Teknologi og naturvitenskap - doktorgradsprogram


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Vekting (Sp)

180

Studieprogramkode

D-TEKNAT

Studienivå

Doktorgrad, tidsnormert

Fører til grad

Philosophiae Doctor

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

6 Semestre

Grunnstudium

Nei

Undervisningsspråk

Engelsk

Læringsutbytte

Kandidaten

 • er i kunnskapsfronten innenfor sitt fagområde og behersker det aktuelle fagområdets vitenskapsteori og problemstillinger og metode
 • er i kunnskapsfronten innenfor sin valgte spesialdisiplin innen sitt fagområde
 • kan vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i forskning og faglige utviklingsprosjekter
 • kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, fortolkninger og dokumentasjonsformer innenfor fagområdet

 

Kandidaten

 • kan formulere problemstillinger, planlegge og gjennomføre forskning og faglig utviklingsarbeid
 • kan drive forskning og faglig utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå
 • kan håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis innenfor sitt fagområde

 

Kandidaten

 • kan identifisere nye relevante etiske problemstillinger og utøve sin forskning med faglig integritet
 • kan styre komplekse tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter
 • kan formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler
 • kan delta i debatter innenfor fagområdet i internasjonale fora
 • kan vurdere behovet for, ta initiativet til og drive innovasjon

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emner

  • TN900: Vitenskapsteori og etikk

   Første år, semester 1

   Vitenskapsteori og etikk (TN900)

   Studiepoeng: 5

  • TN910: Innovasjon og prosjektforståelse

   Første år, semester 1

   Innovasjon og prosjektforståelse (TN910)

   Studiepoeng: 5

  • TNAVH: Doktorgradsavhandling

   Første år, semester 1

   Doktorgradsavhandling (TNAVH)

   Studiepoeng: 150

 • Doktorgradsprogram i Teknologi og naturvitenskap

  • Studium i informasjonsteknologi, matematikk og fysikk

   • Studieemne

    • FYS902: Quantum Particles and Fields on the Lattice

     Første år, semester 1

     Quantum Particles and Fields on the Lattice (FYS902)

     Studiepoeng: 10

    • FYS903: Advanced Methods in Materials Physics

     Første år, semester 1

     Advanced Methods in Materials Physics (FYS903)

     Studiepoeng: 10

    • MAF900: Matematisk-fysiske metoder

     Første år, semester 1

     Matematisk-fysiske metoder (MAF900)

     Studiepoeng: 10

    • MAT900: Fourier- og wavelet analyse

     Første år, semester 1

     Fourier- og wavelet analyse (MAT900)

     Studiepoeng: 10

    • MAT910: Emner i Algebraisk Geometri

     Første år, semester 1

     Emner i Algebraisk Geometri (MAT910)

     Studiepoeng: 10

    • STA903: Generelle statistiske metoder

     Første år, semester 1

     Generelle statistiske metoder (STA903)

     Studiepoeng: 10

   • Prosjektemne

    • FYS901: Ph.d. Prosjektemne i Fysikk

     Første år, semester 1

     Ph.d. Prosjektemne i Fysikk (FYS901)

     Studiepoeng: 10

    • MAT902: Ph.d. prosjektemne i matematikk

     Første år, semester 1

     Ph.d. prosjektemne i matematikk (MAT902)

     Studiepoeng: 10

  • Studium i risikostyring og samfunnssikkerhet

   • Studieemne

    • BYG905: Grunnleggende emner i byplanlegging

     Første år, semester 1

     Grunnleggende emner i byplanlegging (BYG905)

     Studiepoeng: 10

    • IND905: Econometric Analysis

     Første år, semester 1

     Econometric Analysis (IND905)

     Studiepoeng: 10

    • PHD701: Theories and Methodologies in Societal Safety

     Første år, semester 1

     Theories and Methodologies in Societal Safety (PHD701)

     Studiepoeng: 5

    • PHD702: Advanced Theories and Methodologies in Societal Safety

     Første år, semester 1

     Advanced Theories and Methodologies in Societal Safety (PHD702)

     Studiepoeng: 5

    • RIS900: Foundational Issues in Risk Analysis

     Første år, semester 1

     Foundational Issues in Risk Analysis (RIS900)

     Studiepoeng: 10

    • SAM910: Grunnleggende temaer innen samfunnssikkerhet og beredskap

     Første år, semester 1

     Grunnleggende temaer innen samfunnssikkerhet og beredskap (SAM910)

     Studiepoeng: 10

   • Prosjektemner

    • BYG900: Ph.d. prosjektemne i byplanlegging

     Første år, semester 1

     Ph.d. prosjektemne i byplanlegging (BYG900)

     Studiepoeng: 10

    • IND900: PhD Prosjektemne i industriell økonomi

     Første år, semester 1

     PhD Prosjektemne i industriell økonomi (IND900)

     Studiepoeng: 10

    • RIS905: Ph.d. prosjektemne i risikostyring

     Første år, semester 1

     Ph.d. prosjektemne i risikostyring (RIS905)

     Studiepoeng: 10

    • SAM900: Ph.d. Prosjektemne i Samfunnssikkerhet

     Første år, semester 1

     Ph.d. Prosjektemne i Samfunnssikkerhet (SAM900)

     Studiepoeng: 10

  • Studium i informasjonsteknologi, matematikk og fysikk

   • Studieemne

    • DAT912: Formelle metoder for systemspesifikasjon

     Første år, semester 1

     Formelle metoder for systemspesifikasjon (DAT912)

     Studiepoeng: 10

    • DAT940: Studieemne i datateknologi

     Første år, semester 1

     Studieemne i datateknologi (DAT940)

     Studiepoeng: 10

    • ELE922: Biomedisinsk dataanalyse

     Første år, semester 1

     Biomedisinsk dataanalyse (ELE922)

     Studiepoeng: 10

    • ELE923: Studiemne i elektroteknologi

     Første år, semester 1

     Studiemne i elektroteknologi (ELE923)

     Studiepoeng: 10

   • Prosjektemne

    • DAT930: Ph.d. prosjektemne i datateknikk

     Første år, semester 1

     Ph.d. prosjektemne i datateknikk (DAT930)

     Studiepoeng: 10

    • ELE920: Ph.d. Prosjektemne i Kybernetikk og signalbehandling

     Første år, semester 1

     Ph.d. Prosjektemne i Kybernetikk og signalbehandling (ELE920)

     Studiepoeng: 10

  • Studium i Offshoreteknologi, maskin og bygg

   • Studieemner

    • BYG910: Utvalgte tema innen konstruksjonsteknikk

     Første år, semester 1

     Utvalgte tema innen konstruksjonsteknikk (BYG910)

     Studiepoeng: 10

    • MSK900: Videregående maskindesign og simulering

     Første år, semester 1

     Videregående maskindesign og simulering (MSK900)

     Studiepoeng: 10

    • MSK910: Videregående tema innen beregningsmetoder

     Første år, semester 1

     Videregående tema innen beregningsmetoder (MSK910)

     Studiepoeng: 10

    • OFF900: Naturlaster på konstruksjoner

     Første år, semester 1

     Naturlaster på konstruksjoner (OFF900)

     Studiepoeng: 10

    • OFF910: Utvalgte tema innen industriell teknologi og driftsledelse

     Første år, semester 1

     Utvalgte tema innen industriell teknologi og driftsledelse (OFF910)

     Studiepoeng: 10

   • Prosjektemner

    • OFF905: Ph.d. prosjektemne i bygg- og offshorekonstruksjoner

     Første år, semester 1

     Ph.d. prosjektemne i bygg- og offshorekonstruksjoner (OFF905)

     Studiepoeng: 10

    • OFF915: Ph.d. prosjektemne i maskinteknikk og materialteknologi

     Første år, semester 1

     Ph.d. prosjektemne i maskinteknikk og materialteknologi (OFF915)

     Studiepoeng: 10

    • OFF920: Ph.d. prosjektemne i industriell teknologi og driftsledelse

     Første år, semester 1

     Ph.d. prosjektemne i industriell teknologi og driftsledelse (OFF920)

     Studiepoeng: 10

    • OFF925: Ph.d. prosjektemne i marin- og undervannsteknologi

     Første år, semester 1

     Ph.d. prosjektemne i marin- og undervannsteknologi (OFF925)

     Studiepoeng: 10

  • Studium i Energiteknologi og geovitenskap (IEP)

   • Studieemne

    • PET904: Wettability processes

     Første år, semester 1

     Wettability processes (PET904)

     Studiepoeng: 10

    • PET906: Avansert boreteknologi og modellering

     Første år, semester 1

     Avansert boreteknologi og modellering (PET906)

     Studiepoeng: 10

    • PET907: Kolloide systemer

     Første år, semester 1

     Kolloide systemer (PET907)

     Studiepoeng: 10

    • PET933: Applied Mathematical Modelling and Analysis

     Første år, semester 1

     Applied Mathematical Modelling and Analysis (PET933)

     Studiepoeng: 10

   • Prosjektemne

    • PET928: Prosjektemne i bore- og brønnteknologi

     Første år, semester 1

     Prosjektemne i bore- og brønnteknologi (PET928)

     Studiepoeng: 10

    • PET929: Ph.d. prosjektemne i naturgassteknologi

     Første år, semester 1

     Ph.d. prosjektemne i naturgassteknologi (PET929)

     Studiepoeng: 10

    • PET930: Ph.d. prosjektemne i reservoarteknologi

     Første år, semester 1

     Ph.d. prosjektemne i reservoarteknologi (PET930)

     Studiepoeng: 10

    • PET931: Prosjektemne i Petroleumsteknologi

     Første år, semester 1

     Prosjektemne i Petroleumsteknologi (PET931)

     Studiepoeng: 10

    • PET932: Prosjektemne i energiteknologi

     Første år, semester 1

     Prosjektemne i energiteknologi (PET932)

     Studiepoeng: 10

  • Studium i kjemi og biovitenskap

   • Studieemne

    • BIO904: Utvalgte emner i molekylærbiologi og biologisk kjemi

     Første år, semester 1

     Utvalgte emner i molekylærbiologi og biologisk kjemi (BIO904)

     Studiepoeng: 10

    • BIO907: Statistiske metoder i medisinsk forskning 1

     Første år, semester 1

     Statistiske metoder i medisinsk forskning 1 (BIO907)

     Studiepoeng: 5

    • BIO908: Statistiske metoder i medisinsk forskning 2

     Første år, semester 1

     Statistiske metoder i medisinsk forskning 2 (BIO908)

     Studiepoeng: 5

    • MLJ903: Anvendt instrumentell analyse

     Første år, semester 1

     Anvendt instrumentell analyse (MLJ903)

     Studiepoeng: 10

    • TN907: Statistiske metoder i medisinsk forskning 1

     Første år, semester 1

     Statistiske metoder i medisinsk forskning 1 (TN907)

     Studiepoeng: 5

    • TN908: Statistiske metoder i medisinsk forskning 2

     Første år, semester 1

     Statistiske metoder i medisinsk forskning 2 (TN908)

     Studiepoeng: 5

   • Prosjektemner

    • BIO905: Ph.d. prosjektemne i biologisk kjemi

     Første år, semester 1

     Ph.d. prosjektemne i biologisk kjemi (BIO905)

     Studiepoeng: 10

    • BIO906: Ph.d. Prosjektemne i Molekylær kreftbiologi

     Første år, semester 1

     Ph.d. Prosjektemne i Molekylær kreftbiologi (BIO906)

     Studiepoeng: 10

    • MLJ906: Ph.d Prosjektemne i miljøvitenskap og teknologi

     Første år, semester 1

     Ph.d Prosjektemne i miljøvitenskap og teknologi (MLJ906)

     Studiepoeng: 10

    • MLJ907: Ph.d. Prosjektemne i kjemi

     Første år, semester 1

     Ph.d. Prosjektemne i kjemi (MLJ907)

     Studiepoeng: 10

  • Studium i Energiteknologi og geovitenskap (IER)

   • Studieemne

    • GEO906: Geoscience Applications

     Første år, semester 1

     Geoscience Applications (GEO906)

     Studiepoeng: 10

    • MOD900: Decision and Data Science Applications

     Første år, semester 1

     Decision and Data Science Applications (MOD900)

     Studiepoeng: 10

   • Prosjektemne

    • GEO907: Ph.d. prosjektemne i Petroleumsgeologi

     Første år, semester 1

     Ph.d. prosjektemne i Petroleumsgeologi (GEO907)

     Studiepoeng: 10

    • PET930: Ph.d. prosjektemne i reservoarteknologi

     Første år, semester 1

     Ph.d. prosjektemne i reservoarteknologi (PET930)

     Studiepoeng: 10

    • PET931: Prosjektemne i Petroleumsteknologi

     Første år, semester 1

     Prosjektemne i Petroleumsteknologi (PET931)

     Studiepoeng: 10

    • PET932: Prosjektemne i energiteknologi

     Første år, semester 1

     Prosjektemne i energiteknologi (PET932)

     Studiepoeng: 10

 • Obligatoriske emner

  • TN900: Vitenskapsteori og etikk

   Første år, semester 1

   Vitenskapsteori og etikk (TN900)

   Studiepoeng: 5

  • TN910: Innovasjon og prosjektforståelse

   Første år, semester 1

   Innovasjon og prosjektforståelse (TN910)

   Studiepoeng: 5

  • TNAVH: Doktorgradsavhandling

   Første år, semester 1

   Doktorgradsavhandling (TNAVH)

   Studiepoeng: 150

 • Doktorgradsprogram i Teknologi og naturvitenskap

  • Studium i informasjonsteknologi, matematikk og fysikk

   • Studieemne

    • FYS902: Frontier Quantum Theory

     Første år, semester 1

     Frontier Quantum Theory (FYS902)

     Studiepoeng: 10

    • FYS903: Advanced Methods in Materials Physics

     Første år, semester 1

     Advanced Methods in Materials Physics (FYS903)

     Studiepoeng: 10

    • MAF900: Matematisk fysikk og gravitasjon

     Første år, semester 1

     Matematisk fysikk og gravitasjon (MAF900)

     Studiepoeng: 10

    • MAT900: Fourier- og wavelet analyse

     Første år, semester 1

     Fourier- og wavelet analyse (MAT900)

     Studiepoeng: 10

    • MAT910: Emner i Algebraisk Geometri

     Første år, semester 1

     Emner i Algebraisk Geometri (MAT910)

     Studiepoeng: 10

    • STA903: Generelle statistiske metoder

     Første år, semester 1

     Generelle statistiske metoder (STA903)

     Studiepoeng: 10

   • Prosjektemne

    • FYS901: Ph.d. Prosjektemne i Fysikk

     Første år, semester 1

     Ph.d. Prosjektemne i Fysikk (FYS901)

     Studiepoeng: 10

    • MAT902: Ph.d. prosjektemne i matematikk

     Første år, semester 1

     Ph.d. prosjektemne i matematikk (MAT902)

     Studiepoeng: 10

  • Studium i risikostyring og samfunnssikkerhet

   • Studieemne

    • BYG905: Grunnleggende emner i byplanlegging

     Første år, semester 1

     Grunnleggende emner i byplanlegging (BYG905)

     Studiepoeng: 10

    • IND905: Econometric Analysis

     Første år, semester 1

     Econometric Analysis (IND905)

     Studiepoeng: 10

    • PHD701: Theories and Methodologies in Societal Safety

     Første år, semester 1

     Theories and Methodologies in Societal Safety (PHD701)

     Studiepoeng: 5

    • PHD702: Advanced Theories and Methodologies in Societal Safety

     Første år, semester 1

     Advanced Theories and Methodologies in Societal Safety (PHD702)

     Studiepoeng: 5

    • RIS900: Foundational Issues in Risk Analysis

     Første år, semester 1

     Foundational Issues in Risk Analysis (RIS900)

     Studiepoeng: 10

    • SAM910: Grunnleggende temaer innen samfunnssikkerhet og beredskap

     Første år, semester 1

     Grunnleggende temaer innen samfunnssikkerhet og beredskap (SAM910)

     Studiepoeng: 10

   • Prosjektemner

    • BYG900: PhD Prosjektemne i Byplanlegging

     Første år, semester 1

     PhD Prosjektemne i Byplanlegging (BYG900)

     Studiepoeng: 10

    • IND900: PhD Prosjektemne i industriell økonomi

     Første år, semester 1

     PhD Prosjektemne i industriell økonomi (IND900)

     Studiepoeng: 10

    • RIS905: PhD Prosjektemne i risikostyring

     Første år, semester 1

     PhD Prosjektemne i risikostyring (RIS905)

     Studiepoeng: 10

    • SAM900: Ph.d. Prosjektemne i Samfunnssikkerhet

     Første år, semester 1

     Ph.d. Prosjektemne i Samfunnssikkerhet (SAM900)

     Studiepoeng: 10

  • Studium i informasjonsteknologi, matematikk og fysikk

   • Studieemne

    • DAT912: Formelle metoder for systemspesifikasjon

     Første år, semester 1

     Formelle metoder for systemspesifikasjon (DAT912)

     Studiepoeng: 10

    • DAT940: Studieemne i datateknologi

     Første år, semester 1

     Studieemne i datateknologi (DAT940)

     Studiepoeng: 10

    • ELE922: Biomedisinsk dataanalyse

     Første år, semester 1

     Biomedisinsk dataanalyse (ELE922)

     Studiepoeng: 10

    • ELE923: Studiemne i elektroteknologi

     Første år, semester 1

     Studiemne i elektroteknologi (ELE923)

     Studiepoeng: 10

   • Prosjektemne

    • DAT930: PhD Prosjektemne i Datateknikk

     Første år, semester 1

     PhD Prosjektemne i Datateknikk (DAT930)

     Studiepoeng: 10

    • ELE920: Ph.d. Prosjektemne i Kybernetikk og signalbehandling

     Første år, semester 1

     Ph.d. Prosjektemne i Kybernetikk og signalbehandling (ELE920)

     Studiepoeng: 10

  • Studium i Offshoreteknologi, maskin og bygg

   • Studieemner

    • BYG910: Utvalgte tema innen konstruksjonsteknikk

     Første år, semester 1

     Utvalgte tema innen konstruksjonsteknikk (BYG910)

     Studiepoeng: 10

    • MSK900: Videregående maskindesign og simulering

     Første år, semester 1

     Videregående maskindesign og simulering (MSK900)

     Studiepoeng: 10

    • MSK910: Videregående tema innen beregningsmetoder

     Første år, semester 1

     Videregående tema innen beregningsmetoder (MSK910)

     Studiepoeng: 10

    • OFF900: Naturlaster på konstruksjoner

     Første år, semester 1

     Naturlaster på konstruksjoner (OFF900)

     Studiepoeng: 10

    • OFF910: Utvalgte tema innen industriell teknologi og driftsledelse

     Første år, semester 1

     Utvalgte tema innen industriell teknologi og driftsledelse (OFF910)

     Studiepoeng: 10

   • Prosjektemner

    • OFF905: Ph.d. prosjektemne i bygg- og offshorekonstruksjoner

     Første år, semester 1

     Ph.d. prosjektemne i bygg- og offshorekonstruksjoner (OFF905)

     Studiepoeng: 10

    • OFF915: Ph.d. prosjektemne i maskinteknikk og materialteknologi

     Første år, semester 1

     Ph.d. prosjektemne i maskinteknikk og materialteknologi (OFF915)

     Studiepoeng: 10

    • OFF920: Ph.d. prosjektemne i industriell teknologi og driftsledelse

     Første år, semester 1

     Ph.d. prosjektemne i industriell teknologi og driftsledelse (OFF920)

     Studiepoeng: 10

    • OFF925: Ph.d. prosjektemne i marin- og undervannsteknologi

     Første år, semester 1

     Ph.d. prosjektemne i marin- og undervannsteknologi (OFF925)

     Studiepoeng: 10

  • Studium i Energiteknologi og geovitenskap (IEP)

   • Studieemne

    • PET904: Wettability processes

     Første år, semester 1

     Wettability processes (PET904)

     Studiepoeng: 10

    • PET906: Avansert boreteknologi og modellering

     Første år, semester 1

     Avansert boreteknologi og modellering (PET906)

     Studiepoeng: 10

    • PET907: Kolloide systemer

     Første år, semester 1

     Kolloide systemer (PET907)

     Studiepoeng: 10

    • PET933: Applied Mathematical Modelling and Analysis

     Første år, semester 1

     Applied Mathematical Modelling and Analysis (PET933)

     Studiepoeng: 10

   • Prosjektemne

    • PET928: Prosjektemne i bore- og brønnteknologi

     Første år, semester 1

     Prosjektemne i bore- og brønnteknologi (PET928)

     Studiepoeng: 10

    • PET929: Prosjektemne i naturgassteknologi

     Første år, semester 1

     Prosjektemne i naturgassteknologi (PET929)

     Studiepoeng: 10

    • PET930: Prosjektemne i reservoarteknologi

     Første år, semester 1

     Prosjektemne i reservoarteknologi (PET930)

     Studiepoeng: 10

    • PET931: Prosjektemne i Petroleumsteknologi

     Første år, semester 1

     Prosjektemne i Petroleumsteknologi (PET931)

     Studiepoeng: 10

    • PET932: Prosjektemne i energiteknologi

     Første år, semester 1

     Prosjektemne i energiteknologi (PET932)

     Studiepoeng: 10

  • Studium i kjemi og biovitenskap

   • Studieemne

    • BIO904: Utvalgte emner i molekylærbiologi og biologisk kjemi

     Første år, semester 1

     Utvalgte emner i molekylærbiologi og biologisk kjemi (BIO904)

     Studiepoeng: 10

    • BIO907: Statistiske metoder i medisinsk forskning 1

     Første år, semester 1

     Statistiske metoder i medisinsk forskning 1 (BIO907)

     Studiepoeng: 5

    • BIO908: Statistiske metoder i medisinsk forskning 2

     Første år, semester 1

     Statistiske metoder i medisinsk forskning 2 (BIO908)

     Studiepoeng: 5

    • MLJ903: Anvendt instrumentell analyse

     Første år, semester 1

     Anvendt instrumentell analyse (MLJ903)

     Studiepoeng: 10

    • TN907: Statistiske metoder i medisinsk forskning 1

     Første år, semester 1

     Statistiske metoder i medisinsk forskning 1 (TN907)

     Studiepoeng: 5

    • TN908: Statistiske metoder i medisinsk forskning 2

     Første år, semester 1

     Statistiske metoder i medisinsk forskning 2 (TN908)

     Studiepoeng: 5

   • Prosjektemner

    • BIO905: PhD Prosjektemne i biologisk kjemi

     Første år, semester 1

     PhD Prosjektemne i biologisk kjemi (BIO905)

     Studiepoeng: 10

    • BIO906: PhD Prosjektemne i Molekylær kreftbiologi

     Første år, semester 1

     PhD Prosjektemne i Molekylær kreftbiologi (BIO906)

     Studiepoeng: 10

    • MLJ906: Ph.d Prosjektemne i miljøvitenskap og teknologi

     Første år, semester 1

     Ph.d Prosjektemne i miljøvitenskap og teknologi (MLJ906)

     Studiepoeng: 10

    • MLJ907: PhD Prosjektemne i kjemi

     Første år, semester 1

     PhD Prosjektemne i kjemi (MLJ907)

     Studiepoeng: 10

  • Studium i Energiteknologi og geovitenskap (IER)

   • Studieemne

    • GEO906: Geoscience Applications

     Første år, semester 1

     Geoscience Applications (GEO906)

     Studiepoeng: 10

    • MOD900: Decision and Data Science Applications

     Første år, semester 1

     Decision and Data Science Applications (MOD900)

     Studiepoeng: 10

   • Prosjektemne

    • GEO907: Prosjektemne i petroleumsgeologi

     Første år, semester 1

     Prosjektemne i petroleumsgeologi (GEO907)

     Studiepoeng: 10

    • PET930: Prosjektemne i reservoarteknologi

     Første år, semester 1

     Prosjektemne i reservoarteknologi (PET930)

     Studiepoeng: 10

    • PET931: Prosjektemne i Petroleumsteknologi

     Første år, semester 1

     Prosjektemne i Petroleumsteknologi (PET931)

     Studiepoeng: 10

    • PET932: Prosjektemne i energiteknologi

     Første år, semester 1

     Prosjektemne i energiteknologi (PET932)

     Studiepoeng: 10