Nordisk - årsstudium


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Vekting (stp)

60

Studieprogramkode

Å-NORDISK

Studienivå

Årsstudium

Fører til grad

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

2 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Norsk

Årsstudiet gir både grunnleggende kunnskaper om nordisk (særlig norsk) språk og om språkutviklingen i Norge og de andre nordiske landene, og om nordisk (særlig norsk) litteratur og litteraturhistorie.

Gjennom årsstudiet vil du få kunnskap om og innsikt i sentrale tema innenfor nordisk språk og litteratur. Det skal gi grunnlag for en forståelse av sammenhenger mellom språk, tekst, kultur og identitet. Du vil utvikle og oppøve evnen til selvstendig analyse og tolkningsarbeid, og til å formulere resultatene fra slikt arbeid på en faglig adekvat måte.

For mer utførlig beskrivelse av emnenes innhold og læringsutbytte, les de enkelte emnebeskrivelser.

Arbeidsform

Undervisningen foregår gjennom forelesninger, seminarer, gruppearbeid samt muntlige og skriftlige øvelser.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter å ha fullført studiet skal studenten:

 • ha god kunnskap om det norske språksystemet, norsk språkbruk og norske dialekter
 • ha god kunnskap om norsk språkhistorie og sentrale utviklingstrekk for norsk og nordisk språk
 • kjenne til ulike språkkulturer i Norden og ha kjennskap til viktige likheter og forskjeller mellom de fem nordiske språkene
 • ha god oversikt over nordisk skjønnlitteratur med eksempler fra norrøn tid til samtiden
 • ha god kunnskap om ulike litterære sjangre, samt kjenne til teori- og metodediskusjoner

Ferdighet

Etter å ha fullført studiet skal studenten:

 • beherske både bokmål og nynorsk
 • kunne analysere og drøfte språklige og litterære problemstillinger
 • ha god tekstanalytisk kompetanse og kunne skrive skildrende, resonnerende og argumenterende tekster om nordisk språk og litteratur
 • kunne anvende litteraturteori og litteraturvitenskapelige metoder til å analysere ulike litterære sjangre

Generell kompetanse

Etter å ha fullført studiet skal studenten:

 • kunne formidle sentralt fagstoff og anvende sine kunnskaper og ferdigheter i relevant arbeid
 • ha tilegnet seg analytisk og kritisk tenkning og forståelse som er overførbart til andre felt
 • kunne bygge på sin kunnskap i videre utdanning eller i yrkeslivet

Hva kan du bli?

Studiet er nyttig for alle yrker der det kreves solid tekstkompetanse.

Det er naturlig å kombinere dette studiet med annen utdanning. Årsstudiet gir også grunnlag for videre studier.

Emneevaluering

Kvalitetssystemet på UiS omfatter studentevaluering av alle emnene.

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emner

  • NOR125: Språkstruktur og språkbruk

   Første år, semester 1

   Språkstruktur og språkbruk (NOR125)

   Studiepoeng: 15

  • NOR165: Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse

   Første år, semester 1

   Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse (NOR165)

   Studiepoeng: 15

  • NOR135: Språkhistorie og talemål

   Første år, semester 2

   Språkhistorie og talemål (NOR135)

   Studiepoeng: 15

  • NOR145: Tekst i kontekst

   Første år, semester 2

   Tekst i kontekst (NOR145)

   Studiepoeng: 15

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Kontaktinformasjon

Studiekoordinator
Margrethe Melin
Tlf.: 51 83 12 07
E-post: margrethe.melin@uis.no