utvekslingsmuligheter i ditt studieprogram.

Du må sjekke om du finner relevante emner ved institusjoner du er interessert i før du søker. Merk at ikke alle institusjoner som er anbefalt i ditt studieprogram er aktuelle for din spesialisering. Hvilke institusjoner som er aktuelle for deg kan også være avhengig av om du må ta bestemte emner eller kan skal ta valgemner under utvekslingsoppholdet ditt. Sjekk nøye hvilke alternativer som gjelder for deg før du søker.

Kontakt studiekonsulent ved ditt fakultet/institutt dersom du har spørsmål eller trenger veiledning. Finn din studiekonsulent.

Dersom du ønsker å undersøke om UiS har avtale med en institusjon i et land du er interessert i, men som ikke er anbefalt i ditt studieprogram, kan du sjekke dette her: Nettverk og avtaler for semesterutveksling.

Dersom du ønsker å reise på utveksling til en institusjon UiS har avtale med, men som ikke er anbefalt i ditt studieprogram, vennligst ta kontakt med Internasjonal seksjon i Utvekslingsveilederen i Studentekspedisjonen for avklare om dette er mulig.

Dersom du ønsker å reise på utveksling til en institusjon UiS ikke har avtale med, må du reise som såkalt 'Freemover'. Da er du selv ansvarlig for hele søknadsprosessen.

Internasjonal seksjon behandler søknader om utveksling fortløpende. Studenter som har søkt innen fristen, dekker alle kravene og når opp i konkurransen, får tilsendt ett tilbudsbrev innen 3 uker etter søknadsfristen.

Dersom du får tilbud om å bli nominert til en av våre partnerinstitusjoner:

 • Må du svare på tilbudet i Søknadsweb innen fristen (5 dager) som er oppgitt i tilbudsbrevet ditt. Du får tilsendt en kvittering når du har svart. Du må kontakte oss før fristen dersom du ønsker å takke ja, men ikke får til å svare på tilbudet.
 • Merk at tilbudet bortfaller dersom du ikke svarer innen fristen.

Vær oppmerksom på at avtaler Universitetet i Stavanger har med institusjoner du søker på kan endre seg eller bli kansellert etter søknadsfristen.

Alle studenter som reiser på utveksling må betale semesteravgift ved UiS og kan bli bedt om å betale en administrasjonsavgift ved vertsinstitusjonen.

Studenter som reiser på utveksling gjennom Erasmus+ betaler ikke studieavgift (skolepenger) til vertsinstitusjonen. Merk at institusjoner utenfor Europa som regel krever studieavgift, spesielt i USA og Australia. Man kan søke om ekstra støtte til studieavgift fra Lånekassen.

Internasjonale studenter som betaler studieavgift ved UiS må fortsatt betale denne avgiften under utvekslingsoppholdet og er ikke unntatt en eventuell studieavgift ved vertsinstitusjonen.

Studenter som tar bachelor i sosialt arbeid og bachelor i barnevern, må laste opp følgende dokumenter i Søknadsweb innen søknadsfristen når de søker om utveksling:

 • Motivasjonsbrev
 • Oppdatert politiattest på engelsk; "Til bruk i utlandet". *

* Dersom du ikke har fått politiattest, må du oppgi dette samt informere oss om når du forventer å kunne levere dette dokumentet i merknadsfeltet. Merk at studenter som ikke opplyser om dette i søknaden, ikke får forlenget frist og vil få avslag på sin søknad.

Studenter som er kvalifisert, vil få tilbud om å bli nominert til og kan sende søknad til to partnerinstitusjoner.

Merk at det vil være dokumentasjonskrav ved videre søknad til partnerinstitusjonen(e). Disse dokumentene skal ikke lastes opp i Søknadsweb innen søknadsfristen for utveksling ved UiS. Men vi anbefaler at du klargjør dokumenter/videoer så tidlig som mulig, da videre søknadsfrister varierer avhengig av institusjon og utreisesemester.

Det kan være ulike krav ved ulike institusjoner. Det er oppgitt under utveksling på studieprogramsiden hvilke dokumenter de fleste krever. Du kan også finne informasjon om søknadsprosessen og dokumentasjonskravene på nettsidene til institusjoner du ønsker å søke til.

Hvis du har takket ja til tilbudet innen fristen vil du få en kontaktperson ved Internasjonal seksjon og informasjon om videre søknadsprosess- og frister i utvekslingsveilederen. Det varierer fra student til student når du får denne informasjonen. Dette er blant annet fordi institusjoner i utlandet har ulike frister, og vi prioriterer de med tidligst frist først.

Internasjonal seksjon forventer at du leser informasjon på nettsidene om utveksling og informasjon du får tilsendt fra oss og partnerinstitusjonen nøye.

Du må:

 • Sende søknad til partnerinstitusjonen innen gitt frist​. Det er ditt ansvar å overholde frister og sende komplett søknad til partnerinstitusjonen. Saksbehandlingstiden varierer, men normalt vil du få svar fra partnerinstitusjonen i løpet av 4 uker etter søknadsfrist.
 • Søke om forhåndsgodkjenning av emner​. Informasjon om forhåndsgodkjenning.
 • Bruke utvekslingsveilederen. Her finner du aktiviteter du må fullføre før-, under- og etter utvekslingsoppholdet ditt.

Dersom du vurderer eller har bestemt deg for å trekke søknaden din må du informere oss om dette.

Du kan trekke deg fra utveksling når som helst før oppholdet starter​. Du må snarest mulig:

 • Informere saksbehandler i Utvekslingsveilederen og studiekonsulent ved ditt studieprogram​. Du trenger ikke oppgi grunn​.
 • Informere vertsinstitusjonen dersom du allerede har søkt​

Du kan trekke deg fra utveksling etter at du har reist, men vær oppmerksom på følgende:​

 • Du må snarest mulig informere saksbehandler i Utvekslingsveilederen og vertsinstitusjonen​ din. Du trenger ikke oppgi grunn.
 • Du må snarest mulig informere studiekonsulent ved ditt studieprogram for å planlegge videre studieløp ved UiS​.  
 • Dersom du er på utveksling gjennom Erasmus+ kan du bli bedt om å tilbakebetale stipendet​. Du finner informasjon om avbrutt utvekslingsoppholdet på nettsiden om Erasmus+-stipend for utveksling i Europa

Kontakt studieveileder ved ditt fakultet/institutt dersom du har spørsmål om valg av emner, søknad om forhåndsgodkjenning eller utdanningsplanen din. ​Finn din studiekonsulent.

Kontakt Internasjonal seksjon dersom du har generelle spørsmål om utveksling eller trenger veiledning i forbindelse med søknaden din​. Vi hjelper deg i Utvekslingsveilederen.