Utveksling: Barnehagevitenskap - masterstudium (M-BAHAVIT)

Alt om utveksling

Utvekslingssemester
3. semester

Hvorfor et utenlandsopphold?
Den norske barnehagehverdagen er i høyeste grad internasjonal med behov for personale med interkulturell kompetanse som kan møte et mangfold av barn. Et mål for studiet er at studentene skal tilegne seg kunnskap og innsikt om andre lands barnekultur, barnehagevirksomhet og barnehagelærerutdanning.

Opplegg for utvekslingen
Tanken er at man finner et emnetilbud hos de utvalgte partnerne i utlandet som kan innpasses i graden din her hjemme. I samarbeid med programledelsen, åpnes det for fleksibilitet for både kortere og lengre utenlandsopphold.

Internasjonalisering hjemme
I tillegg til at studentene vil bli presentert for internasjonal barnehageforskning i undervisninga, blir de inviterte til å delta på Forum FILIORUMder både nasjonale og internasjonale forskere presenterer sitt forskningsarbeid. Tredje semester har studentene mulighet for å benytte seg av universitetets utvekslingsavtaler.


Kontaktperson
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Studiekoordinator Line Rak Haugen, Hagbard Lines hus

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utvekslingsmuligheter

  • Alle land

    Linköpings universitet

    Linkøpings universitet er et av Sveriges største universitet med en sterk tradisjon for samarbeid over landegrenser. Universitetet er kjent for sin innovative profil innenfor forskning og utdanning, og er, som UiS, medlem av nettverket European Consortium of Innovative Universities (ECIU).

  • Sverige

    Linköpings universitet

    Linkøpings universitet er et av Sveriges største universitet med en sterk tradisjon for samarbeid over landegrenser. Universitetet er kjent for sin innovative profil innenfor forskning og utdanning, og er, som UiS, medlem av nettverket European Consortium of Innovative Universities (ECIU).