Arbeidsrett 2 - E-BSA110

Ønsker du å lære mer om lovverket i arbeidslivet? Da er dette kurset for deg. Arbeidsrett 2 gir deg kompetanse om klassifisering av arbeidskraft, HMS og arbeidsmiljø, varsling, vern mot diskriminering, kontrolltiltak, permittering og kollektiv arbeidsrett.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisningsform

Nettbasert

Undervisningsspråk

Norsk

Neste oppstart

16.09.2024

Søknadsfrist

15.08.2024

Pris

9500 kroner+semesteravgift+pensum

God oversikt over arbeidsrett og arbeidsmiljøloven er essensielt for alle bedrifter som har ansatte, eller bruker oppdragstakere, for å unngå potensielt kostbare tvister og skape et godt arbeidsmiljø

Foreleser og fagansvarlig Kristoffer Svendsen

Kursinnhold

I dette kurset vil du lære mer om de ulike ansettelseformene, arbeidsgivers ansvar og arbeidstakers rettigheter.

Arbeidsrett 2

Arbeidsrett 2 dekker 7 temaer:

 1. Klassifisering av arbeidskraft
 2. HMS og arbeidsmiljø
 3. Varsling
 4. Vern mot diskriminering
 5. Kontrolltiltak
 6. Permittering
 7. Kollektiv arbeidsrett

Klassifisering av arbeidskraft ser på skillet mellom fast ansatte, midlertidig ansatt, innleie (fra
bemanningsbyrå og produksjonsbedrift) og entreprise. HMS og arbeidsmiljø ser på arbeidstakervern; et
fullt forsvarlig arbeidsmiljø, systematisk HMS (kartlegging, risikovurdering og internkontroll), verneombud
og arbeidsmiljøutvalg. Vern mot diskriminering ser på innledende betraktninger for diskriminering,
forbudet mot diskriminering, og andre diskrimineringsvern.

Etter å ha gjennomført emnet skal studentene:

 • Ha kjennskap til reglene om klassifisering av arbeidskraft.
 • Ha kunnskaper om rettigheter og plikter som gjelder for HMS og arbeidsmiljø.
 • Kunne identifisere og drøfte arbeidsrettslige problemstillinger innen den individuelle arbeidsretten, som varsling, vern mot diskriminering, kontrolltiltak og permittering.
 • Kunne foreta en kritisk vurdering av arbeidsrettslige spørsmål.

Faget undervises på nett hvor det er lagt opp til oppsummeringsspørsmål og en obligatorisk innleveringsoppgave. Det er laget digitale læremidler til de ulike temaene, og i tillegg kan studenten selv gjennomføre tester for å kontrollere om man behersker stoffet.

Dette er et nettbasert kurs. Arbeidsformen i dette kurset er videoforelesninger og selvstudier.

 • Kurset har en 4 timers digital hjemmeeksamen.
 • Eksamensdato: 04.12.2024
 • Eksamensvurdering: A-F

Anbefalte forkunnskaper: Det kan være til pedagogisk hjelp å ta faget E-BSA100 Arbeidsrett 1 først

Generell studiekompetanse. Realkompetanse kan vurderes (se nedenfor). Søkere til universitet og høgskoler må også oppfylle krav til norsk.

Vedrørerende realkompetanse: Søkere som er 25 år eller mer, og som ikke kan dokumentere generell studiekompetanse, har krav på å få vurdert om de er studiekvalifisert på bakgrunn av realkompetanse. Universitetet i Stavanger har selv myndighet til å vurdere hva som er nødvendige kvalifikasjoner. Ta kontakt med oss på evu@uis.no for nærmere informasjon.

Litteraturliste kommer .

Kurset vil bli satt opp gitt nok antall søkere til kurset.

Foreleser

Førsteamanuensis i rettsvitenskap
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap

Administrative Kontaktpersoner

Konsulent
51832045
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning
Førstekonsulent
51831501
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning
Seniorrådgiver
51833728
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning