Postgraduate Diploma- Utøvende musikkfag -ettårig spesialisering


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Vekting (stp)

60

Studieprogramkode

V-PDMUK

Studienivå

Videreutdanning høyere grad

Fører til grad

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

2 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Postgraduate Diploma in Music Performance (PDM) henvender seg til kandidater med ambisjoner om å utvikle sin musikalske og instrumentaltekniske utøverkompetanse.

Studiet er organisert som et fulltidsstudium og består av to emner à 30 studiepoeng som avsluttes med eksamener hhv. i høst- og vårsemesteret. Studenten kan forvente å være delaktig i ulike kunstneriske produksjoner som finner sted på fakultetet eller eksternt.

Aktuelle samarbeidspartnere kan være; Stavanger Symfoniorkester, Stavanger Jazzforum/Mai Jazz og andre profesjonelle ensembler i inn- og utland.

Studenten tildeles en veileder. Studenten vil ved begynnelsen av hvert semester informeres om eventuelle prosjekter, og man må være forberedt på å sette av tid undervisning, gruppearbeid, prosjekter osv. utenfor normal arbeidstid. (jfr. Krav om tilstedeværelse ved undervisning).

Studiet stiller store krav til selvstendighet og til å kunne arbeide med musikk på en profesjonell måte.

Studentene må på lik linje med noter, lærebøker og annet materiell påregne kostnader til studierelaterte aktiviteter. Studentene må dessuten være forberedt på å sette av en del ettermiddager, kvelder og helger til undervisning, gruppearbeid, praksis, forberedelser til konserter/forestillinger, prosjekter, osv. (kfr. Fraværsreglement vedrørende prosjekter, og årsplan). Studentene forventes å ta ansvar for egen læring og må i denne sammenheng regne med tid til egenøving etter individuelle mål og/eller behov.

Studiet gir kandidaten et vitnemål for gjennomført PDM. Det er en frittstående studieenhet og vil ikke kunne innpasses den utøvende mastergrad i musikk ved Fakultet for utøvende kunstfag.

Læringsutbytte

Etter fullført studium skal kandidatene ha tilegnet seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som gir kandidaten;

Generell kompetanse

 • Ha en kunstnerisk profil som gir grunnlag for en profesjonell karriere som utøvende musiker.

Kunnskap

 • Ha kunnskap og innsikt innenfor fagområdet på et profesjonelt nivå

Ferdigheter

 • Realisere og formilde kunstneriske intensjoner på et profesjonelt nivå

Hva kan du bli?

Studiet legger grunnlaget for en profesjonell karriere som musiker så vel som for andre oppgaver i kultursektoren generelt.

Emneevaluering

Studiet blir kvalitetssikret gjennom UiS sitt kvalitetssystem, og kriterier fra NOKUT. 

Studieplan og emner

 • Valg av retning: Klassisk, Jazz eller dirigering

  • Retning Jazz

   • PDM100J: Utøvende fordypning I - Jazz

    Første år, semester 1

    Utøvende fordypning I - Jazz (PDM100J)

    Studiepoeng: 30

   • PDM200J: PDM Utøvende fordypning II - Jazz

    Første år, semester 2

    PDM Utøvende fordypning II - Jazz (PDM200J)

    Studiepoeng: 30

  • Retning Klassisk

   • PDM100KD: Utøvende fordypning I - Klassisk

    Første år, semester 1

    Utøvende fordypning I - Klassisk (PDM100KD)

    Studiepoeng: 30

   • PDM200KD: PDM Utøvende fordypning II - Klassisk

    Første år, semester 2

    PDM Utøvende fordypning II - Klassisk (PDM200KD)

    Studiepoeng: 30

Utveksling

Studiet tilbyr undervisning på engelsk for fremmed/engelskspråklige og fremstår som meget fleksibelt for så vel norske som internasjonale studenter som holder et tilstrekkelig nivå som utøvere. Det er ikke anledning å søke studentutveksling innenfor dette programmet.

Opptakskrav

Opptakskrav: Søkere til Postgraduate Diploma i utøvende musikk, må dokumentere fullført Master i utøvende musikk. I tillegg må søker bestå utøvende opptaksprøver (2 runder).

Kontaktinformasjon

Fakultet for utøvende kunstfag, Tlf. 51 83 40 00, e-post: musikk-dans@uis.no