Hopp til hovedinnhold

Realfagskurs høst-vår (H-REA-H)


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Studieprogramkode

H-REA-H

Vekting (SP)
Studienivå

Forprøve/forkurs

Fører til grad
Varighet

2 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk
Hva lærer du?

En kandidat med fullført og bestått forkurs for ingeniørutdanning skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

K1: Ha kunnskap om sentrale temaer og problemstillinger i de fagområder som inngår i forkurset.

K2: Kandidaten har god kunnskap om grunnleggende teorier, metoder og begreper innenfor de aktuelle fagområdene.

K3: Ha kunnskap om ingeniøryrket og forkursets relevans for dette og utdanningen.

Ferdigheter

F1: Kandidaten kan analysere fagstoff og trekke egne slutninger. 

F2: Kunne reflektere over egen faglig ferdighet og kunne endre arbeidsmetoder under veiledning.

F3: Kunne anvende faglige kunnskaper på praktiske og teoretiske problemstillinger. 

F4: Kunne søke, behandle og vurdere informasjon kritisk.

F5: Beherske relevante faglige verktøy.

F6: Kunne anvende sin kompetanse fra forkurset på videre studier.

Generell kompetanse 

G1: Kandidaten kan planlegge og gjennomføre selvstendige arbeidsoppgaver og utføre prosjektbasert arbeid, både alene og i samarbeid med andre.

G2: Kunne utføre prosjektbasert arbeid.

G3: Kunne gjennomføre praktiske øvinger og utarbeide rapporter i samsvar med naturvitenskapelig arbeidsmetode og funksjonell bruk av språk og struktur. 

G4: Kunne videreutvikle sine kunnskaper, ferdigheter og forståelse fra forkurset i ingeniørutdanning/maritim høgskoleutdanning. 

G5: Kunne arbeide både selvstendig og som deltaker i en gruppe.

G6: Kunne formidle informasjon og kommunisere faglig.

Intro

Universitetet i Stavanger tilbyr realfagskurs over ett år og et halvt år (kun vårsemesteret). Realfagskurset er for de som har generell studiekompetanse, men som mangler fordypning i matematikk (R1/R2) og fysikk (1) fra videregående skole. Pensum tilsvarer matematikk og fysikk fra videregående skole.

Med generell studiekompetanse og realfagskursene vil du være kvalifisert for opptak til bachelor i ingeniørstudier og maritim høgskoleutdanning. 

Kurset kan kombineres med jobb. Høy arbeidsinnsats og godt arbeid med fagene er en forutsetning for å lykkes.

Hvis du har yrkesfaglig utdanning, men mangler generell studiekompetanse kan du søke opptak til forkurs for ingeniører for å kvalifisere deg for ingeniørutdanning. 

Eksamen

Eksamen avholdes ved UiS. Reisekostnader eller andre kostnader i tilknytning til eksamen må dekkes av kandidaten selv. Ekstern eksamen må det søkes om på forhånd, og denne må betales av den enkelte kandidat.

Fagplan

Studiet består av 2 emner som går over ett år.

Emneevaluering

Studieprogram og emner revideres årlig. Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Studentevaluering av emnene i studieprogrammet vil bli gjennomført i henhold til UiS sitt evalueringssystem.

Hva kan du bli?

Realfagskurset, sammen med generell studiekompetanse, kvalifiserer for opptak ved bachelor- og masterstudiet i ingeniørfag og maritim høgskoleutdanning. 

I kombinasjon med opptakskravene kvalifiserer realfagskurset for opptak ved bachelorstudiet i ingeniørfag og maritim høgskoleutdanning, men gir ikke annen kvalifikasjon.

Kontaktinformasjon - studentsider

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tlf 51831700, E-mail: forkurs@uis.no

Studieplan og emner
 • Obligatoriske emner

  • Matematikk - Forkurs for ingeniørutdanning

   Første år, semester 1

   Matematikk - Forkurs for ingeniørutdanning

   Studiepoeng: 0

  • Fysikk - Forkurs for ingeniørutdanning

   Første år, semester 1

   Fysikk - Forkurs for ingeniørutdanning

   Studiepoeng: 0

Utveksling
Utveksling
 • Alle land